Jedna z najväčších bánk sa rozhodla pre veľký krok: Ide sa angažovať v ochrane životného prostredia

foto1_VUB a Nova Cvernovka
VÚB – Generálny riaditeľ VÚB Alexander Resch (v strede) predstavil a symbolicky odovzdal Zelený manifest VÚB tretiemu sektoru na Slovensku. Na foto s ním sú zástupcovia Novej Cvernovky - Boris Meluš, Braňo Čavoj a Paula Poštolková - spolu s riaditeľkou korporátnej a marketingovej komunikácie VÚB Martinou Hrivnákovou.

Rok 2020 priniesol opäť naliehavejšiu potrebu konať, aby sme spoločne zvrátili osud našej planéty. A v ostatných mesiacoch rezonuje téma udržateľnosti a riešenia klimatickej krízy ešte viac. Práve do tejto situácie sa rozhodla vstúpiť aj jedna z najznámejších značiek.

VÚB sa stala prvou bankou na Slovensku, ktorá sformulovala a zverejnila svoj záväzok robiť maximum pre ochranu biodiverzity a podporu zelenej ekonomiky. 

Druhá najväčšia banka na Slovensku ide vzorom. VÚB naplno ukázala svoje zelené farby a na znak svojho sľubu podporovať udržateľnosť a ochranu prírody predstavila svoj Zelený manifest. Ten zverejnila na stránke zelenabanka.sk vo forme programu, podľa ktorého chce v najbližších rokoch podnikať kroky smerom ku svojim klientom, zamestnancom aj celej spoločnosti.

Sme hrdí na to, že môžeme stavať na silných pilieroch skúseností a globálnych výsledkov našej materskej skupiny. A tešíme sa z toho, čo sa nám podarilo v tejto oblasti dosiahnuť v rámci nášho programu spoločenskej zodpovednosti za ostatné roky,“ povedal generálny riaditeľ VÚB banky Alexander Resch a ďalej dodáva: „Vsadiť zelený odkaz do samotného základu nášho správania a aktivít však vnímame stále intenzívnejšie ako naše poslanie. Preto sme sa rozhodli myšlienku udržateľnosti a ochrany životného prostredia povýšiť na DNA nášho podnikania. Ako zodpovedná firma a prvá banka na Slovensku verejne deklarujeme Zelený manifest.“

K čomu sa VÚB v Zelenom manifeste zaväzuje?
  • prinášať zelené úvery a služby, ktoré pomôžu domácnostiam a firmám realizovať sa v ekologických aktivitách a investíciách do zelenej ekonomiky
  • výraznejšie vštepovať princípy ekológie do jadra svojich procesov a práce celého VÚB tímu
  • ešte viac podporovať a oceňovať neziskové organizácie, iniciatívy a komunity, ktoré sa aktívne zasadzujú za zelenší svet

zdroj: Shutterstock – Rok 2020 priniesol opäť naliehavejšiu potrebu konať, aby sme spoločne zvrátili osud našej planéty.

Zelený manifest zasadia v Novej Cvernovke

Začiatkom decembra predstavil generálny riaditeľ VÚB manifest symbolicky slovenskému tretiemu sektoru. Deklaráciu sľubu v podobe listiny odovzdal zástupcom komunitno-kultúrneho centra Nová Cvernovka v Bratislave. Toto spojenie bolo zámerné. Nová Cvernovka patrí na Slovensku medzi najaktívnejšie organizácie, ktoré otvárajú témy s celospoločenským presahom vrátane nevyhnutnosti zmeny environmentálneho správania nás všetkých. A jej dlhoročným hlavným podporovateľom je práve Nadácia VÚB. 

Rozhodnutie VÚB považujeme skutočne za významný krok, ktorý v prvom rade dokáže po finančnej a technickej stránke nasmerovať zámery financované  bankou na environmentálne a ekonomicky udržateľné projekty. Čo však považujeme za nemenej dôležité je, že tento krok vyšle jednoznačne pozitívny signál do celého sektora, ako aj spoločnosti, a tým prispeje k postupnej a dlhodobej zmene v uvažovaní ľudí a firiem. Bez toho by akákoľvek transformácia Slovenska na modernú a zelenú ekonomiku ostala pravdupovediac iba na papieri,“ hovorí Branislav Čavoj, správca Nadácie Cvernovka a dopĺňa: „V Novej Cvernovke sa snažíme svojimi aktivitami a prístupom ľudí inšpirovať k inovatívnym a environmentálne priateľským riešeniam a dokazujeme to už na konkrétnych príkladoch. O to viac si vážime, že sme ako partner VÚB súčasťou tejto významnej zmeny.“

Uvedenie Zeleného manifestu VÚB do života má ešte jeden symbolický moment. Zelené záväzky banky spísané na biologicky rozložiteľnom papieri, obsahujúcom zároveň semienka rastlín, uložia v areáli Novej Cvernovky do zeme. Splynú tak so životným prostredím a – obrazne aj doslova povedané – môžu vyklíčiť.

Vo VÚB však nechcú ostať len pri symbolických krokoch a slovách. „Sme presvedčení, že naša planéta potrebuje predovšetkým naše srdce a činy. Veríme, že sa nám podarí v horizonte najbližších rokov, ktoré svetové vedecké kapacity definujú za rozhodujúce, dosiahnuť to, čo sme si predsavzali. A veríme, že pre túto spoločnú iniciatívu nadchneme aj našich klientov, zamestnancov, dodávateľov a partnerov,“ uzatvára šéf VÚB Alexander Resch.

zdroj: VÚB – Alexander Resch sa spolu s primátorom hlavného mesta Matúšom Vallom zúčastnili výsadby stromov v rámci iniciatívy 10 000 stromov pre Bratislavu.
Čo sa v roku 2020 už podarilo dosiahnuť na poli zelených aktivít:
  • Mimovládne organizácie, ktoré dlhodobo bojujú za záchranu biodiverzity a snažia sa o rozbeh projektov zelenej ekonomiky v regiónoch mohli po prvýkrát požiadať o grant z novej schémy Nadácie VÚB, aká doposiaľ nemala na Slovensku obdobu. Cez program Envirogranty prerozdelí nadácia v decembri prvých 100-tisíc eur medzi 9 víťazných subjektov.
  • Hlavné mesto rozbehlo veľkú iniciatívu 10 000 stromov pre Bratislavu a Nadácia VÚB bola medzi prvými organizáciami, ktoré ju podporili. Prispela sumou bez mála 40-tisíc eur, vďaka čomu prebieha v týchto dňoch výsadba prvých, už odrastených mladých stromov.
  • VÚB vďaka svojej nadácii v spolupráci s mestom Bratislava pomohla rozbehnúť aj prvé revitalizačné práce s cieľom zachovať a verejnosti sprístupniť dlhodobo uzavretú záhradu Prüger-Wallnerovcov pri Horskom parku. Toto miesto, unikátne aj vďaka vzácnym mokradiam v širšom centre mesta, má veľký potenciál stať sa novou prírodnou destináciou pre obyvateľov aj návštevníkov.
  • Tento rok sa konala už po tretí raz konferencia Slovakia Going Zero Waste. Ide o vedúcu platformu, na ktorej sa spojilo približne 500 ľudí z rôznych oblastí a firiem s cieľom viesť odbornú, inšpiratívnu diskusiu na tému bezodpadovej budúcnosti Slovenska. A VÚB ju po prvýkrát podporila ako generálny partner.
  • Vďaka nárastu digitalizácie a dlhodobému úsiliu prechádzať na zasielanie bankových výpisov a korešpondencie elektronicky vo VÚB výrazne klesá celková spotreba papiera. Pri porovnaní so situáciou spred 4 rokov vznikla jeho ročná úspora na úrovni až 100 ton. To je v prepočte 1700 ročne zachránených stromov.

zdroj: VÚB – Nadácia VÚB v spolupráci s mestom Bratislava pomohla rozbehnúť prvé revitalizačné práce s cieľom zachovať a verejnosti sprístupniť dlhodobo uzavretú záhradu Prüger-Wallnerovcov pri Horskom parku.

Zelená banka nie len tak náhodou

Výraznejšie angažovanie sa VÚB banky a jej Nadácie VÚB so zámerom pomáhať prírode vychádza aj zo stratégie medzinárodnej skupiny Intesa Sanpaolo, ktorej je VÚB súčasťou. Práve táto banková skupina patrí k najväčším podporovateľom financovania nových modelov fungovania firiem, vďaka ktorým sa vo svete rozširuje model k planéte priateľskej cirkulárnej ekonomiky. Prechod na ekonomické systémy, v ktorých sa pri dizajnovaní, výrobe, využívaní a likvidácií produktov dbá o to, aby sa maximálne obmedzilo plytvanie prírodnými zdrojmi a materiálmi, hrá jednu z kľúčových úloh v boji proti klimatickým zmenám.

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech