Horší sú len v Mexiku a Turecku. V medzinárodnom testovaní dopadli slovenskí žiaci katastrofálne

  • Slovenské školstvo zažíva už niekoľko rokov turbulentné časy. Ukazujú to aj výsledky medzinárodných testovaní PISA, v ktorom sa Slovensko nachádza pod priemerom krajín, ktoré sa do testovania zapájajú. Posledné testovanie PISA prebehlo v roku 2015 a ukázalo sa, že slovenskí žiaci medzinárodne zaostávajú v prirodovednej, matematickej i čitateľskej gramotnosti. Po prvý raz sa v poslednom testovaní slovenskí žiaci zapojili aj do sekcie tímového riešenia problémov. A skončilo to katastrofálne.
  • Slovenské školstvo zažíva už niekoľko rokov turbulentné časy. Ukazujú to aj výsledky medzinárodných testovaní PISA, v ktorom sa Slovensko nachádza pod priemerom krajín, ktoré sa do testovania zapájajú. Posledné testovanie PISA prebehlo v roku 2015 a ukázalo sa, že slovenskí žiaci medzinárodne zaostávajú v prirodovednej, matematickej i čitateľskej gramotnosti. Po prvý raz sa v poslednom testovaní slovenskí žiaci zapojili aj do sekcie tímového riešenia problémov. A skončilo to katastrofálne.

Čo je PISA a tímové riešenie problémov?

PISA je skratka pre medzinárodný prieskum znalostí študentov (Programme for International Student Assessment). Cieľom testovania je celosvetové porovnanie vedomostí a zručností 15 ročných študentov, ktoré sa opakuje každé tri roky. To posledné v roku 2015 pre Slovensko nedopadlo veľmi dobre a určite sú mnohí zvedaví, čo ukáže rok 2018, kedy prebehne ďalšie testovanie. V roku 2015 sa slovenskí študenti po prvý raz zapojili aj do sekcie tímového riešenia problémov.

Tímové riešenie problémov je schopnosť jednotlivca efektívne sa zapájať do procesu, pri ktorom sa dvaja alebo viacerí spolupracovníci snažia riešiť problém tým, že si navzájom vymieňajú svoje znalosti a snahu potrebnú na dosiahnutie riešenia a spájajú svoje vedomosti, zručnosti a úsilie na dosiahnutie tohto riešenia.

Výsledky tímového riešenia problémov slovenských žiakov

V medzinárodnom porovnaní skončili slovenskí žiaci v tímovom riešení problémov katastrofálne. Nižšie skóre ako 15-roční Slováci a Slovenky dosiahli už len študenti z Mexika a Turecka. Porovnateľne ako naši študenti na tom boli aj žiaci z Izraela, Grécka a Čile. Celkovo sa na medzinárodnom testovaní zúčastnilo 52 krajín.

Z hľadiska úrovne schopnosti tímového riešenia problémov skončili naši študenti na 2 úrovni zo 4. Optimisticky teda môžeme povedať, že to stále môže byť aj horšie. V nasledujúcom testovaní 2018 môžeme dúfať, že slovenskí študenti ukážu to najlepšie, čo sa v nich ukrýva.

zdroj: Interez.sk

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech