Elon Musk má už aj naj­lep­šie solár­ne pane­ly sve­ta

Rudolf Nečas / 4. októbra 2015 / Tools a produktivita

Spo­loč­nosť Solar­Ci­ty ozná­mi­la výro­bu foto­vol­taic­ké­ho pane­lu s rekord­nou účin­nos­ťou spo­me­dzi maso­vo vyrá­ba­ný­ch pane­lov.

 

Jeho efektívnosť podľa meraní nezávislej testovacej spoločnosti Renewable Energy Test Center dosahuje 22,04 percenta. Doteraz prvenstvo s účinnosťou 21,5 percenta držali panely série X od výrobcu SunPower. Nový panel SolarCity vyrába pomocou vlastného procesu, ktorý v porovnaní s inými vysoko účinnými technológiami, výrazne znižuje výrobné náklady. Pri rovnakej veľkosti ako solárne panely so štandardnou účinnosťou vyprodukuje o 30 až 40 percent viac energie. Tento panel si zároveň lepšie počína pri vysokých teplotách čo mu umožňuje vyrobiť ešte viac energie než ostatné panely podobnej veľkosti. CEO SolarCity - London Rive sa vyjadril, že cieľom spoločnosti je cena 55 centov za 1 Watt výkonu.

 

 

SolarCity je americká spoločnosť, ktorá panely vyrába v USA. Jej spoluzakladateľom a akcionárom je Elon Musk vlastniaci Tesla Motors. Spoločnosť sa pôvodne venovala len inštalovaniu, prevádzke, prenajímaniu a financovaniu solárnych panelov. Vlastné panely si začala vyrábať až v minulom roku po odkúpení Silevo za 200 miliónov dolárov.

 

Spoločnosť začne prvé panely v malých množstvách vyrábať tento mesiac v ich prvej továrni, ale väčšina nových solárnych panelov bude produkovaná v továrni v meste Buffalo, ktorá je v súčasnosti vo výstavbe. Tam plánuje SolarCity za jeden rok vyrobiť panely s inštalovaným výkonom 1GW. Výkon jedného panelu má byť 360 Wattov. V pláne je výroba 9 až 10 tisíc takýchto panelov denne.

 

 

22 percent nemusí znieť ako veľa, možno si už počul o (mimochodom neskutočne drahých) paneloch, ktoré používa NASA. Tie dosahujú oproti panelu od SolarCity takmer dvojnásobnú účinnosť. Avšak mierne zlepšenia, ktoré v SolarCity dosiahli pri svojich paneloch, budú mať veľký dopad a vďaka tomu oproti konkurencii prinesú viac energie a lepšiu cenu aj pre normálnych zákazníkov. Akonáhle začne výroba aj v hlavnej továrni, SolarCity bude schopné zabezpečiť solárne panely pre 200 000 domácností ročne.

 

Podľa mňa je to správny krok smerom k obnoviteľným zdrojom energie. V SolarCity dokázali, že vyrábať panely s vysokou účinnosťou sa dá aj pri zachovaní priaznivej ceny a vďaka tomu si ich bude môcť dovoliť viac ľudí, ale aj firiem. Možno sa raz stanú najrozšírenejšími fotovoltaickými panelmi na trhu.

 

 

Pridať komentár (0)