Jozef Murgaš – slovenský vynálezca a kňaz, ktorý prispel k vzniku wifi

  • Túžil byť maliarom, pôsobil ako kňaz a napokon sa stal vynálezcom. Reč je o mužovi, vďaka ktorému dnes existuje napríklad taká wifi. O človeku, na ktorého vynálezoch stojí bezdrôtová komunikácia. O Slovákovi Jozefovi Murgašovi.
murgas_tutilka
  • Túžil byť maliarom, pôsobil ako kňaz a napokon sa stal vynálezcom. Reč je o mužovi, vďaka ktorému dnes existuje napríklad taká wifi. O človeku, na ktorého vynálezoch stojí bezdrôtová komunikácia. O Slovákovi Jozefovi Murgašovi.

Jozef Murgaš sa narodil v Tajove v roku 1864. Študoval na gymnáziu v Banskej Bystrici. Stal sa kňazom, no stále túžil študovať maliarstvo. Vďaka skvelému slovenskému maliarovi Dominikovi Skuteckému sa mu to podarilo. Študoval v Budapešti a neskôr v Mníchove. Z Mníchova odišiel do USA.

Hoci sa veľmi aktivizoval na zrode prvej Československej republiky a záležalo mu na osude Slovákov, svoje dielo vytvoril v Pensylvánii v USA. Pensylvánia bola na prelome 19. a 20. storočia akýmsi centrom emigrujúcich Slovákov. Usadil sa v malej baníckej obci Wilkes Barre.

1-2-15c4-25-explorepahistory-a0l4y1-a_349

foto:obectajov.sk

Murgaša technika zaujímala už od školských čias. Odsunul ju však kvôli svojmu záujmu o maliarstvo. V USA sa rozhodol k technike vrátiť. Napokon sa práve maliarstvo stalo zdrojom jeho zárobku, vďaka ktorému si mohol zabezpečiť vlastné laboratórium. Práve v ňom skonštruoval svoje prvé vynálezy.  V roku 1904 sa mu podarilo získať patent na jeho Ton-System. Murgaš ním reagoval na skorší vynález Marconiho. Ten však vysielal Morzeovú abecedu, čo pri systéme bodiek a čiarok malo svoje nevýhody. V Murgašovom vynáleze sa signály nelíšil dĺžkou, ale samotnými tónmi.murgas_spolupracovnici

foto:zsmurgasasala.edu.sk

Najslávnejším Murgašovým pokusom sa stalo rádiové spojenie, ktorým umožnil rozhovor medzi starostami obcí Scranton a Wilkes-Barre, vzdialenými od seba 30 kilometrov. Prenos bol úspešný, čo obaja starostovia písomne potvrdili. Murgašovo rádiové spojenie úspešne prijali aj na vzdialenosť 200 kilometrov, a to v Brooklyne. Tento pokus sa podaril vďaka spoločnosti Universal Aether Telegraph Co., ktorú založili vo Philadelphii práve kvôli Murgašovim vynálezom. Spoločne s ním ich tak mohli prakticky zužitkovať. Pre tento pokus postavili dve stanice – skúšobnú a vysielaciu, ktoré mali šesťdesiatmetrové anténové stožiare.

adj-towers

foto: shsnepa.org

Murgaš bol veľmi činným vynálezcom, o čom svedčí ďalších jedenásť vynálezov či zlepšení, ktoré mu rovnako boli patentované: metódy komunikácie pomocou bezdrôtovej telegrafie (1904), vlnomer (1907), elektrický transformátor (1907), anténa pre bezdrôtovú telegrafiu (1907), spôsob prenášania správ bezdrôtovou telegrafiou (1908), bezdrôtová telegrafia (1909), detektor magnetických vĺn (1909), magnetický detektor (1909), prístroj na výrobu elektrických oscilácií (1911), navijak na udicu (1912), spôsob a zariadenie na výrobu elektrických oscilácií (1916).

murgas_telegraf

foto: dexus5.com

Murgaš bol človekom, ktorý sa snažil priniesť ľuďom pokrok a lepší život. Môžeme o ňom tvrdiť, že bol jedným z priekopníkov vynájdenia bezdrôtovej telegegrafie. Na jeho dielo nadviazalo niekoľko vynálezcov. A vďaka ich navzájom pospájaným dielam sa za 100 rokov dostala bezdrôtová komunikácia do takých rozmerov, o ktorých Murgaš možno ani nesníval.

zdroj: thefamouspeople.com, zdroj titulnej fotografie: koláž thefamouspeople.com

 

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech