Dal­ší dôkaz toho pre­čo je Elon tak geniál­ny!

Martin Kráľ / 8. augusta 2015 / Lifehacking

O Elo­no­vi píše­me pomer­ne čas­to. Nie je to pre­to, že nemá­me o čom písať, no pre­to že ten­to člo­vek nás kaž­dý deň nie­čím prek­va­pí a nie­ke­dy aj šoku­je. Jed­ným z dôka­zom toho je jeho dneš­ná pre­chádz­ka po dvoj­ploš­ní­ku, na kto­rý si išiel doslo­va pre­čis­tiť hla­vu! :)

 

Elon sa dnešnú sobotu rozhodol stráviť so svojou ženou Talulah Riley, no nebolo to v shopping malle, ale na dvojplošníku Breitling Wingwalking team, ktorí tento zážitok, prejsť sa počas letu na krídlach lietadla, predáva za pomerne prijateľnú cenu $620. Brietling zaručuje neopakovateľný zážitok a to najmä pri rýchlosti 130mph. Absolutný gól je Elonov komentár s fotkou kde sa vyjadril nasledovne: "Went for a nice wing walk" today.  :)

oNiekto, kto sa na tieto fotky nebude s veľkou radosťou pozerať, je určite jeho pistovňa a akcionári, ktorí po zhliadnutí týchto fotiek ostanú určite paralyzovaní :).

 

Pridať komentár (0)