Doposiaľ nepoznaná zombie huba dokáže zmeniť živočícha na „nekrofila“. Je strašidelná, no môže byť veľmi užitočná

  • Entomophthora muscae dokáže svojim úsilím vyvolať v muche to, aby využila svoje silné sexuálne pudy
  • Samotná pleseň pôsobí ako „elixír lásky“
  • Štúdia je v počiatočnom štádiu zatiaľ zverejnená na portáli BioRxiv
Infikovaná mucha Entomophthora muscaeom
Infikovaná mucha Entomophthora muscaeom., Science Alert/A Fly
  • Entomophthora muscae dokáže svojim úsilím vyvolať v muche to, aby využila svoje silné sexuálne pudy
  • Samotná pleseň pôsobí ako „elixír lásky“
  • Štúdia je v počiatočnom štádiu zatiaľ zverejnená na portáli BioRxiv

Portál Science Alert píše vo svojom článku o parazitickej hube s názvom Entomophthora muscae, ktorá dokáže svojim úsilím vyvolať v muche to, aby využila svoje silné sexuálne pudy. 

Ako portál uvádza v nedávnej štúdii, táto parazitická huba ovládne mozog muchy a pleseň, ktorá na hostiteľovi ostane a narastie, začne pôsobiť ako silné afrodiziakum, ktoré dokončí svoj vražedný cyklus.

Samotná pleseň pôsobí ako „elixír lásky“ a v zdravých mužských muchách vyvoláva a povzbudzuje ich k tomu, aby svoje telo a pohyby použili na opačné pohlavie. Nezáleží na tom či na mŕtve alebo živé.

Táto parazitická huba využíva chuť na párenie v takom množstve, že vedci z Univerzity v Kodani vykonali niekoľko experimentov, ktorými sa pokúsili celý proces vysvetliť, objasniť a na samotnom výskume ho demonštrovať. Táto štúdia je v počiatočnom štádiu zatiaľ zverejnená na portáli BioRxiv.

Títo vedci sa pri jednom z experimentov pokúsili ponúkať samcom múch mŕtve samičky, ktoré boli infikované parazitickou hubou, a mŕtve samičky, ktoré infikované neboli.

To, čo si vedci všimli, bola práve väčšia žiadostivosť samcov o samice, ktoré boli v neskoršom štádiu intekcie, teda vo fáze sporulácie. Táto samica bola pre nich viac atraktívna, uvádza portál Science Alert.

Pri ďalšej štúdii prišli k záveru, že samcov láka práve kombinácia látok, ktoré produkuje parazitická huba pri hnití samičky. „Niektoré z týchto látok sú neznáme a neatraktívne u domácich múch, ale atraktívne pre iný hmyz, napríklad pre čmeliaky. Vedci sa domnievajú, že prchavejšie chemikálie môžu byť potravinovým atraktantom na lákanie na diaľku,“ uvádza portál Science Alert.

Vedci taktiež dodávajú, že poslanie tejto parazitickej zombie huby môže mať aj priaznivý charakter. Napríklad môže byť významný v boji so škodcami, ktorých priláka na chemické atraktanty či feromóny a následne lietajúceho škodca usmrtí.

Zdroje: Sciencealert, Biorxiv

Najnovšie videá

Teraz najčítanejšie