Kanad­ský doku­ment o Tren­číne, kde bol Stan­ley Cup už 5-krát

vedelisteze.sk / 21. septembra 2016 / Zaujímavosti

O ďal­šiu peknú reklamu pre Slo­ven­sko sa posta­rala kanad­ská stránka sportsnet.ca.

Nato­čili tu krát­ko­met­rážny mini­do­ku­ment, v kto­rom nechý­bajú dvaja Mariá­no­via — Gábo­rík a Hossa, ani kapi­tán Bos­tonu Zdeno Chára.

Tak­tiež si neza­budli spo­me­núť na zosnu­lého hráča Dukly, Pavla Demitru. Práve tieto zábery sú naje­mo­tív­nej­šie. Veď posúď sám…

vedelisteze

zdroj: vedeliste.sk

Pridať komentár (0)