Let­né kúpa­nie v Duna­ji? V Petr­žal­ke chcú vytvo­riť mest­skú lagú­nu a pro­me­ná­du

Marianna Mikešová / 7. apríla 2017 / Zo Slovenska

zdroj: Nové Lido

Pred­sta­va osvie­že­nia sa v Duna­ji v tých nezne­si­teľ­ný­ch horú­ča­vá­ch, aké kaž­do­roč­ne zavlád­nu v betó­no­vej džun­gli, nie je na zaho­de­nie. Kým na mest­ské kúpa­nie na povest­nom Lide si naj­viac pamä­ta­jú star­šie roč­ní­ky, súčas­ní­ci si uži­li aku­rát tak Magio pláž, kto­rá na kúpa­nie nie je pris­pô­so­be­ná. Bra­ti­slav­ča­nia sa to však roz­hod­li zme­niť a chcú petr­žal­ský breh Duna­ja oži­viť.

Nápad na vytvorenie mestskej pláže a teda vzkriesenie niekdajšieho Lida predstavili iniciatívy Nové Lido a Lido Lagúna už vlani. Namiesto toho, aby vznikol konflikt z podobných záujmov, sa rozhodli svoje sily spojiť a vytvoriť spoločnú štúdiu a návrh, ako by nová mestská rekreačná "atrakcia" mohla vyzerať. Jej výstavbu by mali mať na starosti známi developeri HB Reavis a J&T Real Estate.

Foto: Nové Lido

Na petržalskom nábreží Dunaja chcú vybudovať "celomestské centrum Petržalka" - riečnu pláž s promenádami, ale aj prírodným parkom a lodenicou. Toto malé plážové centrum by malo vyrásť na mieste, ktoré sa starým Bratislavčanom spája s nostalgiou, pretože tu bolo aj riečne kúpalisko Lido. Pláž by mala slúžiť všetkým obyvateľom mesta ako ideálna letná rekreácia a únik z rozpáleného mesta, ale samozrejme by mala pritiahnuť aj turistov, ktorí v lete v meste nemajú veľa možností na kúpanie.

Foto: Pinterest

 

Iniciátori projekt predstavujú v duchu slov "Bratislava tak, ako vždy mala vyzerať", teda riečnu pláž vnímajú ako deficit, o ktorý sa Bratislavčania dlhodobo ochudobňujú. Nábrežie je podľa londýnskeho urbanistu a spoluautora iniciatívy Igora Marka nevyužitým priestorom, ktorý by však z Bratislavy mohol spraviť veľkomesto na Dunaji a "jedno z top 10 miest pre život". Jednou z ideí projektu je tiež rozšírenie centra mesta.

Foto: Nové Lido

Miesto medzi mostom Apollo a Starým mostom je podľa odborníkov ideálne pre vznik pláže na kúpanie. Je tu totiž plytšia voda a slabší prúd, ktoré vytvárajú ideálne podmienky pre vznik lagúny. Napriek tomu by aktuálne kúpanie v tejto oblasti nebolo úplne bezpečné, preto budú vytvoreniu pláže predchádzať nevyhnutné úpravy, ako posunutie brehu Dunaja bližšie k Petržalke či vytvorenie hrádze. Pláž by údajne mohla mať až 400 metrov a zrejme bude pokrytá štrkom.

Foto: Nové Lido

Návrh na rekonštrukciu nábrežia počíta so zachovaním lodeníc, ktoré sa tu nachádzajú a navyše vybudovaním menšieho prístavu pre rekreačné účely. Chcú tiež dbať na pôvodnú prírodu a preto plánujú vytvoriť aj prírodný park. Pláž by taktiež mala byť napojená na cyklochodníky a prepojená s Euroveou pomocou lávky. To, ako by finálny výsledok mohol vyzerať, si môžeš pozrieť na priložených vizualizáciách.

Foto: Nové Lido

Napriek tomu, že štúdia vyzerá skutočne nádejne a prvý feedback zo strany mesta aj verejnosti je veľmi pozitívny, ide o prvú fázu procesu. Nie je preto možné určiť ani časový horizont realizácie. Keďže pozemky, o ktoré ide, vlastní mesto, bude mať rozhodujúce slovo. Je teda skutočne otázne, či a kedy sa dokončenia pláže dočkáme, no projekt dáva nádej na dlho očakávané "osvieženie" Bratislavy a mestskú pláž, ktorú dnes závidíme Viedni či Berlínu.

 

 

Pridať komentár (0)