Desaťtisíc slovenských študentov žiada zrušenie maturity: Sme zmätení a máme problém s internetom

  • Slovenskí študenti opätovne vyzývajú kompetentných, aby zvážili zrušenie maturít aj v roku 2022
  • Tvrdia, že v momentálnej situácii by bolo vhodné, ak by dostali hodnotenie len formou priemeru známok za uplynulé štyri roky štúdia
  • Spísali preto petíciu, ktorú do dnešného dňa podporilo takmer 11-tisíc ľudí
pp (1)
Ilustračná: TASR/AP/Alessandra Tarantino
  • Slovenskí študenti opätovne vyzývajú kompetentných, aby zvážili zrušenie maturít aj v roku 2022
  • Tvrdia, že v momentálnej situácii by bolo vhodné, ak by dostali hodnotenie len formou priemeru známok za uplynulé štyri roky štúdia
  • Spísali preto petíciu, ktorú do dnešného dňa podporilo takmer 11-tisíc ľudí

Mladí Slováci v petícii objasňujú, že majú veľa neprebratého učiva a už teraz sú to takmer dva školské roky, počas ktorých fungujú len na dištančnej forme vzdelávania. Poukazujú aj na prieskumy, ktoré ukázali, že žiaci sa pri online výučbe naučia menej ako pri bežnej hodine v škole.

„Maturitná skúška je sprievodcom do budúceho života, práce a pokračovanie na vysoké školy. Pokiaľ žiaci už druhý rok nie sú prítomní v škole na hodinách s priamym kontaktom s učiteľom, nemyslím si, že je adekvátne ich postaviť pred skúšku a je logickejšie známky spriemerovať zo známok počas štúdia,“ tvrdia signatári petície.

„Musíme dobiehať veľa zameškaného učiva a čím ďalej tým viac sa učivo kopí. Dobiehame učivo minulého roka a zároveň sa snažíme pripravovať na maturitné skúšky, čo je pre nás náročné. Sme zmätení, máme chaos v učive. Je to úplne iné ako učenie sa naživo. Mávame problémy s internetovým pripojením.“

Vysvetľujú, že veľa žiakov má viac členov rodiny a iba jeden počítač, a preto sa online vzdelávania nemôžu zúčastňovať naplno. „Dištančný spôsob výučby nikdy nenahradí priamy kontakt žiaka s učiteľom v škole.“

Nie všetci učitelia sú poctiví

Sťažujú sa, že niektorí učitelia na online vyučovanie kašlú a sú aj takí, ktorí neučia a iba dávajú testy. Vadia im tiež pedagógovia, ktorí im nevysvetlia látku, no zadajú z nej úlohy. 

zdroj: TASR/Cecilia Fabiano/LaPresse via AP

Tvrdia, že niektorí vyučujúci si myslia, že žiak si učivo na internete po vlastnej osi dohľadá a sám ho aj pochopí. Celé vyučovanie v tomto školskom roku je z podstatnej časti len samoštúdiom, čo je nemysliteľné, keďže táto forma štúdia sa robí až na vysokej škole.“

Pripomínajú, že sa neučia už viac ako 13 mesiacov, ich príchod do školy je v nedohľadne, no aj tak majú ísť na maturitnú skúšku. Z pohľadu veľkej časti študentov a ich rodičov je takéto niečo nemysliteľné. „Niektorí učitelia sú natoľko nezodpovední, že nám neposlali učebný materiál aj potom, čo sme ich kontaktovali.“

V petícii píšu aj o tom, že na dobiehanie učiva je teraz už neskoro a veľké množstvo vedomostí im jednoducho chýba. Vzhľadom na tieto dôvody nemôžeme podať 100-percentný výsledok na maturitnej skúške.“

„Boli by sme radi, ak by ste uznali, že tento systém vyučovania je pre nás maturantov maturujúcich v roku 2022 veľmi nedostatočný a neefektívny a že nie sme vôbec pripravení predstúpiť pred maturitnú komisiu. Prosíme vás, aby ste prijali našu žiadosť a pochopili našu momentálnu situáciu, v ktorej sme sa ocitli,“ dodávajú. 

Trápia ich psychické problémy

Problém sa ale netýka len učiva, priznávajú, že veľa žiakov si psychicky siahlo na dno, trpia depresiou a inými psychickými chorobami, vrátane stresu. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu plánuje v tejto súvislosti podporiť duševné zdravie na školách anonymnou a bezplatnou linkou pre učiteľov.

Rezort chce tiež poskytnúť návod ako pomôcť žiakom pri možných duševných ťažkostiach. Rezort o tom informoval v tlačovej správe. Podľa ministerstva by škola mala byť bezpečným miestom, kde sa žiaci aj pedagógovia majú cítiť vypočutí a chránení. 

„Pomôcka je krátkym pripomenutím toho, ako postupovať v náročnejších situáciách, ako komunikovať so žiakmi tak, aby sme pôsobili preventívne voči duševným ťažkostiam žiakov. Zároveň je návodom, ako postupovať pri identifikácii možných duševných ťažkostí a následnej pomoci a podpory pri ich adaptívnom zvládnutí,“ priblížila štátna tajomníčka Svetlana Síthová.

Školy budú mať k dispozícii aj linku podpory pre učiteľov. Kontaktovať ju môžu všetci pedagógovia, ktorí potrebujú psychologickú pomoc a sprevádzanie v rozličných pracovných aj osobných situáciách.

Ministerstvo konštatovalo, že práve zdieľanie myšlienok a pocitov môže viesť k zníženiu stresu, upokojeniu silných emócií a poskytnutiu úľavy. Linka podpory pre učiteľov ponúka na výber dva prostriedky pomoci. Učitelia môžu zavolať na telefónne číslo 0800 221 323, alebo napísať e-mail na adresu [email protected]

Zdroje: peticie.com, MZSR, SITA

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech