Bill Gates pred­po­ve­dá budúc­nosť

Lukáš Gašparík jr. / 24. januára 2015 / Business

Inter­ne­to­vý maga­zín the Ver­ge si posa­dil do horú­ce­ho kres­la Bil­la Gate­sa a vyspo­ve­dal ho, ako by sa dala zlep­šiť budúc­nosť pre chu­dob­ných pomo­cou nových tech­no­ló­gií.

zdroj: the ver­ge

Pridať komentár (0)