Cha­lan kúpil doménu google.com: Google pre­zra­dil, koľko mu za ňu musel zapla­tiť

Chalan kúpil doménu google.com: Google prezradil, koľko za ňu musel zaplatiť! / 31. januára 2016 / Zaujímavosti

Veľmi pekný a milý prí­beh sa odo­hral v inter­ne­to­vých vodách, keď bývalý zamest­na­nec Googlu San­may Ved zis­til, že doména google.com je voľná a kúpil ju.

Na to, aby sa San­may dostal na titulky všet­kých tech­no­lo­gic­kých maga­zí­nov, mu sta­čilo vlast­niť doménu na jednu minútu. Nie­koľko sekúnd po zakú­pení mu totiž pri­šiel e-mail od Google Domains, že doména za $12 dolá­rov nemohla byť zare­gis­tro­vaná.

Google teda nemu­sel, no napriek tomu sa roz­ho­dol svojmu býva­lému zamest­nan­covi za obja­ve­nie chyby odvďa­čiť. Ako je pre Google typické, uro­bili to hrou s čís­lami a San­ma­y­ovi popu­to­valo na účet $6006,73 dolá­rov. Ak sa pozrieš pozorne, možno zis­tíš, prečo práve táto čias­tka.

V kaž­dom prí­pade, čoskoro bolo po čís­lach. San­may je milý chla­pík a keďže mu na sláve a penia­zoch nezá­leží, roz­ho­dol sa daro­vať tieto peniaze cha­rite Art of Living India. Keď sa to Google dozve­del, čias­tku zdvoj­ná­so­bil. Good job, obe strany

imrs.php

Zdroj: theverge.com

Pridať komentár (0)