Inteligentné mapy nie sú pomocníkom len v poľnohospodárstve. Chalani z AI-MAPS vedia, čo chcú

  • AI-MAPS už svojimi inteligentnými mapami pomohli zmapovať kriminalitu, volebné preferencie, ale aj vinohrady a polia
  • V rozhovore prezradili viac o svojich začiatkoch, na akom princípe ich mapové aplikácie fungujú, ako riešia financie a či plánujú expandovať do zahraničia
  • Ich produkt môže pomôcť najmä tým, ktorým pohľad na informácie v geografickom kontexte umožní urobiť lepšie a rýchlejšie rozhodnutia
ai-maps
archív AI-maps
  • AI-MAPS už svojimi inteligentnými mapami pomohli zmapovať kriminalitu, volebné preferencie, ale aj vinohrady a polia
  • V rozhovore prezradili viac o svojich začiatkoch, na akom princípe ich mapové aplikácie fungujú, ako riešia financie a či plánujú expandovať do zahraničia
  • Ich produkt môže pomôcť najmä tým, ktorým pohľad na informácie v geografickom kontexte umožní urobiť lepšie a rýchlejšie rozhodnutia

Hneď na úvod by ma zaujímalo ako a kedy vznikla celá myšlienka? Inšpirovali ste sa zahraničím alebo ste pokračovali v študentských projektoch?

Všetci štyria zakladatelia AI-MAPS sme sa spoznali na stavebnej fakulte, kde sme študovali geodéziu a kartografiu. Myšlienka vlastného podnikania sa začala rodiť počas nášho doktorandského štúdia. To bol rok 2015 a v tej dobe traja z nás popri štúdiu ešte pracovali v inej firme zameranej na geoinformatiku.

Povedal by som, že inšpirácia prišla zo zahraničia. Jeden z nás čítal zaujímavý článok o tom, ako vinohradníci vo Francúzku využívajú drony. Videli sme v tom a stále vidíme veľký potenciál, takže to bola taká prvá oblasť s ktorou sme začali.

Zobraziť celú galériu (3)
zdroj: archív AI-maps

Koľko ľudí sa v súčasnosti podieľa na vytváraní vašich inovatívnych máp?

V súčasnosti je nás desať. Štyria sme pôvodní zakladatelia a šesť ľudí sme postupne pribrali do tímu ako sa objem prác zvyšoval. Neustále ale potrebujeme a hľadáme šikovných ľudí, najmä programátorov, ktorí by rozšírili náš tím.

Na akom princípe mapové aplikácie fungujú?

Všetky naše produkty sú webové aplikácie, čiže naši zákazníci nemusia nič inštalovať. Jednoducho spustia prehliadač a môžu pracovať. Pri vývoji sa snažíme používať open source technólogie a množstvo vecí si vyvíjame sami, aby čo najlepšie spĺňali požiadavky našich klientov.

Čo sa týka samotných máp, tak podľa potrieb koncového používateľa volíme mapový podklad a jednotlivé mapové vrstvy, s ktorými sa bude pracovať.
Mapovým podkladom môže byť napríklad letecká snímka a jednotlivé vrstvy: vodné toky, dáta katastra nehnuteľností, sieť bankomatov, vitalita rastlín, zásoby živín v pôde a pod. Čiže prvým krokom je zistiť čo potrebuje používateľ s mapou robiť a podľa toho prispôsobíme aké informácie na mape zobrazíme.

Na aké konkrétne oblasti sa mapy orientujú?

Keď na dáta aplikujeme správne analytické nástroje a adekvátnym spôsobom ich zobrazíme na mape, tak si dovolím tvrdiť že dokážu pomôcť v akejkoľvek oblasti. Práve ten geografický priestor, tá mapa dodáva dátam nový rozmer a začnú sa objavovať závislosti, ktoré nie je ľahké vidieť iba z grafov a tabuliek.

My sa aktuálne venujeme oblastiam ako je doprava, výkup pozemkov, biznis intelligence, internet vecí (IoT), presné poľnohospodárstvo a vinohradníctvo. Pričom stále hľadáme ďalšie oblasti, do ktorých by sme sa mohli rozšíriť.

Kto je vaša cieľová skupina resp. komu vaše mapy môžu pomôcť?

Najmä spoločnosti, ktorým pohľad na informácie v geografickom kontexte umožní urobiť lepšie a rýchlejšie rozhodnutia. Snažíme sa vytvárať také mapové nástroje, ktoré dokážu zefektívniť zabehnuté procesy a odhaliť skryté závislosti v dátach.

Napríklad sú to ľudia, resp. spoločnosti ktorí už majú dáta a potrebujú ich zobraziť a analyzovať v priestore mapy čo im prinesie nové možnosti ako získané dáta využiť a vyťažiť z nich maximum.

Rozbehnúť vlastné podnikanie nie je jednoduché. Ako ste riešili financie na začiatku?

Počiatočné financovanie sme riešili z vlastných zdrojov. Výhodou bola skutočnosť, že na väčšinu našich činností sme potrebovali iba notebooky. V prvých mesiacoch sme nemali kancelárie a ani zamestnancov. Stretávali sme sa doma na bytoch, programovali a hľadali prvých zákazníkov.

Zobraziť celú galériu (3)
zdroj: arhív AI-maps

Orientujete sa len na slovenský trh alebo máte v pláne expandovať aj do zahraničia?

Momentálne sú našimi zákazníkmi spoločnosti zo Slovenskej a Českej republiky. V najbližších mesiacoch plánujeme rozšíriť naše aktivity, aby sa naše produkty dostali aj na iné trhy.

Myslíš si, že na Slovensku sú vytvorené dobré podmienky pre začínajúcich podnikateľov?

Povedal by som, že z roka na rok lepšie a lepšie. Vzniká čoraz viac akcií zameraných pre začínajúcich podnikateľov, či už ide o informačné semináre, workshopy alebo rôzne podujatia, kde majú firmy možnosť zviditeľniť sa. Existuje taktiež viacero inkubátorov, ktoré dokážu pomôcť v začiatkoch. Nám osobne veľmi pomohol Univerzitný technologický inkubátor InQb, ktorého sme boli súčasťou.

Problémom je skôr nájsť šikovných ľudí do tímu, ale to určite nie je problémom iba Slovenska a taktiež asi závisí od oblasti podnikania.

Ako to je s hľadaním financií na rozbeh neviem posúdiť, tento aspekt sme neriešili.

Venujete sa aj mapovaniu vinohradov. Ako to funguje a ako pomáhajú vaše mapy vinohradníkom?

V spolupráci so spoločnosťou UAVONIC máme za sebou pilotný projekt v rámci ktorého sme pomocou dronov a špeciálnej multispektrálnej kamery snímkovali vinohrad. Snímky analyzujeme a vyťahujeme z nich informácie, ktoré spájame s rôznymi faktormi, ktoré ovplyvňujú vinič. Výsledky prezentujeme formou máp, ktoré napríklad hovoria o celkovej vitalite viniča, zvýraznia silné a slabé miesta vinohradu, detekujú problémové oblasti a podobne.

Naprogramovali sme webovú aplikáciu, ku ktorej pristupujú priamo vinohradníci a môžu si tak jednoducho prezerať mapy svojho vinohradu. Na základe týchto máp môžu plánovať a najmä cieliť svoje činnosti na tie miesta, ktoré to potrebujú.

Našou víziou je vytvoriť systém, ktorý umožní vinohradníkom znížiť náklady na hnojenie a postreky a súčasne pomôže zvýšiť kvalitu dopestovaného hrozna. V súčasnosti pracujeme na systéme, ktorý by dokázal včasne odhaliť tlak škodcov na vinohrad a to ešte predtým, ako sa objavia škody. To všetko umožňujú práve tie spomínané špeciálne kamery, ktoré používame.

Vytvárali ste mapy volebných výsledkov v roku 2016, tiež mapu kriminality na Slovensku, Slovenský atlas predsudkov aj mapy nehnuteľností. Aké sú vaše aktuálne projekty?

Áno to boli naše verejné projekty. Aktuálne nás ale naplno vyťažujú projekty pre našich klientov, v ktorých riešime napríklad využitie mapových informačných systémov pre manažment a sledovanie vozidiel v doprave, zjednodušenie a zefektívnenie práce s dátami katastra nehnuteľností, využitie dronov v poľnohospodárstve a vinohradníctve. Snažíme sa zapojiť aj do rôznych výziev, za všetky spomeniem výzvu Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny zameranú na elimináciu diskriminácie znevýhodnených skupín. Tu sme s Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska pripravili projekt, ktorý zrakovo postihnutým pomôže s orientáciou v neznámom priestore.

Existuje nejaká oblasť/odvetvie, ktorú/-é by ste radi zmapovali, no zatiaľ sa vám to nepodarilo?

Takých je viacero. Chceli sme vytvoriť mapu kvality života na Slovensku, tá by vznikla na základe spojenia a analýzy veľkého počtu dátových zdrojov, no bohužiaľ problém bol práve v získaní dát. Určite chceme hlbšie preniknúť do problematiky včasného odhaľovania škodcov v poľnohospodárstve a vinohradníctve, pretože pri každom rozhovore s vinohradníkmi alebo poľnohospodármi skončíme práve pri škodcoch.
Veľký potenciál vidíme aj v oblasti internetu vecí, kde sme už začali aktivity v podobe pilotného projektu pre účely odpadového hospodárstva. Naďalej sa snažíme túto problematiku rozvíjať.

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech