Izrael sa opäť podelí o svoje skúsenosti so slovenskými partnermi

  • Už po druhýkrát sa na medzinárodnej Letnej škole o nových technológiách a aplikáciách v telemedicíne (2nd IEEE EMBS Summer School on Emerging Technologies and Applications in Telemedicine) predstaví slovenskej a medzinárodnej vedeckej komunite, či zástupcom IKT priemyslu odborník z Izraela.
image_1439560949.jpeg
  • Už po druhýkrát sa na medzinárodnej Letnej škole o nových technológiách a aplikáciách v telemedicíne (2nd IEEE EMBS Summer School on Emerging Technologies and Applications in Telemedicine) predstaví slovenskej a medzinárodnej vedeckej komunite, či zástupcom IKT priemyslu odborník z Izraela.

 

Dr. Erez Shalom, z poprednej izraelskej univerzity Ben-Gurion University Of the Negev, sa o svoje znalosti a skúsenosti z oblasti aplikovania informačno-komunikačných technológií v sektore zdravotníctva podelí prostredníctvom svojich prednášok ako aj aktívnou účasťou v ďalších častiach programu. Dr. Shalom je expert v odbore zdravotníckej informatiky a vedúca osobnosť v technologickom vývoji v oblasti systémov na podporu klinického rozhodovania. Špecializuje sa na získavanie a interpretáciu poznatkov a realizáciu klinických propozícií.

 

Dr. Shalom okrem iného zastával pozíciu vedúceho pracovníka vo Výskumnom centre medicínskej informatiky na Ben-Gurion University Of the Negev, od roku 2012 pozíciu vedúceho pracovnej skupiny v projekte „MobiGuide“ 7. rámcového programu EÚ (cieľom je poskytovať chronicky chorému pacientovi kontinuálnu podporu aj mimo zdravotníckych zariadení, v domácom prostredí, cez mobilné pripojenie), účastní sa projektov spojených s vývojom aplikácií v oblasti systémov na podporu klinického rozhodovania, či spoluzakladal startup orientovaný na zdravotnícke informačné technológie, ktorý kombinuje zmysluplnú interpretáciu dát a odporúčanie vhodnej liečby pacientovi alebo zdravotníckemu personálu na diaľku.

 

 

Medzinárodná letná škola prinesie prednášky a diskusie na témy spojené s biomedicínskym inžinierstvom, zdravotníckou a behaviorálnou informatikou, či aplikovaním najmodernejších technológií v spracovaní dát o pacientovi. Jej hlavným zameraním bude hľadanie riešení na výzvy, ktoré v zdravotníctve so sebou prináša spracovanie veľkých objemov dát nositeľnými zariadeniami.

 

Letnú školu organizuje Národné centrum telemedicínskych služieb (Dr. Fedor Lehocki), Slovenská technická univerzita v Bratislave a Ústav merania SAV na Slovensku v dňoch 16. – 22. augusta, 2015. Partnerom podujatia je Veľvyslanectvo Štátu Izrael v Slovenskej republike.

 

Zdroj: www.mhealth.sk, Veľvyslanectvo Štátu Izrael v Slovenskej republike

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech