Čes­ký Sky­pic­ker rai­sol ďal­ší­ch 25 mili­ó­nov

Lukáš Gašparík jr. / 5. februára 2015 / Tools a produktivita

HOT NEWS: Čes­ký vyhľa­dá­vač a pre­daj­ca lac­ný­ch lete­niek Skypicker.com sa môže pochvá­liť inves­tí­ci­ou vo výš­ke 25 mili­ó­nov čes­ký­ch korún.

 

Skypicker.com je v týchto dňoch jedným z najdiskutovanejších startupov u našich západných susedov. Ondrej Tomek, ktorý je zakladateľom českého portálu Centrum.cz, investoval do Skypickeru 25 miliónov českých korún, výmenou za 10% podiel v tomto startupe, čím sa navýšila jeho hodnota už na štvrt miliardy. 

Jednou z hlavných výhod, prečo je Skypicker tak úspešný je to, že dokáže kombinovať letenky aj od nízko nákladových prepravcov a tým vám ponúknuť naozaj nízke ceny. Tržby Skypickeru sa v poslednom mesiaci minulého roku vyšplhali až na 40 miliónov českých korún.

 

Skypickeru gratulujeme a veríme, že tento úspech motivuje aj ďalšie začínajúce startupy :)

 

 

Pridať komentár (0)