Igor Kočiš z GA Drilling: Chceme sprístupniť čistú geotermálnu energiu ľuďom kdekoľvek na svete

  • Technológia slovenskej firmy GA Drilling bude schopná poskytovať lacný prístup ku geotermálnej energii vo viac ako 70 % najľudnatejších oblastí Zeme
  • Momentálne pracujú na zdokonaľovaní ich technológie PLASMABIT® pre čisté a udržateľné zdroje energie ako alternatívu voči fosílnym palivám
  • My sme sa pýtali priamo spoluzakladateľa spoločnosti - Igora Kočiša, ako sa slovenská spoločnosť stala svetovým priekopníkom vo svojej oblasti
gas
archív GA Drilling
  • Technológia slovenskej firmy GA Drilling bude schopná poskytovať lacný prístup ku geotermálnej energii vo viac ako 70 % najľudnatejších oblastí Zeme
  • Momentálne pracujú na zdokonaľovaní ich technológie PLASMABIT® pre čisté a udržateľné zdroje energie ako alternatívu voči fosílnym palivám
  • My sme sa pýtali priamo spoluzakladateľa spoločnosti - Igora Kočiša, ako sa slovenská spoločnosť stala svetovým priekopníkom vo svojej oblasti

Keď pred jedenástimi rokmi Igor, Dušan, Ivan a Tomáš dostali prelomový nápad sprístupniť geotermálnu energiu kdekoľvek, ani náhodou netušili, že o pár rokov budú chystať prvé ostré testy unikátnej technológie na ropnej plošine v Severnom mori. Chceli pritom len nezávislý zdroj energie pre technologický inkubátor, ktorý budovali na Záhorí.

Vychádzali z faktu, že horných 10 kilometrov zemskej kôry obsahuje nepredstaviteľne veľa tepelnej energie. Iba zlomok percenta jej využitia by znamenal pokrytie energetických potrieb ľudstva na stovky ďalších rokov. Každý kilometer hlbšie do Zeme znamená nárast teploty v priemere o 25 až 35 stupňov, takže v hĺbke 6-10 km je už voda dostatočne teplá na to, aby po premene na paru mohla poháňať turbíny elektrárne.

zdroj: archív GA Drilling

Slováci sa však začali zamýšľať nad skutočnosťou, že na svete neexistuje technológia, ktorou by sa za rozumné peniaze dalo do potrebnej hĺbky dostať. A tak vznikol ambiciózny cieľ s globálnym dosahom. Prelomiť cenovú bariéru v hĺbkovom vŕtaní a sprístupniť hĺbkovú geotermálnu energiu pre všetkých, aj pre Slovensko. Po otestovaní viacerých inovatívnych postupov klasické vŕtacie hlavice nahradil vysoko energetický oblúk elektrickej plazmy, ktorý rozruší horninu teplotou podobnou ako je na povrchu Slnka. Po 11 rokoch výskumu a vývoja vo vlastnom technologickom centre Slováci prinášajú disruptívnu vrtnú technológiu PLASMABIT®.

Mnohí ľudia si myslia, že našou budúcnosťou sú obnoviteľné zdroje energie. Je to naozaj tak? Ako túto problematiku vnímate vy? Akým smerom by malo ísť v oblasti energetiky Slovensko?

Som presvedčený, že iná alternatíva pre udržateľný svet ako výrazné zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov ani neexistuje. Zvyšovanie ich podielu je trendom všade vo svete. Určite by sa malo aj Slovensko orientovať menej na fosílne palivá a jadro, ktoré musíme aj tak dovážať a zamerať sa na lokálne obnoviteľné zdroje a geotermiu.

Hoci medzi obnoviteľnými zdrojmi stále vedie vodná energia, jej rozvoj je dnes už limitovaný. Najväčší boom dnes zažívajú fotovoltaické a veterné elektrárne, nie sú však efektívne v každej lokalite a dodávajú energiu nepravidelne.

zdroj: archív GA Drilling

Geotermálna energia je stála, ale má zatiaľ jedinú veľkú nevýhodu – v našom regióne je ukrytá príliš hlboko pod zemou a v súčasnosti je drahé sa k nej prevŕtať. Je však čistá, nepretržite dostupná, lokálna a jediná skutočne nezávislá od počasia, podnebia, či striedania dňa a noci. Geotermálna mapa sveta v hĺbke 8-10 km pod zemským povrchom vyzerá veľmi zaujímavo. Energiu Zeme máme na dosah až na 70% zemského povrchu, vrátane Slovenska. V GA Drilling máme ambíciu sa k nej prevŕtať spôsobom, ktorý je absolútnou inováciou v konzervatívnom vrtnom priemysle.

Koľko stojí realizácia vrtu vašou technológiou, v porovnaní s tou, ktorá sa dnes bežne používa na trhu?

Technológiu PLASMABIT plánujeme využiť minimálne pre dve priemyselné aplikácie. Prvou, skoršou, je aplikácia plazmového frézovania pre ekologické uzatváranie vyťažených uhľovodíkových vrtov. Spolu s našim budúcim zákazníkom, prevádzkujúcim viac ako 400 vrtov v Severnom mori, sme vyčíslili úspory pre túto aplikáciu až na 37% v porovnaní s konvenčnou technológiou. Druhou, neskoršou a zložitejšou, je aplikácia plazmového vŕtania pre geotermálnu energiu. Tu sú očakávané potenciálne úspory rádovo v násobkoch a odhaduje sa, že najmä pre hlboké aplikácie (viac ako 3-5 km) by to malo byť neporovnateľne lacnejšie, a tým pádom dostupnejšie pre priemyselné využitie.

Aký vplyv môže mať vaša technológia na ekológiu?

Technológiou PLASMABIT, ktorú vyvíjame, budeme schopní uzatvoriť vyťažený vrt v súlade s najprísnejšou medzinárodnou legislatívou. Teda tak, aby bol vrt bezpečne uzavretý proti možným priesakom a bez kompromisov. Zároveň technológia funguje na bezkontaktnom princípe, kde pomocou plazmy odfrézujeme pažnicu a cementovú výstuž vo vrte. Pri tejto operácii vznikajú len drobné čiastočky na rozdiel od veľkých oceľových špôn, ktoré vznikajú pri konvenčných metódach frézovania.

zdroj: archív GA Drilling

Drobné čiastočky vrt neupchávajú, ani nespôsobujú poruchy na zariadení. To má pozitívny dopad v rôznych ohľadoch. Množstvo vzniknutého odpadu je niekoľkonásobne nižšie, zmenšujú sa prestoje a náklady na opravu zariadenia, a zároveň je na výkon tejto operácie potrebných menej personálu. Naviac, po rokoch v zemi sa stáva tento odpad rádioaktívny, podlieha tak špeciálnemu režimu, a v našom prípade zostáva vo vrte. S tým súvisí aj nižšia záťaž prírody transportom a ťažkou technikou, ktorá je pri použití našej technológie potrebná v oveľa menšom rozsahu.

V ktorej krajine plánujete najbližšie využiť technológiu PLASMABIT®?

Najbližšie nás čaká testovanie technológie na pevninských vrtoch Skupiny MOL, s ktorou sme práve podpísali servisnú zmluvu. Tá nám umožní dostať sa na reálne vrty, ktoré sú už mimo prevádzky, a vyladiť PLASMABIT na prvé komerčné použitia. Pravdepodobne pôjde o vrty v Maďarsku.

zdroj: archív GA Drilling

Dokáže a chce GA Drilling zmeniť či zlepšiť situáciu v ktorejkoľvek oblasti aj na Slovensku?

Našou dlhodobou víziou je sprístupniť čistú geotermálnu energiu z hĺbok až 10 kilometrov kdekoľvek na svete, teda aj na Slovensku. Výhody geotermálnej veľmoci Islandu, ktorý leží na tektonickom zlome a geotermálne teplo majú 2 km pod nohami, môže ľudstvo využívať takmer na celom svete. Len sa treba k nej dostať do výrazne väčšej hĺbky. Ide o druhú aplikáciu, ku ktorej sa chceme vývojom prepracovať práve cez spomínanú komercializáciu uzatvárania a odstávky vrtov frézovaním.

Vŕtanie do hĺbok väčších ako je 5 km je doteraz – s použitím kontaktného vŕtania – nerentabilné. Vŕtanie plazmou by bolo významne ekonomickejšie a dostupné aj v chudobných oblastiach, pretože dokáže priniesť množstvo ďalších benefitov zo získanej energie Zeme – vykurovanie a chladenie rezidenčných oblastí i priemyselných objektov, vykurovanie skleníkov, odsoľovanie morskej vody, výrobu vodíka a mnohé ďalšie.

Čo chcete v horizonte najbližších rokov dosiahnuť?

Najväčšou prioritou je dotiahnuť vývoj technológie pre prvú aplikáciu pre operátorov, úspešne ju otestovať v reálnych podmienkach na súši aj na mori, a vstúpiť na trh, ktorý na ňu už netrpezlivo čaká. Paralelne rozvíjať ďalšie aplikácie vrátane geotermálneho vŕtania.

 

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK