Evo­lú­cia vo vzde­lá­va­ní s menom Goog­le Class­ro­om?

Martin Kráľ / 15. januára 2015 / Tools a produktivita

Goog­le sa dnes činí. Pred­sta­vil ďal­šiu apli­ká­ciu, kto­rá sa volá Goog­le Class­ro­om. Je urče­ná pre rov­no­men­nú služ­bu, kto­rá je cie­le­ná na škols­tvo a naj­mä na zjed­no­du­še­nie prá­ce uči­te­ľov a štu­den­tov.

Google Classrom je online nástroj, ktorý prepája Google Drive, Docs a Gmail a umožňuje tak učiteľom využívať tieto služby k rozdeľovaniu a vyhodnocovanie domácich úloh online. Nástroj má navyše slúžiť na zlepšenie komunikácie medzi učiteľmi a študentmi mimo školské priestory. Classroom je ponúkaný v rámci balíka Google Apps for Education. Nástroj špecificky umožňuje učiteľom zadávať a zbierať úlohy, prezerať, kto a v akej miere sa danej úlohy zúčastnil, vykonávať vyhlasovanie či vytvárať oddelené adresáre na Drive pre každého študenta.

Classroom neobsahuje žiadne reklamy a dáta nevyužíva na marketingové účely. Aplikácia ako taká umožňuje prechádzať jednotlivé kurzy, vytvárať ich, či rovno mazať. Sprostredkováva náhľad do Classroomu a základné nastavenie či publikovanie príspevkov. Bohužiaľ nemožno vytvárať úlohy pre žiakov alebo členov kurzu. Učiteľ má len možnosť zverejniť jednoduché oznámenia. Samozrejme nechýbajú komentáre. No vyzerá, že Classroom môže byť veľmi silný nástroj, ktorý môže posunúť systém edukácie o krok vpred, najmä u nás na Slovensku.

zdroj: google

Pridať komentár (0)