FIIT STU to dokázala. Získala akreditáciu, ktorú má Oxford či Cambridge

  • Fakulta informatiky a informačných technológií STU sa stala jedinou na Slovensku, ktorá má akreditáciu na takejto úrovni
  • Londýnsku akreditačnú komisiu zaujímala aktuálnosť vzdelávania, objektivita skúšok, komunikácia so študentmi či spolupráca s firmami a vedecké výstupy
  • Akreditačný proces trval približne rovnako dlho ako ten slovenský - viac ako rok fakulta zhromažďovala podklady a pripravovala ich
velka_aula_fiit_stu_017_1485
IDONA
  • Fakulta informatiky a informačných technológií STU sa stala jedinou na Slovensku, ktorá má akreditáciu na takejto úrovni
  • Londýnsku akreditačnú komisiu zaujímala aktuálnosť vzdelávania, objektivita skúšok, komunikácia so študentmi či spolupráca s firmami a vedecké výstupy
  • Akreditačný proces trval približne rovnako dlho ako ten slovenský - viac ako rok fakulta zhromažďovala podklady a pripravovala ich

Fakulta informatiky a informačných technológií STU je ako jediná fakulta na Slovensku zameraná výhradne na informatiku a informačné technológie. Tento rok oslavuje svoje 15. narodeniny a snaží sa zvyšovať svoju kvalitu tak, aby slovenské študenti zaujímajúci sa o tento odbor, nemuseli odchádzať za vzdelaním do zahraničia. To, že nároky na kvalitu výučby študentov sú naozaj vysoké a porovnateľné napríklad s národmi na študentov v Británii, kde sídlia tie najlepšie školy, potvrdzuje aj získanie prestížnej akreditácie, ktorou sa môže popýšiť Oxford či Cambridge.

Akreditačný proces najväčšou profesijnou organizáciou na svete (The Institution of Engineering and Technology, IET), trval približne rovnako dlho ako rovnaký proces na Slovensku. Fakulta sa pripravovala a zbierala potrebné dokumenty viac ako rok, no a koncom septembra 2017 fakultu navštívila samotná Akreditačná komisia. Britskú inštitúciu zaujímala aktuálnosť vzdelávania, objektivita a transparentnosť skúšok (tu napríklad neprichádza do úvahy ústne skúšanie, ktoré je u nás pomerne bežné), spôsob komunikácie so študentmi, spolupráca s firmami (prednášky odborníkov z priemyslu), vnútorné systémy na zabezpečovanie kvality výučby. Hodnotili sa samozrejme aj vedecké výstupy. Nie však klasicky ich kvantita, ale ich aplikovateľnosť a prístupnosť študentom.

“Je paradoxom, že naši informatici získavajú významné medzinárodné ocenenia, o ich vzdelávanie je obrovský záujem aj zo strany zamestnávateľov aj zo strany študentov, ale finančne oceniť učiteľov sa dlhodobo nedarí. Akoby to bolo zakliate. Je najvyšší čas, aby financovanie verejných vysokých škôl na Slovensku odzrkadľovalo reálne potreby trhu práce: aby reagovalo na potreby zamestnávateľov a aby zohľadňovalo platovú úroveň v jednotlivých segmentoch hospodárstva. Inak  sa nebude dať udržať vzdelávacia kapacita v  najžiadanejších vysokoškolských odboroch,“ povedal rektor STU Robert Redhammer.

IET najviac vyzdvihla prepojenosť fakulty s praxou, nadštandardnú komunikáciu so študentmi, včasné zapájanie študentov do výskumu a jeho vplyv na vzdelávanie aj reagovanie na meniacu sa kvalitu uchádzačov. Fakulta s najlepšou návratnosťou financií vynaloženými na študentov a najžiadanejšími absolventmi na trhu práce, musela pre potreby akreditácie zozbierať 2 700 podkladov a od IET dostala okrem pochvál aj odporúčania.

„štandardizovať nároky na  spôsob výučby  – teda aby všetci prednášajúci, aj odborníci aj doktorandi kládli dôraz nielen na odbornú stránku ale na spôsob výučby, dohliadnuť na tvorbu kritérií pre skúšky, aby nestáli len na samotnom vyučujúcom, ale aj pokračovať v investícií a obnove IT laboratórií.“

Zdroj: TS

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech