Fotografie zničených Slovnaft BAjkov dokazujú, že Slováci by zrejme mali chodiť radšej pešo

  • Bratislavský bikesharing si to opäť tvrdo odskákal
  • Ľudia nachádzajú stále nové zničené Slovnaft BAjky po celom meste
  • Prevádzkovateľ zdieľaných bicyklov ich už takmer nestíha opravovať a znova nasadzovať do ulíc
boj
Slovnaft BAjk, Zomri
  • Bratislavský bikesharing si to opäť tvrdo odskákal
  • Ľudia nachádzajú stále nové zničené Slovnaft BAjky po celom meste
  • Prevádzkovateľ zdieľaných bicyklov ich už takmer nestíha opravovať a znova nasadzovať do ulíc

Za prvý mesiac sa do bratislavského bikesharingu zaregistrovalo takmer 30 000 užívateľov. Mnohí z nás sa novému žltému prírastku tešili a dnes ich aj a vo veľkom a šetrne využívame.

Tak ako aj v iných mestách sa však aj v Bratislave nájde množstvo vandalov, ktorých žlté bicykle naozaj iritujú a bratislavský bikesharing ide kvôli nim dole vodou. Stačí sa pozrieť na príspevky stránky Zomri. Človek sa následne pri pohľade na zničené bicykle vlastne ani nediví, že v slovenských nemocniciach je toaletný papier na reťazi.

V súčasnosti je v uliciach k dispozícii zhruba 200 bicyklov, ktoré si môžeš požičať po registrácii a úhrade symbolickej sumy 1 euro. Bikesharing je k dispozícii v štyroch mestských častiach – v Starom Meste, Novom Meste, Ružinove a v Petržalke, kde sa aktuálne nachádza 73 dokovacích staníc. Ich počet sa postupne zvýši na 90.

Najvyťaženejšia dokovacia stanica sa nachádza na Námestí SNP, kde sa týždenne požičia takmer 800 bicyklov. Za ňou nasledujú dokovacie stanice na Šafárikovom námestí, na Pribinovej ulici pri Eurovei a na Viedenskej ceste pod Mostom SNP.

Prvý mesiac bikesharingu v Bratislave charakterizoval nielen vysoký záujem o bicykle, ale aj pomerne časté prípady vandalizmu. Kritické sú najmä víkendy, počas ktorých servisní technici pozbierajú niekoľko desiatok poškodených bicyklov.

Ľahšie poškodenia sa následne opravujú v bratislavskej dielni, a väčšie priamo u výrobcu. Najčastejšie sa ničia sedadlá, brzdy, zámky, pedále, svetlá, košíky, pneumatiky či komunikačný panel. Zatiaľ je evidovaných niekoľko prípadov krádeží žltých bicyklov a polícia už v danej veci rieši jedno trestné oznámenie. Bližšia spolupráca bola nadviazaná aj s mestskou políciou.

Zobraziť celú galériu (3)
zdroj: Slovnaft Bajk

“Uc­time si mi­nú­tou ti­cha tie bi­cykle, ktoré nie­kto ve­dome zni­čil. Je nám veľmi ľúto, že sa dejú také ne­pekné veci, ako ve­domé ni­če­nie na­šich BAj­kov. Ľu­dia ne­ni­čia bi­cykle nám, ale hlavne tým, ktorí majú z nich ra­dosť a chcú bi­kes­ha­ring vy­uží­vať. Preto vás pro­síme, aby ste nám po­sie­lali pod­nety, ak bu­dete sved­kami nie­čoho po­dob­ného,“ in­for­mo­vala spo­loč­nosť Slov­naft, ktorá bi­kes­ha­ring v Bra­ti­slave pre­vádz­kuje.

Zobraziť celú galériu (3)
zdroj: Facebook,Miroslava Balentová

V zimných mesiacoch bude prevádzka služby Slovnaft BAjk prispôsobená počasiu. V prípade nepriaznivého počasia, kedy hrozia nehody alebo úrazy užívateľov, budú bicykle dočasne stiahnuté. Na jar sa bikesharing spustí naplno so 750 bicyklami, ktoré bude možné si požičať na 90 staniciach a zmení sa aj ponuka programov pre užívateľov.

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech