Dom, ktorý ťa v momente prenesie do minulosti

  • Prestavba hospodárskej usadlosti v Štajersku. Príklad ako možno aj s modernými nárokmi na obytný priestor uspieť v pôvodnej vidieckej usadlosti.
Gangoly und Kristiner Architekten_Haus P_EN_Page_09_Image_0002
  • Prestavba hospodárskej usadlosti v Štajersku. Príklad ako možno aj s modernými nárokmi na obytný priestor uspieť v pôvodnej vidieckej usadlosti.

Juhozápadne od rakúskeho Grazu leží malé mesto Deutschlandsberg. Na okraji zástavby, sa na juhozápadne orientovanom svahu nachádza menší statok. Komplex pozostáva z domu a štyroch hospodárskych budov. Obytná funkcia najväčšej budovy ostala zachovaná. Stodola slúži ako garáž a skladovací priestor. Stajňa a menšie hospodárske budovy, ktoré slúžili na spracovanie a skladovanie vína, sú dnes využívané ako izby pre návštevy a wellness prístavba. Projektová a prípravná fáza trvala štyri roky.

Foto: Paul Ott

Dom P je nazvaný podľa zvyklostí ateliéru po priezvisku majiteľov. Revitalizácia hospodárskej usadlosti zahŕňa päť objektov s celkovou zastavanou plochou 330 metrov štvorcových. Pozemok sa nachádza na kopci nad mestom, medzi vinicami, ktoré sú pre oblasť Štajerska typické. Aj napriek výrazným konštrukčným zásahom do objektov je pôvodná architektúra jasne čitateľná.

„Viac podobných článkov nájdeš na Archinfo.sk.“

Situácia

Situácia Autor: Gangoly & Kristiner Architects

Foto: Paul Ott

Celková úžitková plocha domu je 245m2 je rozdelená na dve podlažia. Otvorenú jednotraktovú dispozíciu na prízemí rozdeľuje komunikačné jadro so zázemím. Najväčšiu časť na prízemí zaberá obývačka s jedálňou. Južne orientované miestnosti  sa rozmerným zasklením otvárajú do okolitej krajiny. Na sever je orientovaná pracovňa. Na poschodí, pod šikmou strechou je situovaná nočná časť domu. Rozmerná spálňa, ktorá sa nachádza nad presklenou obývačkou na prízemí disponuje pobytovou loggiou.

Spomínané štyri roky projektovania sa odrazili na kvalite návrhu. Minimum spevnených plôch na pozemku podčiarkuje prírodný charakter bývania. Výnimkou sú parkovacie miesta prístupové cesty, vydláždená časť vnútorného dvora a komunikácie medzi objektami. V záhrade bol dostavaný bazén. Betónové sú len nutné pochôdzne plochy v jeho okolí.

Foto: Paul Ott

Hospodárske stavby boli zrekonštruované v takmer pôvodnej podobe. Najväčšie zmeny sa udiali pri rekonštrukcii obytnej budovy. Murované časti stavby ostali zachované. V západne orientovanej obytnej časti však boli rozsiahle plochy pôvodnej fasády nahradené presklením. Autori sa pri realizácii  snažili zachovať v maximálnej možnej miere pôvodné materiály, ako sú drevené hrady, tehla, a keramická strešná krytina. Dom P sa jednoduchou estetikou  interiéru prispôsobuje majiteľom, ktorým je vlastná láska k umeniu.

Foto: Paul Ott

Foto: Paul Ott

Foto: Paul Ott

Foto: Paul Ott

Foto: Paul Ott

Foto: Paul Ott

Foto: Paul Ott

Konverzie nevyužívaných hospodárskych budov na obytné priestory (nedávno sme publikovali podobný príklad) napomáha zachovaniu rázu krajiny. Nemení sa objemová skladba, orientácia ani pôdorysy budov. Čoraz väčší počet podobných projektov je dôkazom, že je možné aj pri zachovaní prvkov hospodárskej stavby so sedlovou strechou vyhovieť súčasným nárokom na bývanie.

Podklady: Gangoly & Kristiner Architekten, zdroj: archinfo.sk, zdroj titulnej foto: Paul Ott

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech