Je to oficiálne. Zviera od tohto roku už nebude na Slovensku vecou

  • Prišla zmena, na ktorú Slovensko čakalo naozaj dlho
  • Zviera nebude vecou a po prstoch sa klepne aj množiteľom
  • Zavedie sa povinné čipovanie všetkých psov a iné efektívne optrenia
dog
unsplash.com
  • Prišla zmena, na ktorú Slovensko čakalo naozaj dlho
  • Zviera nebude vecou a po prstoch sa klepne aj množiteľom
  • Zavedie sa povinné čipovanie všetkých psov a iné efektívne optrenia

Vláda na rokovaní schválila novelu zákona o veterinárnej starostlivosti z dielne Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka. Zviera už viac nebude vecou, pribudnú systémové opatrenia proti množiteľom psov, povinné čipovanie psov i opatrenia proti týraniu zvierat. Majú sa začať riešiť aj aktuálne témy, ako sú trávenie zvierat na sídliskách a cirkusy.

„Zviera už nebude definované ako vec, ale ako živý tvor, cítiaca bytosť. Systémovými opatreniami, povinnou evidenciou a čipovaním psov budeme bojovať proti množiteľom. Ide o historický krok smerom k zlepšeniu postavenia zvierat v našej krajine. Som veľmi rada, že sa mi podarilo kolegov presvedčiť. V oblasti ochrany zvierat sa týmto zákonom posunieme do kultúrneho sveta. Verím, že poslanci v Národnej rade budú taktiež vnímať nevyhnutnosť prijatia tohto zákona,“ uviedla vicepremiérka a ministerka Gabriela Matečná.

Majitelia ž čoskoro budú povinní dať psa začipovať najneskôr do 12 týždňov od jeho narodenia. Takáto povinnosť zabezpečí kompletnú evidenciu psov v Centrálnom registri spoločenských zvierat. Množitelia tak budú presne identifikovateľní a postihovaní.

„Naším cieľom je povinným čipovaním psov dosiahnuť do niekoľkých rokov stav, keď nebudeme mať preplnené útulky a stratené psy sa budú rýchlo vracať majiteľom,“ uviedla ministerka Matečná.

Čipovanie zabezpečia veterinárni lekári, ktorí budú musieť psa do 24 hodín od začipovania zaevidovať do CRSZ. Veterinár bude mať aj právo vyzvať vlastníka psa na preukázanie dokladu totožnosti. Pri zmene majiteľa bude musieť pôvodný vlastník psa nahlásiť zmenu i údaje o novom vlastníkovi do 21 dní prostredníctvom veterinára. Ak pes zomrie, bude potrebné ho veterinárovi nahlásiť do 21 dní.

V databáze majú byť jasne zaznačené pohyby psov a zmeny ich vlastníkov. Veterinárni inšpektori tak budú môcť ľahko vytipovať podozrivých majiteľov a prísť ich skontrolovať. Psy narodené do 31. augusta 2018 budú musieť byť začipované najneskôr do 31. augusta 2019.

„Majitelia svojich domácich miláčikov sa nemusia obávať administratívy, všetky elektronické úkony v CRSZ vykoná za vlastníkov veterinárny lekár,“ doplnila ministerka.

Chovatelia šteniat budú musieť pri povinnej registrácii psa uviesť aj číslo čipu matky. V prípade plánovaného rozmnožovania musí dať majiteľ fenku zaregistrovať ešte pred pripustením a v prípade neplánovaného otehotnenia ju musí dať čipovať bezodkladne.

Novela klepne po prstoch aj špekulantom. V rámci opatrenia proti množiteľom bude totiž agrorezort prostredníctvom štátneho podniku Plemenárske služby schopný vykonávať DNA testy, ktoré odhalia pravdivú informáciu o matke čipovaného psa, čím sa významne obmedzia špekulácie nelegálnych množiteľov.

Zefektívni sa aj ochrana práv zvierat, najmä pred týraním tým, že sa posilnia právomoci veterinárnych inšpektorov. V prípade podozrenia z týrania budú mať právo vstúpiť na pozemok aj bez prítomnosti polície. Rezort zavádza aj pokuty pre osoby, ktoré svojich psov nezaevidujú. Fyzické osoby môžu dostať pokutu do 800 eur, právnické až do 3500 eur.

Novela tiež nadväzuje na trestný zákon v prípade otrávenia zvierat. Za týranie zvieraťa sa bude považovať aj to, keď zviera nezomrie hneď, ale kvôli silnej bolesti a jej následkom bude nevyhnutná jeho eutanázia.

V návrhu zákona sa myslelo aj na túlavé zvieratá a pomoc útulkom. Povinnosť registrovať odchytené túlavé zvieratá budú mať obce už do nasledujúceho pracovného dňa tak, že ich zaevidujú do Registra odchytených túlavých zvierat, ktorý vytvorí a bude spravovať Štátna veterinárna a potravinová správa SR.

Obciam zároveň vychádza v ústrety a nebude im prikazovať zriadenie útulku. Dá im totiž možnosť uzatvoriť zmluvu s útulkom alebo karanténnou stanicou vo svojom okolí.

Zmeniť sa má aj prístup k cirkusovým zvieratám

„Určite nechceme cirkusy diskriminovať, chceme však ochrániť najrizikovejšiu skupinu divo žijúcich zvierat pred ich zneužívaním. Prevádzkovatelia cirkusov sa budú musieť zaregistrovať na Štátnej veterinárnej a potravinovej správe, ktorá bude vydávať, pozastavovať a zrušovať rozhodnutia o schválení pre cirkusy,“ spresnila Matečná.

Vybrané druhy divo žijúcich zvierat už nebude možné využívať na verejné vystupovanie, čiže také, kde by museli predvádzať človekom naučené a v prírode sa bežne nevyskytujúce správanie.

Zákon má nadobudnúť účinnosť od 1. septembra 2018. Po schválení vo vláde putuje návrh novely zákona o veterinárnej starostlivosti do Národnej rady Slovenskej republiky.

zdroj: mpsr.sk

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech