Island zrejme našiel priekopnícky spôsob, ako do roku 2030 znížiť emisie o desiatky percent

  • Ako zmierniť čoraz akútnejšie globálne otepľovanie na našej planéte?
  • Podľa najnovších poznatkov vedcov stačí premeniť nebezpečný skleníkový plyn - oxid uhličitý (CO2) na vápenec
  • Je to možné vďaka vedcom z Islandu a ich experimentu s názvom Carbfix
islando
wikimedia (Sigrg)
  • Ako zmierniť čoraz akútnejšie globálne otepľovanie na našej planéte?
  • Podľa najnovších poznatkov vedcov stačí premeniť nebezpečný skleníkový plyn - oxid uhličitý (CO2) na vápenec
  • Je to možné vďaka vedcom z Islandu a ich experimentu s názvom Carbfix

Island sa nedávno zaviazal do roku 2030 znížiť svoje emisie CO2 až o 40 %. Avšak tento záväzok je jedna vec a realita vec druhá. Tento mesiac boli zverejnené výsledky, podľa ktorých produkcia CO2 na Islande v období od roku 2016 až 2017 vzrástla o 2,2 %. Hlavnou príčinou má byť letecká doprava, bez ktorej sa Island nezaobíde. Island však prichádza s pomerne radikálnym plánom, ako zatočiť s rozmahajúcimi sa emisiami.

zdroj: unsplash.com

Medzinárodný tím vedcov v spolupráci s geotermálnou elektrárňou Hellisheidi, len kúsok od Reykjavíku, v praxi vyskúšal metódu vstrekovania roztoku oxidu uhličitého do hĺbky 400-800 metrov pod zemou. Tento roztok následne chemicky zareagoval s čadičom, pričom výsledkom reakcie bol pevný minerál, napríklad vápenec. Treba pripomenúť, že Island má v tomto smere veľké šťastie, že veľkú časť potrebnej energie získava vďaka geotermálnym elektrárňam.

Do zverejnenia výsledku experimentu panovali medzi vedcami pochybnosti, či je možné sa týmto spôsobom zbaviť rozšíreného skleníkového plynu rýchlo a efektívne, no najmä úspešne. Väčšina predchádzajúcich štúdií prišla k záveru, že tento proces trvá u väčšiny hornín rádovo stovky až tisícky rokov.

V čadičovom podloží priamo pod Hellsheidi sa však týmto spôsobom podarilo odstrániť až 95 % z 220-tich ton vstrekovaného oxidu uhličitého a to dokonca za menej než dva roky. Islandskú metódu bude zrejme možné aplikovať tam, kde je skalné podložie tvorené čadičom – tmavým pórovitým materiálnom vulkanického pôvodu.

zdroj: wikimedia (Sigrg)

V skutočnosti je čadičové podložie prítomné asi na 10 % rozlohy pevnín a takmer na celej rozlohe morského dna. V podobných lokalitách tak bude ekologicky výhodné budovať elektrárne či iné priemyselné prevádzky, ktoré produkujú veľké množstvo CO2.

zdroj:government.is, carbfix.com

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK