I believe I can fly!

Lukáš Gašparík jr. / 14. decembra 2014 / Tech a inovácie

To čo sa zdalo pred pár rokmi ako nemožné, je tu. Lie­ta­júci Švaj­čiar sa stal prvým mužom, ktorý reálne lieta s jet­pac­kom.

Švaj­čiar Yves Rossy sa stal prvým lie­ta­jú­cim mužom s jet­pac­kom, s kto­rým už má nalie­ta­ných množ­stvo hodín. Yves je však vo svete zná­mejší pod pre­zýv­kou Jet­Man. Iba pred pár dňami zave­sil na You­tube video, na kto­rom si môžete pozrieť jeden z jeho tes­to­va­cích letov nad Duba­jom, kde zoskočí z heli­kop­téry a pred­vá­dza rôzne akro­ba­tické kúsky.

zdroj: jetman.com

Pridať komentár (0)