Jay Z spus­til Tidal s pre­bra­tým dizaj­nom od Spo­ti­fy

Michal Sorkovský / 2. apríla 2015 / Tools a produktivita

Jay Z spúš­ťa stre­a­mo­va­ciu služ­bu Tidal, kto­rú zís­kal len pred nedáv­nom, s pomo­cou pria­te­ľov z hudob­né­ho prie­mys­lu. Spo­loč­nosť sa pre­zen­tu­je ako ino­va­tív­na, s tým, že pomô­že hudob­ným umel­com viac zaro­biť.

 

Užívateľské rozhranie na webe Tidal-u sa ale nápadne podobá na to, ktoré používa už dlhší čas Spotify. Veď posúďte sami : 


Vyššie je UI Tidal-u a nižšie, už spomínaného Spotify.

Jay Z sa vyjadril, že cieľom Tidal-u je vyjsť v ústrety nespokojným kolegom hudobníkom. Tí majú pocit, že nedostávajú dostatočný podiel zo zisku cez streamovacie služby ako Spotify či Beats. Tento problém sa začal pred nedávnom rozoberať vo veľkom, keď sa známa americká speváčka Taylor Swift rozhodla stiahnuť svoju hudbu zo Spotify. No a jej hudba bude teraz dostupná cez Tidal.

Jay Z ale pri tvorbe tohto projektu zrejme zabudol, že UI dizajnéri sú tiež umelci (aj keď tí, ktorí robili na jeho webe možno ani nie). Nič to však nemení na tom , že Tidal sa bude snažiť byť pre ostatné streamovacie služby veľkým konkurentom. Potvrdzuje to aj obrovská marketingová kampaň, ktorú sme cez sociálne siete mohli sledovať ešte pred oficiálnym predstavením na profiloch viacerých hudobných hviezd.         

 

zdroj: 9to5mac.com

Pridať komentár (0)