Bill Gates pred­po­vedá budúc­nosť

Lukáš Gašparík jr. / 24. januára 2015 / Business

Inter­ne­tový maga­zín the Verge si posa­dil do horú­ceho kresla Billa Gatesa a vyspo­ve­dal ho, ako by sa dala zlep­šiť budúc­nosť pre chu­dob­ných pomo­cou nových tech­no­ló­gií.

zdroj: the verge

Pridať komentár (0)