ANALÝZA: Ako budú vyzerať firmy v roku 2030? Prichádza nová zbraň, ktorá je efektívna aj voči finančným krízam

 • Počas pandémie koronavírusu si zamestnanci zvykli pracovať na diaľku s využitím mnohých technológií
 • V rôznych inštitúciách a podnikoch sa neustále používa klasický model práce bez využitia moderných technológií
 • Digitalizácia avšak predstavuje efektívny nástroj na stabilitu biznisu, ale aj zníženie nákladov na prevádzku firmy
havelsk
 • Počas pandémie koronavírusu si zamestnanci zvykli pracovať na diaľku s využitím mnohých technológií
 • V rôznych inštitúciách a podnikoch sa neustále používa klasický model práce bez využitia moderných technológií
 • Digitalizácia avšak predstavuje efektívny nástroj na stabilitu biznisu, ale aj zníženie nákladov na prevádzku firmy

Pandémia koronavírusu zmenila fungovanie celej spoločnosti a mnoho podnikov sa muselo prispôsobiť súčasnej situácií. Takmer všetky úkony sa preniesli do online sveta a mohli sa vykonávať digitálne na diaľku. 

Aj napriek týmto skutočnostiam Slovensko ešte stále zaostáva v digitalizácií ekonomiky. V rebríčku Európskeho centra pre digitálnu konkurencieschopnosť Slovensko dosiahlo negatívne skóre -102, ktoré nás radí na tretie miesto od konca. Naopak, Bulharsko je v rebríčku na prvom mieste so skóre +130, vďaka iniciatíve „Digital Bulgaria 2025“.

Budúcnosť je digitalizácia podnikov

Pojem digitalizácia zahŕňa množstvo úkonov – od odstránenia papierov, až po zmenu fungovania celej spoločnosti a zamestnancov. Výsledkom sú rýchlejšie procesy, ušetrené náklady na chod firmy, ale aj atraktivita pre zákazníkov. 

Pri implementácií digitalizácie do biznisu je dôležitá pomoc IT expertov, ale aj skúsených právnikov, ktorí sú nápomocní pri právnych úkonoch vyplývajúcich z digitalizácie. Lídrom na trhu v tvorení pro-digitálnych zákonov pre firmy a posudzovaní konkrétnych digitálnych riešení je advokátska kancelária HAVEL & PARTNERS.

„Digitalizácia nie je iba o odstránení papiera, ale hlavne o zmene myslenia a čiastočne o zmene fungovania organizácie a ľudí, ktorí v nej pracujú. Aby bolo možné digitalizáciu využiť k zásadnému zvýšeniu efektivity, ku zníženiu nákladov a k získaniu reálnej konkurenčnej výhody, je potrebné spraviť veľmi podrobnú prípravu – analyzovať, diskutovať, vyhodnocovať, plánovať a hlavne premýšľať. Našim klientom sme asistovali pri zjednodušovaní workflow v organizáciách, písali digitalizačné zákony a organizovali detailné praktické workshopy,“ vymenúva partner kancelárie Štěpán Štarha.

zdroj: HAVEL & PARTNERS - Štěpán Štarha, partner česko-slovenskej advokátskej kancelárie HAVEL & PARTNERS.
Čo všetko spadá pod digitalizáciu?
 • Elektronický podpis – rôzne právne úkony, ktoré si vyžadujú podpis, môžu byť realizovateľné aj elektronickými prostriedkami. Práve elektronický podpis zrovnoprávňuje papierové písomnosti a písomnosti vytvorené elektronicky na technickom nosiči. V prípade ak využijete kvalifikovaný elektronický podpis (napríklad ten v elektronickom občianskom preukaze), takto podpísané dokumenty majú dokonca váhu notársky overeného podpisu
 • Elektronické doručovanie a uchovávanie dokumentov – e-maily alebo elektronické doručovanie digitálnej pošty sa stalo rutinnou záležitosťou každého biznisu. Uchovávanie dokumentov v digitálnom svete je pre podniky efektívnejšie, pretože sa šetrí miesto v archívoch a v samotných dokumentoch je poriadok
 • Elektronická identifikácia – niektorým firmám nestačí elektronický podpis, ale vyžadujú aj elektronickú identifikáciu, na základe ktorej si dokážu overiť totožnosť zákazníka
 • Digitalizácia kľúčových dokumentov HR agendy – digitalizácia pracovnej agendy medzi zamestnávateľom a zamestnancom zabezpečuje efektívnu agendu, ale aj šetrenie nákladov spoločnosti
 • Digitálna verejná správa– dlhé čakanie na úradoch či rôznych inštitúciách sa vďaka digitalizácií zmení, pretože sa všetko bude dať vyriešiť v online svete kdekoľvek prostredníctvom počítača alebo smartfónu

Digitalizácia poskytuje pre podnikateľov množstvo výhod od šetrenia nákladov a času, ale aj stability samotného biznisu. Je dôležité poznamenať, že pri digitalizácii existujú isté právne riziká, ale v konečnom dôsledku poskytuje množstvo prínosov. 

„V snahe rozvíjať digitálne zručnosti pracovníkov by sa v každej organizácii malo diskutovať nielen o možnosti interného používania vhodných IT riešení, ale aj vhodných možnostiach využívania súčasných možností digitálnej verejnej správy. Napríklad pracovníci v skutočnosti nepotrebujú pol dňa voľna na vybavenie vecí po úradoch. Väčšinu takejto komunikácie totiž už dnes vedia vybaviť od klávesnice a to aj mimo úradných hodín,“ hovorí Štěpán Štarha.

„Zlepšovaním digitálnych zručností pracovníkov v ich osobnom a pracovnom živote tak nielen šetríte ich čas, ale pripravujete ich aj na lepšie budúce digitálne fungovanie vašej vlastnej organizácie. Je tiež potrebné doplniť, že niektoré úkony urobené elektronicky napr. podania na kataster, či do obchodného registra sú spoplatnené zvýhodnenou, často polovičnou sadzbou oproti klasickému podaniu,“ zdôrazňuje Štěpán Štarha.

zdroj: TASR / Róbert Fritz

Zrýchlená digitalizácia zvýši HDP na Slovensku 

Rast ekonomiky na Slovensku je vysoký, ale aj napriek tomu rast HDP nie je až taký viditeľný a zaostávame za západnými krajinami Európskej únie. Jedným z možných riešení, aby sa rozdiel dohnal je zrýchlená digitalizácia ekonomiky. 

Pri zrýchlenej digitalizácií by digitálna ekonomika Slovenska mohla narásť o 20,9 miliardy eur do roku 2025. Pre samotné HDP na Slovensku by to predstavovalo nárast o 16 miliárd eur. Vďaka tomu by sa Slovensko mohlo stať jednou z najlepších ekonomík v Európe. 

Prehĺbenie vzťahov jednotlivcov, podnikateľov a štátu

Možnosti využitia digitalizácie sú kľúčové pre všetky subjekty na Slovensku. Predpokladom pre efektívnu digitalizáciu je jednotlivec, ktorý má základné technické zručnosti, ale aj aktívne využíva tieto schopnosti. Podniky by mali do svojej agendy efektívne implementovať digitalizáciu s dôrazom na právne úkony, aby prispôsobili svoj model momentálnym požiadavkám trhu.

Následne aj fungovanie štátu by malo byť aktívne digitalizované s poskytovaním priestoru a poradenstva pre začínajúce biznisy a podniky v zefektívnení ich procesov. Postupne sa k takémuto scenáru blížime aj vďaka spolupráci IT expertov a právnikov.

V takomto prípade advokátska kancelária HAVEL & PARTNERS poskytuje poradenstvo a podporu pri zavádzaní digitalizácie pre rozvíjajúce sa alebo aj existujúce biznisy. Zároveň aktívne vyzdvihuje nielen právne benefity digitalizácie, ale aj jej efektivitu v každodennom chode firmy. 

Zdroje: Slovakia - The rise of Digital Challengers, Digital Competitiveness

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech