Bratislava bude mať vlastné mestské ovečky. Volať sa budú „PressburgOVCE“

  • Mestské ovečky sa budú starať o údržbu lúčnych plôch na chránených územiach
  • Projekt prebieha v úzkej koordinácii so Štátnou ochranou prírody
ilustračný obrázok (unsplash.com)
ilustračný obrázok (unsplash.com)
  • Mestské ovečky sa budú starať o údržbu lúčnych plôch na chránených územiach
  • Projekt prebieha v úzkej koordinácii so Štátnou ochranou prírody

Hlavné mesto potrebovalo vymyslieť efektívny spôsob, akým sa bude starať o chránené oblasti vo svojom území. Ako informovala facebooková stránka Bratislava – hlavné mesto SR, o údržbu týchto plôch sa bude starať mestské stádo ovečiek. Týmto originálnym nápadom sa chce mesto postarať o chránené územia na Dlhých Dieloch v blízkosti Devínskej kobyly.

„V chránených územiach, ktoré sú vo vlastníctve hlavného mesta, je nutné každoročne vykonávať pravidelnú a finančne náročnú údržbu. A treba povedať, že táto sa v minulosti zanedbávala. Výsledkom je, že tieto lokality zarastajú náletovými drevinami, rozširujú sa tu invázne rastliny ako Pajaseň žliazkatý a Krídlatka japonská, a zanikajú prirodzené biotopy, ktoré sa tu po stáročia vyvinuli vďaka pravidelnému spásaniu,“ vyjadrilo sa mesto. 

zdroj: Ilustračný obrázok (unsplash.com)

Mesto sa tak chce vrátiť k systému pravidelného spásania lúčnych spoločenstiev hospodárskymi zvieratami, ktoré budú spásať pozemky v prenosných oplôtkoch. Okrem toho, že sa takto vytvorí mestské stádo oviec, tradícia salašníctva a ovčiarstva sa priblíži aj obyvateľom hlavného mesta.

„Časť lúčnej plochy Kráľovej hory nad sídliskom Dlhé Diely sme už vyznačili drevenými kolmi, práve na tomto mieste umiestnime už čoskoro prvé mestské stádo oviec ‚PressburgOVCE’,“ priblížilo mesto.

Zhotovenie a osadenie oplôtkov prejde povoľovacím procesom v úzkej koordinácii so Štátnou ochranou prírody, ktorá je o tomto informovaná. Žiadna z týchto trávnatých plôch nebude trvalo oplotená. Budú sa totiž meniť podľa potreby.

Vo facebookových komentároch sa niektorí používatelia pýtali na to, či sa ovce budú využívať aj na produkciu mlieka a mliečnych výrobkov. Bratislava však zatiaľ nad takouto možnosťou neuvažuje, tvrdí totiž, že budú mať veľa práce na mestských pozemkoch.

 

Zdroj: Facebook Bratislava – hlavné mesto SR

Najnovšie videá

Teraz najčítanejšie

Aktuálne čítajú

Trendové videá