Chceš sa stať inštruktorom jogy? Na Slovensku máš na to hneď niekoľko možností, kde študovať

  • Joga sa na Slovensku stáva čoraz viac populárnou a existuje mnoho článkov, v ktorých sa dozvieš, kde si jogu môžeš zacvičiť, prípadne, aké druhy jogy a centier existujú
  • My sme si pripravili článok o tom, kde jogu na Slovensku študovať, v prípade, že sa chceš stať lektorom jogy alebo si len chceš rozšíriť svoje vedomosti a stráviť zmysluplný čas skúmaním pohybu, tela a mysle
  • Preto ak zvažuješ účasť na kurze a rád by si ho absolvoval doma, pripravili sme si pre teba prieskum učiteľských kurzov jogy na Slovensku
Unsplash
  • Joga sa na Slovensku stáva čoraz viac populárnou a existuje mnoho článkov, v ktorých sa dozvieš, kde si jogu môžeš zacvičiť, prípadne, aké druhy jogy a centier existujú
  • My sme si pripravili článok o tom, kde jogu na Slovensku študovať, v prípade, že sa chceš stať lektorom jogy alebo si len chceš rozšíriť svoje vedomosti a stráviť zmysluplný čas skúmaním pohybu, tela a mysle
  • Preto ak zvažuješ účasť na kurze a rád by si ho absolvoval doma, pripravili sme si pre teba prieskum učiteľských kurzov jogy na Slovensku

Vybrali sme tie najznámejšie, s niekoľkoročnou tradíciou, ale aj celkom nové. Aj v takej malej krajine, ako je tá naša, je ich vcelku dosť, preto veríme, že ti tento prehľad umožní vybrať si tú najvyššiu kvalitu. Použité informácie sú voľne dostupné verejnosti na webových stránkach daných škôl. 

Medical Yoga Institute, Bratislava

Inštitút, ktorý spája tradíciu jogy s modernými poznatkami o ľudskom tele a psyché. Ide o novovzniknutú školu pre lektorov jogy. Prví absolventi ukončili svoje vzdelanie teraz v novembri 2019. Z toho, čo sme zatiaľ videli, ide o najmodernejší a najprepracovanejší koncept, v ktorom pri výučbe používajú aj modernú technológiu. Takisto na ich webovej stránke nájdeš veľmi podrobný popis a časový rozvrh celého kurzu, informácie o všetkých zapojených lektoroch či iné potrebné informácie pre jasnejšiu predstavu o kurze.

Škola ponúka kurz v rozsahu 200 hodín, čo je medzinárodne minimum v rámci Yoga Alliance RYT 200 a do výučby je zapojených sedem odborníkov z oblasti jogy, anatómie, psychológie, fyziológie, psychosomatiky, aromaterapie, fyzioterapie a reflexológie. Kurz prebieha prezenčne (týždeň strávený aktívnym štúdiom), kde sa majú budúci lektori a prednášajúci odborníci možnosť spoznať a zahĺbiť do štúdia a potom nasleduje samoštúdium formou e-Learningových videí, špeciálnych zadaní a tlačených skrípt. Záverečná skúška pozostáva z online testu, ktorý zvládneš z pohodlia domova a praktickej časti – výučby hodiny jogy, ktorý prebieha za účasti študenov ako aj verejnosti. Celý kurz je zameraný na metódu Zdravý Chrbát – Bloky®, ktorú vyvinula Katka Ježovicová, zakladateľka centra JOGA ZDRAVO i samotného inštitútu. 

Špecialitou tejto školy je prepájanie jogy s aromaterapiou (esenciálnymi olejmi), ktoré zatiaľ iné kurzy neponúkajú. Zaujímavosťou je tiež, že spomínaná metóda cvičenia pre zdravý chrbát v sebe prepája viaceré štýly jogy – Hatha jogu, Power jogu a Restoratívnu jogu, čo lektorom nielenže rozšíri obzory, ale umožní im pracovať s klientmi komplexne a podľa ich aktuálneho zdravotného stavu, nielen na skupinových, ale aj individuálnych hodinách.

Kurz je akreditovaný Ministerstvom školstva, mládeže a telovýchovy ČR (MŠMT ČR), takže absolventi sa môžu po úspešnom ukončení začleniť medzi profesionálov aj po legislatívnej stránke úplne bez problémov.  Na ich stránke sme sa dočítali, že prebieha schvaľovanie v rámci Yoga Alliance RYT (Registred Yoga Teacher) 200, ktorý schvaľuje Yoga Alliance. Na základe toho získate vzdelanie, ktoré bude medzinárodne uznávané.

 
 
 
 
 
Pozrite si tento príspevok na Instagrame
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Medical Yoga Institute (@medicalyogainstitute)

Ashtanga joga, Bratislava 

Centrum Prakriti v Bratislave určite pozná každý, kto praktizuje alebo aspoň vyskúšal systém Ashtanga jogy. Ide o ucelený systém, v ktorom sa praktizujú určené série ásan a pranajámy a praktizujúci sa v nich postupne zdokonaľuje. Prakriti vedie zanietený jogín Jaro Pávek, ktorý ponúka neakreditované kurzy pre ľudí, ktorí neašpirujú na dráhu lektora jogy a na ktorých sa naučíte cvičiť série Ashtanga jogy pre vlastnú potrebu, ale takisto akreditované kurzy pre budúcich lektorov tohto tradičného systému. Kurzy sú medzinárodne akreditované najvyšším stupňom Yoga Alliance RYT 500 a dosiahnuť môžete rôzne stupne: RYT200 (Registred Yoga Teacher), RYT300 a RYT500 podľa množstva absolvovaných hodín. 

O priebehu kurzu sme si dovolili použiť text priamo z webu: „Každý študent dostane vlastný tréningový manuál so sylabom prvej série a všetkými materiálmi potrebnými na tento tréning. Pre každého, kto sa zúčastní všetkých vyučovacích hodín, bude na konci tréningu vydaný učiteľský certifikát s obsahom 100 vyučovacích hodín. Študenti z ktoréhokoľvek predošlého tréningu môžu spolu dosiahnuť 200 hodín výuky, registrovať sa v Yoga Alliancii ako učitelia a dostanú oprávnenie na používanie titulu RYT200.“ 

Samozrejme, možnosťou je pokračovať v štúdiu a k základným 100 a/alebo 200 hodinám si postupne pridávať ďalšie, až dosiahnete maximum 500 hodín. Jaro sa učí u tých najlepších medzinárodne uznávaných učiteľoch jogy, ktorých pravidelne pozýva do svojho centra a má dlhodobú vlastnú prax. Táto škola je určite vhodná pre každého, kto už praktizuje alebo sa zaujíma o tradičný prístup systému Ashtanga jogy. 

YoGo, Bratislava a Nitra

Známa sieť jogových štúdií, ktoré sú roztrúsené po Bratislave (štyri centrá) a Nitre (jedno centrum), sa zameriava na precvičovanie Power jogy. Už niekoľko rokov na Slovensku ponúkajú učiteľský kurz Power jogy I. stupňa v rozsahu 50 hodín. Ide o vcelku dostupný a rýchly štart do učenia jogy. Kurzy ponúkajú v Bratislave a v Košiciach a sú akreditované Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR), na základe certifikátu ste oprávnený pracovať ako športový odborník. 

Značka YoGo prináša moderný náhľad a prístup k joge založený na vedecky dokázaných poznatkoch a v ich programoch nenájdete nič, čo by pripomínalo ezoteriku. Kurz prebieha formou víkendovej výučby a obsahuje prednášky s odborníkmi z oblasti jogy, medicíny, športu, psychológie a dietológie a podmienkou jeho úspešného ukončenia je odovzdanie písomnej práce na vami zvolenú tému, teoretickým testom a nahratím videa s vami odvedenou lekciou jogy. 

Zaujímavosťou tohto kurzu je spomínaná dietológia a možnosť dozvedieť sa viac o stravovaní v súlade s udržaním zdravia a vitality. Jedinou nevýhodou, ktorú v tomto programe vidíme je jeho rozsah, keďže vyššie spomíname medzinárodné minimum v rozsahu až 200 hodín. Koniec koncov, učenie sa pre lektora jogy nekončí ani po kurze a stále existujú možnosti, ako si svoje vzdelanie doplniť. 

Slovenská asociácia jogy, Bratislava, www.joga.sk 

Táto organizácia vyučuje jogu, ako systém psychofyzického tréningu a má viesť k celostnému zdraviu. Poslaním SAJ je podporovať rozvoj psychofyzickej kultúry ľudí a starostlivosť o fyzické, psychické a sociálne zdravie cez tradičné jogové techniky. Jogu sa snažia priniesť do všetkých kútov Slovenska a ku všetkým vekovým kategóriám. 

SAJ zastrešuje iné organizácie poskytujúce kurzy jogy na Slovensku a sama ponúka kurzy pre lektorov jogy (1.-3. stupeň, 3 roky) v rozsahu 50, 100 a 150 hodín s možnosťou nadstavby až na 200 či 500 hodín. Organizácia má akreditáciu MŠVVaŠ SR a Európskej únie jogy. Na webovej stránke sme našli kurzy prebiehajúce v Košiciach a v Bratislave, ako aj zoznam lektorov a ich skupinových hodín prebiehajúcich v Bratislave a aj v iných mestách a obciach. Takisto pravidelne organizujú pobyty spojené s jogou na horách či pri mori. 

Európska jogová akadémia Bratislava

Ponúka kurzy v spolupráci s Trénerskou a inštruktorskou akadémiou FTVŠ UK v Bratislave. V roku 2019 otvárajú kurz 1.-3. kvalifikačného stupňa: Inštruktor jogy a Inštruktor jogovej terapie (ide o dva rozdielne kurzy). 1.kvalifikačný stupeň vás oprávňuje vykonávať činnosť lektora jogy profesionálne a po roku praxe, si môžete svoje vzdelanie rozšíriť na 2.kvalifikačný stupeň. Opäť po ďalšom roku praxe, až na 3. najvyšší stupeň. 

Kurzy sú akreditované MŠVVaŠ SR a získate na nich základný prehľad zo všetkých potrebných oblastí (anatómia, fyziológia, psychológia, filozofia jogy, atď.) a stanete sa lektorom schopným zostaviť a odučiť lekciu jogy podľa rôzneho zamerania. Naučíte sa zorientovať sa v rôznych štýloch jogy, bezpečne praktizovať základné i náročnejšie ásany, pranajámu, Surja namaskar, Rišikéšsku zostavu, očistné techniky, koncentračné a relaxačné techniky, základy mantier a mudier a viete ich vhodne zaradiť do zostavy. 

Kurz je rozdelený na jeden víkend všeobecnej časti, ktorú zastrešuje FTVŠ UK v Bratislave a následne päť dní trvajúca špeciálna časť v centre Ayisi Yoga v Bratislave, ktorú vedie Adriana Pročková a Frederick Ayisi. Záverečná skúška prebieha formou písomného testu, ústnou skúškou a odovzdaním záverečnej práce v rozsahu min. 5 strán textu. Jedinými podmienkami pre účasť na kurze je vek nad 18 rokov, ukončené stredoškolské vzdelanie a skúsenosť s jogou. 

zdroj: Unsplash

Akadémia Powerjoga Slovensko, Piešťany

Ide o vzdelávacie centrum akreditované MŠMT ČR, pretože kurzy prebiehajú v spolupráci s českou Poweryoga Akademiou, ktorej najvýraznejšou tvárou je Václav Krejčík. Kurz Inštruktor jogy v rozsahu 150 hodín je skvelým štartom do oblasti Power a Hatha jogy, navyše môžete v akadémii absolvovať i ďalšie doplňajúce semináre, ako je Detská joga, Vinyasa joga a iné. Obsah kurzu poskytuje základy filozofie a Pataňdžaliho systému jogy, princípy zdravého pohybu, prax ásan, pránajámy, relaxačné a koncentračné metódy. Ašpiranti na jogového lektora sa naučia praktické aj teoretické zručnosti k vytvoreniu lekcie jogy, či už skupinovej alebo individuálnej. Výučba zahŕňa princípy powerjogy – dynamického prístupu, ale aj metodiku hathajogy – jemného prístupu. V obsahu kurzu sú zahrnuté aj očistné techniky, krije, mudry, bandhy, základy ajurvédy, ktoré tvoria celostný prístup jogy. Kurz ponúka náhľad do jogového pohybu cez poznatky z vývojovej kineziológie, indickej tradície a samozrejme i poznatkov západnej medicíny. 

Pre úspešné ukončenie kurzu je potrebné absolvovať skúšky prebiehajúce počas záverečného odborného víkendu. Vyžaduje sa 100% účasť, úspešné zvládnutie testu zo všeobecnej časti, 20 hospitalizačných hodín u iných lektorov a analýza hodín, záverečný test z odbornej časti, praktická skúška – vedenie skupiny ľudí, tvorba sekvencií a odpoveď na zvolené otázky. Nakoniec aj natočenie vlastného videa základnej lekcie jogy. Kurz prebieha v rozsahu 5 víkendov a v posledný víkend prebieha skúška. 

Veríme, že vám tento prehľad poskytol aspoň ako takú predstavu o možnostiach štúdia jogy na Slovensku. Každá škola je jedinečná a predstavuje isté výhody i nevýhody. Pri výbere vhodného kurzu majte na pamäti, že kurz vám poskytne len základ, na ktorom môžete stavať cez vlastnú prax a skúsenosti z vedenia hodín. 

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech