Fach a Pállfyho palác Bratislava: Koexistencia starého a nového

  • Fach je zoskupením viacerých prevádzok situovaných na prízemí Pálffyho paláca na Ventúrskej ulici v centre Bratislavy. Palác samotný je niekoľkokrát prestavovaná stavba sústredená okolo dvoch vnútorných nádvorí. Prevádzky Fachu sú situované na prízemí objektu pozdĺž Ventúrskej a Zelenej ulice a okolo sklom prestrešeného nádvoria paláca. Jedná sa o veľmi členité a zložité zoskupenie nesúrodých priestorov poznačených piatimi storočiami prestavieb.
014
Peter Jurkovič
  • Fach je zoskupením viacerých prevádzok situovaných na prízemí Pálffyho paláca na Ventúrskej ulici v centre Bratislavy. Palác samotný je niekoľkokrát prestavovaná stavba sústredená okolo dvoch vnútorných nádvorí. Prevádzky Fachu sú situované na prízemí objektu pozdĺž Ventúrskej a Zelenej ulice a okolo sklom prestrešeného nádvoria paláca. Jedná sa o veľmi členité a zložité zoskupenie nesúrodých priestorov poznačených piatimi storočiami prestavieb.

Súčasný interiér v historickom objekte. Koexistencia starého a nového vo vyváženom dialógu.

Foto: Peter Jurkovič

Dnešnú palácovú barokovú trojpodlažnú podobu dostala budova v 18. storočí pri prestavbe grófa Pálffyho. Prízemie však nesie stopy kamenných gotických a renesančných múrov a klenieb pričom je zrejmé, že dnešný palác vznikol spojením viacerých samostatných objektov.

Pri poslednej rekonštrukcii v rokoch 2012-2016 bol palác rekonštruovaný ako administratívna budova,  pričom sa pôvodne uzavretý parter podarilo otvoriť a vytvoriť tak priestor pre verejnosť prístupné obchodné alebo reštauračné prevádzky. Priestor sa nerozdelil na viacero samostatných nezávislých jednotiek.

Foto: Peter Jurkovič

Fach sa prezentuje ako celok s viacerými podružnými prevádzkami. Na spoločnú kuchyňu sú napojené kaviareň Bread and Coffee a Reštaurácia s vinotékou. Na ne potom nadväzuje Bar a Juice shop. Každá funguje čiastočne samostatne s nezávislými otváracími hodinami, ale zároveň všetky 4 prevádzky spadajú do jedného celku označeného spoločným názvom Fach.

„Viac podobných článkov nájdeš na Archinfo.sk.“

Pôdorys

Pôdorys

Osobitým charakteristickým priestorom je prestrešené nádvorie, do ktorého je orientovaná otvorená kuchyňa, reštaurácia a vinotéka. Vďaka vysadeným stromom a mlátovej štrkovej podlahe slúži vo forme akejsi celororočnej terasy na občasné eventy.

Foto: Peter Jurkovič

Foto: Peter Jurkovič

Najväčšou výzvou pri riešení výtvarnej koncepcie interiéru FACHU bolo hľadanie resp. vytvorenie sceľujúceho elementu, nejakého spoločného menovateľa všetkých prevádzok, pričom bolo treba v každej z prevádzok dosiahnuť odlišnú atmosféru. Veľmi komplikované bolo narábanie s členitou a nesúrodou sústavou priestorov s minimálnymi možnosťami dispozičných úprav.

Foto: Peter Jurkovič

Prízemie objektu postráda akýkoľvek palácový charakter, pozostáva z pôvodných hospodárskych priestorov a stajní, navyše so zachovanými torzami pôvodných gotických a renesančných objektov. Ako spomínaný spoločný menovateľ bolo zvolené jednotné farebné a materiálové riešenie celej stavebnej substancie stavby. Znamenalo to pojednať všetko – podlahy, steny, klenby a strop v jednom povrchu spĺňajúcom požadované estetické aj technické kritériá. Zvolená bola stierka s charakterom typickej šúchanej stredovekej omietky. Taká, aká tu možno kedysi naozaj bola.

Do takto vytvoreného sceľujúceho backgroundu potom vstupujú viac-menej solitérne prvky zabudovaných nábytkov a mobiliáru. Tie sú v jednotlivých prevádzkach materiálovo resp. farebne odlíšené, aby dávali jednotlivým častiam určujúcu tvár. Prevádzka Juice shopu bola doplnená bieleným drevom, aby vynikla farebnosť produktov, ovocia a zeleniny. Kaviarenská prevádzka Bread and coffee bola postavená na prírodnej farbe dubu ako charakteristické pozadie pre výrobky domácej pekárne Fachu. Bar a reštaurácia boli najprv navrhované v tmavom dymovom vyhotovení dubovej dyhy. S postupným vývojom konceptu bolo drevo v bare a reštaurácii nahradené patinovanou oceľou.

Atypické prvky zabudovaného nábytku a stolov sa doplnili sedacím nábytkom a svietidlami s dôrazom na udržanie celistvosti materiálového a farebného konceptu. Keďže názov Fach odkazuje na remeslo majstrov vznikla požiadavka na odraz tohto názvu vo výrazových prostriedkoch interiéru.

Foto: Peter Jurkovič

Foto: Peter Jurkovič

Ako funkčne uplatniteľnú metaforu na Fach, s minimálnym dekoračným efektom sme si zvolili archetyp regálu a dierovanej sololitovej steny na ukladanie a vešanie „vercajchu“. Tieto sú použité predovšetkým v Juice bare a Bread and coffee, v reštaurácii a bare už ostalo len pri regáloch. Charakteristické pre Fach je vysoko postavená latka kvality vo všetkých aspektoch bez žiadnych kompromisov. Preto sa pri vzniku celého Fachu dôraz na detail odrazil nielen pri tvorbe interiéru ale aj v ostatných dielčích riešeniach. Komplexný grafický manuál od loga cez informačný systém až po nálepky únikových svietidiel malo na starosti grafické štúdio Milk, kostýmy pre Fach navrhovalo dizajnové štúdio Buffet a na mieru podľa požiadaviek šéfkuchára sa vyrábal aj riad pre reštauráciu. Vďaka vzácnej zhode názorov architektov, dizajnérov, klienta a šéfa Fachu sa podarilo udržať veľmi čistý a minimalistický koncept až do konca.

Foto: Peter Jurkovič

Foto: Peter Jurkovič

Foto: Peter Jurkovič

Foto: Peter Jurkovič

Foto: Peter Jurkovič

Foto: Peter Jurkovič

Foto: Peter Jurkovič

Foto: Peter Jurkovič

Podklady: Martin a Iľja Skoček, zdroj: archinfo.sk

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech