Historicky rekordný počet Slovákov pracuje z domu. V gastronómii je situácia úplne iná

  • Aktuálne pracuje z domu viac ako 47 percent respondentov.
  • Vyplýva to z prieskumu portálu Platy.sk, do ktorého sa zapojilo 914 respondentov v období od 18. do 30 marca tohto roka.
ba-1-1090x610
  • Aktuálne pracuje z domu viac ako 47 percent respondentov.
  • Vyplýva to z prieskumu portálu Platy.sk, do ktorého sa zapojilo 914 respondentov v období od 18. do 30 marca tohto roka.

Práca z domu je najčastejším opatrením, ktoré volia zamestnávatelia na Slovensku v týchto mimoriadnych dňoch. Vyplýva to z prieskumu portálu Platy.sk, ktorý patrí do portfólia spoločnosti Profesia. Aktuálne pracuje z domu viac ako 47 percent respondentov. Najvyšší podiel zamestnancov s tzv. home office je v informačných technológiách, najnižší v gastre a cestovom ruchu. Do prieskumu, ktorý sa uskutočnil od 18. do 30. marca tohto roka, sa zapojilo 914 respondentov.

Na ďalších miestach skončili opatrenia priamo na pracovisku. Viac ako 28 percent respondentov odpovedalo, že aktuálne navštevuje pracovisko, kde sú zvýšené hygienické normy. Viac ako 12 percent ľudí uviedlo, že pre mimoriadnu situáciu momentálne vôbec nepracujú. Medzi opýtanými bolo aj takmer 7 percent respondentov, ktorí tvrdia, že ich zamestnávateľ nepriniesol na pracovisko žiadne opatrenia.

Väčšina ľudí oceňuje, prípadne by ocenila možnosť pracovať v súčasnej situácii z domu. Takúto odpoveď uviedlo viac ako 56 percent ľudí. Viac ako tretina respondentov uviedla, že majú prácu, ktorú nie je možné vykonávať z domu.

Odvetvia s najvyšším počtom respondentov, ktorí uviedli, že ich typ práce nie jej možné robiť z domu, sú najmä cestovný ruch a gastro, výroba alebo doprava a špedícia. Medzi odvetvia, kde ľudia aktuálne pracujú z domu, patria najmä informačné technológie, marketing alebo ekonomika a financie.

Takmer 60 percent respondentov sa vyjadrilo, že počas práce z domu pracujú rovnako alebo sú dokonca produktívnejší ako na pracovisku. Oproti nim iba 18 percent respondentov priznáva, že doma majú problém s koncentráciou a takmer 7 percent ľudí uvádza, že prácu z domu považujú za príležitosť, keď môžu pracovať menej.

 

zdroj: sita

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech