Keď mar­ke­ting nenu­dí: 25 veľ­mi pre­sved­či­vých reklám

Monika Mat, vedelisteze.sk / 9. augusta 2016 / Zaujímavosti

Hovo­rí sa, že nie je na Zemi nič otrav­nej­šie, ako švá­by. Nie­len­že ich sú miliar­dy, ale ešte je aj ťaž­ké sa ich zba­viť. Pre­čo vám to ale hovo­rí­me? Pre­to­že vám uká­že­me nie­čo čo je podob­ne otrav­né ako švá­by – rekla­my. Ale! Sú naozaj všet­ky rekla­my rov­na­ko zlé? Ako uvi­dí­te odpo­veď je nie! Napriek všet­kým neprí­jem­ných rekla­mám, kto­ré všet­ci pozná­me si pozri­te náš výber 25 veľ­mi nápa­di­tých reklám!

25. Lis­te­ri­ne

Ambulance-listernmintmouthwash

24 SOFT­LAN Ultra

softlanultrawrestling

23 Goog­le: Mali ste na mys­li bojo­vé ovce?

battlesheepgoogle

22 Hodi­ny jogy

yogaclasses

21 Kit Kat

kitkat

20. Ken­nel: rých­le laxa­tí­va

kennelfastworkinglaxatives19. Coca Cola Light

cocacolalight

18 Vysá­vač Rowen­ta

rowenta2100wattvacuumcleaner

17. Glas­sex: Kúzel­ník

magicianglassexwindow

16. Wolf Štip­ľa­vá omáč­ka

wolfhotsauce

15. Pedig­ree: Pro­ti zlé­mu dychu

breathpedigree

14. Yoko­ha­ma: Priľ­na­vé pneuma­ti­ky

yokohomatiresthatgriptheroad

13 Olym­pus Zoom

zoomolympus

12. Fuji­film: Zachyť úsmev

finepixf70withsmilecapture11. Uto­po­lis: Rea­li­ta je na prd

titanic

10. WMF: Ostrej­šie než si mys­lí­te

sharpwmf

9. Euros­tar kader­níc­tvo

eurostarbarber

8. Lazer hel­my

LazerHelmets

7. OMAX širo­ko­uh­lá šošov­ka

omaxwideanglelense

6. Hoover

hoovervacuum

5. Ceny pre mla­dých reži­sé­rov

youngdirectoraward

4. CareerBuilder.com: neskáč­te

dontjumpcareerbuilder

3. BC

bclungassociation

2. Nikon detek­cia tvá­re

nikonfacedetect

1. McDo­nalds

McDonald

vedeliSteZe_banner

zdroj: vedelisteze.sk, zdroj foto­gra­fií: list25.com

Pridať komentár (0)