Aktualizované: Uber ako ho poznáme končí na Slovensku. Súd v Bratislave vydal striktné uznesenie

  • Občianske združenie koncesovaných taxikárov publikovalo na svojom Facebooku uznesenie okresného súdu v Bratislave, na základe ktorého pravdepodobne u nás Uber skončil
  • Po niekoľkých protestoch taxikárov, začali krajiny zavádzať prísnejšie pravidlá na prevádzkovanie tejto súkromnej prepravnej služby
  • Uznesenie súdu ukladá Uberu zdržať sa prevádzkovania aj sprostredkúvania taxislužby na území SR, spomínajú sa nesplnené požiadavky na vodičov aj vozidlá
uber-konci-na-sk
Unsplash
  • Občianske združenie koncesovaných taxikárov publikovalo na svojom Facebooku uznesenie okresného súdu v Bratislave, na základe ktorého pravdepodobne u nás Uber skončil
  • Po niekoľkých protestoch taxikárov, začali krajiny zavádzať prísnejšie pravidlá na prevádzkovanie tejto súkromnej prepravnej služby
  • Uznesenie súdu ukladá Uberu zdržať sa prevádzkovania aj sprostredkúvania taxislužby na území SR, spomínajú sa nesplnené požiadavky na vodičov aj vozidlá

Občianske združenie koncesovaných taxikárov publikovalo na svojom Facebooku uznesenie okresného súdu v Bratislave, na základe ktorého Uberu ukladá povinnosť zdržať sa prevádzkovania aj sprostredkúvania taxislužby na území SR pomocou osôb, ktoré nespĺňajú požiadavky kladené na vodiča taxislužby podľa zákona o cestnej doprave č. 56/2012 Zb. z. („Odborná spôsobilosť na vykonávanie taxislužby sa získava skúškou pred skúšobnou komisiou a osvedčuje sa vydaním osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vykonávanie taxislužby.“ – § 6 Požiadavky na výkon povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy) alebo pomocou vozidiel, ktoré nespĺňajú požiadavky kladené na vozidlo taxislužby.

Podľa Občianskeho združenia koncesovaných taxikárov, sa Uber na rozhodnutie súdu neodvolal.

Je pravdepodobné, že najbližšie príde na rad služba Taxify. OZ koncesovaných taxikárov v búrlivej diskusii, ktorá sa pod ich najnovším postom rozbehla, poeticky zhodnotilo situáciu: Ihrisko je veľké, chvíľu potrvá kým jedna kosačka pokosí celý trávnik. Tým, ktorí však stále radšej na privolanie taxíka využijú appku než komunikujú s taxikárom cez telefón, zostáva minimálne jedna možnosť ako si privolať odvoz – slovenský Hopin.

Aktualizované:

Získali sme stanovisko spoločnosti Uber, ktorá uvádza, že Uber B. V. a ani Uber Slovakia nebolo zatiaľ doručené žiadne rozhodnutie súdu. Viac informácií Uber poskytne po doručení a analýze dokumentu. Podľa uznesenia by totiž mal Uber výrazne zmeniť svoje služby.

Oslovili sme aj Okresný súd Bratislava I, ktorý uznesenie vydal, a čakáme na stanovisko, celý rozsudok a potvrdenie, že žalovaný Uber je povinný dodržiavať uvedené skutočnosti.

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech