KVÍZ: Ak si múdrejší ako žiak základnej školy, zvládneš to ľavou zadnou. Matematické úlohy si ťa poriadne preklepnú

  • Matematika patrí k najdôležitejším predmetom na základnej škole a často aj na strednej
  • Veľa ľudí si myslí, že učivo základnej školy je len sčítavanie, odčítavanie, násobilka alebo delenie
  • Opak je ale pravdou, žiaci základnej školy sa stretávajú s učivom, ktoré potrápi veľkú časť dospelej populácie
  • Tak čo, trúfaš si na učivo žiakov druhého stupňa základnej školy?
škola test matematika
TASR/Milan Drozd
  • Matematika patrí k najdôležitejším predmetom na základnej škole a často aj na strednej
  • Veľa ľudí si myslí, že učivo základnej školy je len sčítavanie, odčítavanie, násobilka alebo delenie
  • Opak je ale pravdou, žiaci základnej školy sa stretávajú s učivom, ktoré potrápi veľkú časť dospelej populácie
  • Tak čo, trúfaš si na učivo žiakov druhého stupňa základnej školy?

Matematika patrí k najdôležitejším predmetom na základnej a často aj na strednej škole. Mnohí žiaci ju obľubujú a patrí k ich najobľúbenejším predmetom vôbec, iní jej zas nevedia prísť na meno a robí im nesmierne problémy.

Aj u tých, ktorí ju preferujú, sa nájdu značné rozdiely, čo na nej majú najradšej – jedni obľubujú slovné úlohy, ďalší rovnice a niektorí, naopak, geometriu.

Veľa ľudí si myslí, že učivo matematiky na základnej škole je len sčítavanie, odčítavanie, násobilka alebo delenie. Opak je ale pravdou, žiaci základnej školy sa stretávajú s učivom, ktoré potrápi veľkú časť dospelej populácie, a mnohí ho ani nezvládnu.

Otestuj sa, ako si na tom ty. Do kvízu sme vybrali učivá žiakov 5. a 6. ročníka základnej školy, medzi ktoré patria rovnice, počtové operácie s prirodzenými číslami, priamy, pravý, ostrý a tupý uhol, deliteľnosť prirodzených čísel, desatinné čísla, meranie, obvod a poradie počtových operácií.

Tak čo, trúfaš si na učivo žiakov druhého stupňa základnej školy?

Pozemok má tvar obdlžníka a rozmery 32 m x 15 m. Aký dlhý je plot okolo pozemku?

antoine-dautry-_zsL306fDck-unsplash
Správne! Nesprávne!

Chlapci trénujú na ihrisku, ktoré je dlhé 80 m a široké 45 m. Koľko metrov prebehli chlapci, keď ihrisko obehli dvakrát?

crissy-jarvis-cHhbULJbPwM-unsplash Unsplash/Crissy Jarvis
Správne! Nesprávne!

Vypočítaj obvod obdĺžnika, ktorého strany merajú 6,3 cm a 2,6 cm

chris-liverani-ViEBSoZH6M4-unsplash Unsplash/Chris Liverani
Správne! Nesprávne!

Ak má číslo na mieste jednotiek niektorú z číslic 0, 2, 4, 6, 8 je deliteľné:

charles-deluvio-zGn2cg9qBvU-unsplash Unsplash/Charles Deluvio
Správne! Nesprávne!

Ak je ciferný súčet čísla deliteľný tromi, tak je toto číslo deliteľné:

joshua-hoehne-AZrBFoXP_3I-unsplash Unsplash/Joshua Hoehne
Správne! Nesprávne!

Ktoré z uvedených čísel nie je párne?

roman-mager-5mZ_M06Fc9g-unsplash Unsplash/Roman Mager
Správne! Nesprávne!

Ktoré z uvedených čísel je párne?

annie-spratt-JexAuNCfefs-unsplash (1) Unsplash/Annie Spratt
Správne! Nesprávne!

Vypočítaj: 74 - (56 : 8) + 18 =

gayatri-malhotra-4wF66_KWJxA-unsplash Unsplash/Gayatri Malhotra
Správne! Nesprávne!

Vypočítaj: (39 + 25) : 8 + 36 : 4 =

annie-spratt-2cPzM3mam_0-unsplash (1) Unsplash/Annie Spratt
Správne! Nesprávne!

Zapíš desatinným číslom: 4 eurá a 1 cent:

peniaze eura Unsplash/Carlos Pernalete Tua
Správne! Nesprávne!

Zapíš ako desatinné číslo: 317 celých 6 stotín

wu-yi-Bfrk9RCOhRE-unsplash Unsplash/wu yi
Správne! Nesprávne!

Napíš veľkosť uhla v stupňoch a minútach: 135′

antoine-dautry-05A-kdOH6Hw-unsplash Unsplash/Antoine Dautry
Správne! Nesprávne!

Ktoré z uvedených tvrdení je pravdivé?

michael-dziedzic-VlZYu3nZIRI-unsplash Unsplash/Michael Dziedzic
Správne! Nesprávne!

Premennú, napr. x, v rovnici nazývame:

fyzika Unsplash/JESHOOTS.COM
Správne! Nesprávne!

Medzi pravou a ľavou stranou lineárnej rovnice je znamienko

jeswin-thomas-hecib2an4T4-unsplash Unsplash/Jeswin Thomas
Správne! Nesprávne!

Ak je podiel 74 a deliteľ je 10, aký je delenec?

thisisengineering-raeng-GzDrm7SYQ0g-unsplash Unsplash/ThisisEngineering RAEng
Správne! Nesprávne!

Ovládaš lepšie matematiku ako žiak základnej školy?
Výborne

joshua-hoehne-AZrBFoXP_3I-unsplash

Matematiku si ešte nezabudol.
Dobre.

crissy-jarvis-cHhbULJbPwM-unsplash

Niečo si ešte pamätáš, no niektoré veci potrebuješ zopakovať.
Nevadí.

thisisengineering-raeng-GzDrm7SYQ0g-unsplash

Nič si z toho nerob. Človek rýchlo zabúda.

Kvíz sme zrevidovali, doplnili o nové informácie a vydali nanovo. Článok bol pôvodne publikovaný 2. januára 2021.

Zdroje: O škole , O škole , O škole, O škole , O škole, O škole, O škole

Najnovšie videá

Teraz najčítanejšie