Baro­ko­vý kaš­tieľ Gbe­ľa­ny, kto­rý našiel využi­tie aj moder­nej dobe

Podľa čnánku od Štefana Moravčíka, Archinfo.sk, Autori: Ing.arch. Viktor Šabík, Spolupráca: ng. arch. Marian Haberland (architektúra) Ing. Katarína Fialová (interiér) / 11. novembra 2016 / Zo Slovenska

Záme­rom revi­ta­li­zá­cie chát­ra­jú­ce­ho kaš­tie­ľa bolo pri­na­vrá­tiť objek­tu pôvod­né his­to­ric­ké a ume­lec­ké hod­no­ty a dať mu zmys­lu­pl­nú náplň. His­to­ric­ká baro­ko­vá časť bola roz­ší­re­ná o novo­do­bú, súčas­ne pôso­bia­cu dostav­bu. Vznik­lo tak uzat­vo­re­né nádvo­rie, kto­ré kopí­ru­je his­to­ric­ký pôdo­rys.

Barokový kaštieľ bol postavený rodinou Szerényiovcov v centre obce Gbeľany v roku 1756. Z ich rúk prešiel k rodine Nyári, potom k rodine Zichy. Od roku 1883 ho vlastnil gróf Juraj Majláth, posledným pánom bol Ferdinand Majláth, jeho syn. Po roku 1945 kaštieľ prešiel do majetku štátu. V roku 2011 ho kúpila rodina Janíčkovcov, ktorí sa rozhodli revitalizovať spustnutý kaštieľ a prestavať ho na hotel.

Situácia

Hotel je riešený koncepčne ako symbióza starého a nového. Pôvodná baroková hmota tvaru U je stvárnená v omietke, monochrómne s drevenými bielymi okenicami. Nová prístavba, tiež tvaru U je riešená ako drevený monolit, s pohyblivými drevenými žalúziami - odpoveďou na barokové okenice.

Foto: Tomáš Manina

"Viac podobných článkov nájdeš na Archinfo.sk."

Pri snahe o maximálne zachovanie pôvodnej hmotovej substancie boli do historického objektu umiestnené ubytovacie priestory - nachádza sa v ňom 27 izieb v historickom dizajne, priestor recepcie, vertikálne komunikačné priestory, salóniky, knižnica, kaplnka a vináreň v historickej klenbovej pivnici.

V nových priestoroch prístavby sa nachádzajú priestory náročnejšie na priestorové požiadavky - na prízemí lobby s recepciou wellness a kaviarňou, reštaurácia so zázemím, wellness s bazénom, na poschodí veľká kongresová sála, v priestoroch suterénu technické priestory, garáže, fitness a bowling. V spojovacích krčkoch sa nachádza 6 izieb v súčasnom dizajne. Tieto izby sú s loggiou, orientovanou do historického parku.

Spojením dvoch častí s pôdorysným tvarom "U" vzniklo vnútorné átrium, z  ktorého je súžitie starého a nového vnímateľné najlepšie.

Foto: Ester Šabíková

Toto átrium, akýsi vonkajší interiér, poskytuje možnosti pre usporiadanie rôznych typov eventov s možnosťou zapojenia vnútorných priestorov. Odtiaľto je možný pohľad do okolitého historického parku cez priestory reštaurácie a bazéna, ktoré majú transparentné steny s možnosťou zakrytia pohyblivými drevenými okenicami.

Foto: Ester Šabíková
Foto: Ester Šabíková
Foto: Ester Šabíková

Do átria je možné z vojsť dvoma bránami - starou a novou, pričom každá má dva portály. Nad každým zo štyroch portálov sa nachádzajú hodiny - tempus fugit/čas uteká. Nad barokovými mechanické, nad portálom - replikou slnečné a nad portálom novým digitálne.

Foto: Ester Šabíková
Foto: Ester Šabíková
Foto: Ester Šabíková

Prístavba má v rohoch dva medzipriestory, ktoré tvoria prechod medzi vnútrom a vonkajškom. V jednom sa nachádza zásobovací manipulačný priestor s exteriérovým schodiskom z kuchyne do kongresovej miestnosti na poschodí. V druhom je umiestnená vonkajšia vírivka pre wellness. Obidve drevené membrány pomaly zarastajú popínavou zeleňou, čím bude umocnená symbióza architektúry a okolitého historického parku.

Foto: Ester Šabíková
Foto: Ester Šabíková
Foto: Ester Šabíková
Foto: Ester Šabíková
Autorská skica
Autorská skica

Podklady: BARAK architekti, zdroj: archinfo.sk, zdroj titulnej fotografie: Ester Šabíková

Pridať komentár (0)