Ipad Air 2 sa ohý­ba ešte kraj­šie ako iPho­ne 6

Marek Schwarz / 26. októbra 2014 / Business

App­le bohu­žiaľ nový iPho­ne 6 navrhol tak, že sa tele­fón rela­tív­ne ľah­ko ohne. Aj tak by maji­te­ľo moh­lo byť hneď jas­né , že keď si s ten­kou hli­ní­ko­vou plac­kou vo vrec­ku noha­víc sad­nú, prí­stroj to jed­no­du­cho nemu­sí vydr­žať. Afé­ra bend­ga­te je popu­lár­na a nemož­no sa čudo­vať, že hneď nie­kto musel skú­siť, ako dob­re sa ohý­ba iPad Air 2. 

 

Nemusíme pripomínať, že ide skôr o recesiu a dokazovať ohýbanie tabletu nemôže byť brané úplne vážne. Už len preto, že tablet do vrecka nohavíc nenapcháte a teda si s ním ani nesadnete. Skôr si hovorím, koľko prístrojov je každoročne zbytočne rozbitých pri podobných testoch. Wake up!

Zdroj:ytimg

Pridať komentár (0)