Facebooku hrozí pokuta od Európskej komisie, musí zmeniť svoje používateľské podmienky

  • Európska únia žiadala úpravu pravidiel ešte vo februári
  • Facebook ich doteraz neupravil
  • Za to mu hrozí pokuta
pexels-photo-927629
Tobias Dziuba
  • Európska únia žiadala úpravu pravidiel ešte vo februári
  • Facebook ich doteraz neupravil
  • Za to mu hrozí pokuta

Pravidlá, ktoré zavedie Európska únia, sú väčšinou všeobecné záväzné pre členské štáty a hlavne pre firmy, ktoré pôsobia a ponúkajú svoje služby na ich územiach. Európska komisia ešte v marci minulého roku požiadala technologické firmy, aby upravili svoje podmienky používania tak, aby boli v súlade s pravidlami EÚ o ochrane spotrebiteľov. Vo februári tohto roku požiadala Európska komisia Facebook, aby v súlade s týmito zmenami upravil svoje pravidlá. Zmeny, ktoré podnikol predtým, neboli totiž dostačujúce.

Nové pravidlá maju chrániť EÚ spotrebiteľov

Podľa správy, ktorú vydala Európska komisia ešte vo februári, Google navrhol kroky, ktoré sú v súlade s požiadavkami orgánov Európskej únie na ochranu spotrebiteľa. Facebook a Twitter podnikli len polovičné kroky na vyriešenie problémov, ktoré sa týkajú ich zodpovednosti a spôsobom, ktorým informujú používateľov o odstránení obsahu zo siete či ukončení zmluvy.

Zavedenie týchto pravidiel by bolo prínosom pre európskych občanov a teda aj pre nás. Ako spotrebiteľ žijúci v Európskej únii sa nebudeš musieť vzdať svojich práv, ktoré ti garantuje legislatíva EÚ. Čo znamená, že aj naďalej môžeš odstúpiť od nákupu, ktorý si urobil cez e-shop. Ak budeš mať dôvod na sťažnosť, tak ju budeš môcť podávať priamo v Európe a nie v Kalifornií kde napríklad Facebook a mnohé iné firmy sídlia.  V konečnom dôsledku to znamená, že tieto online platformy budú musieť prevziať rovnakú zodpovednosť voči spotrebiteľom žijúcim v Európskej únií ako poskytovatelia offline služieb.

„Keďže sociálne médiá sa využívajú ako reklamné a komerčné platformy, musia v plnej miere dodržiavať pravidlá na ochranu spotrebiteľa. Som rada, že vnútroštátnym orgánom sa darí presadzovať pravidlá EÚ na ochranu spotrebiteľa., Niektoré spoločnosti totiž v súčasnosti upravujú svoje platformy tak, aby boli pre spotrebiteľov bezpečnejšie. Je však neprípustné, že proces stále nie je dokončený a že to trvá tak dlho. Situácia potvrdzuje, že potrebujeme „Nové smerovanie s dôrazom na spotrebiteľa“. Pravidlá EÚ v oblasti ochrany spotrebiteľa by sa mali rešpektovať a ak tomu tak nie je, spoločnosti by mali čeliť sankciám,“vyjadrila sa v správe komisárka EÚ pre spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú rovnosť,“ Vĕra Jourová v tlačovej správe Európskej komisie.

Od vtedy prešlo 7 mesiacov a Facebook tieto nedostatky ešte stále neodstránil a zatiaľ to ani nevyzerá, že by to v dohladnej budúcnosti mal v pláne. Ak sa Facebook nepoponáhla, tak môže čeliť veľmi mastnej pokute. Na rozdiel od Facebooku, Airbnb svoje pravidlá upravila potom ako ju o to Európska komisia požiadala.

 

Zdroj: The Verge, TS EK 

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech