Na Slovensku sa Byrokratickým nezmyslom roku 2017 stáva…

 • Šiesty ročník ankety Byrokratický nezmysel roka má svojho víťaza
 • Stalo sa ním povolenie obce darovať odpad zamestnancom
 • V silnej desiatke finalistov bojovalo aj obmedzenie používania firemných vozidiel pri zmene sídla firmy alebo poplatok za obal na jedlo
collage
facebook.com/unsplash.com
 • Šiesty ročník ankety Byrokratický nezmysel roka má svojho víťaza
 • Stalo sa ním povolenie obce darovať odpad zamestnancom
 • V silnej desiatke finalistov bojovalo aj obmedzenie používania firemných vozidiel pri zmene sídla firmy alebo poplatok za obal na jedlo

Združenie podnikateľov Slovenska aj tento rok prostredníctvom ankety Byrokratický nezmysel roka 2017 poukazuje na množstvo administratívnych zbytočností a dier v legislatíve, ktoré obmedzujú a znepríjemňujú život našim občanom. V TOP 10 sa tento rok umiestnili tieto zaujímavosti:

 • Ak chce dať zamestnávateľ zamestnancovi prebytočnú paletu či sud, musí o to požiadať obec.
 • Dohodári nesmú programovať, fotografovať, vytvárať grafiku, odborné texty či iné autorsky chránené diela.
 • Pri predaji jedla sa nemôže účtovať žiaden poplatok za obal.
 • „Inteligentné“ elektronické formuláre na založenie živnosti – musíš mať Internet Explorer a vedieť počet strán, z koľkých scrollovací dokument pozostáva.
 • Pri výmene občianskeho s čipom dostane podnikateľ dočasne papier, s ktorým sa ale nedá prihlásiť do e-schránky.
 • Zmena sídla obmedzuje používanie firemných vozidiel.
 • Duplicitné nahlasovanie zamestnancov z EÚ.
 • Ak má podnikateľ viacero firiem v rovnakej kancelárii, musí nahlasovať hygiene každú samostatne a za každú zaplatiť.
 • Na prevádzkovanie jaslí treba vysokú školu, bezbariérové priestory a zostavovať výročnú správu.
 • Zneužívanie zamestnávateľov exekútormi – exekútori pod hrozbou pokút požadujú od zamestnávateľov množstvo podkladov a presúvajú tak svoju prácu, za ktorú inkasujú platby na iné subjekty.

Finalistov síce z nominovaných vyberá Združenie podnikateľov Slovenska, no víťaza si zvolia hlasovaním samotní občania. Tento rok do súťaže pribudlo presne 1 139 hlasov a máme víťaza. Je ním táto zbytočnosť: „Ak chce dať zamestnávateľ zamestnancovi prebytočnú paletu či sud, musí požiadať o povolenie“ A to v podstate znamená: „Pomerne často nastáva situácia, že zamestnávateľ chce dať svoje odpady vhodné na využitie v domácnosti svojim zamestnancom. Môže ísť napríklad o drevené palety na kúrenie, či plastové sudy, alebo odpady z textílií.

V takomto prípade je však zamestnávateľ povinný vybaviť si súhlas u orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva na odovzdávanie takýchto odpadov, ktorým je obec. Žiadosť sa podáva spolu s pár dokumentmi a 11 € kolkom na Okresný úrad.“

Tento nezmysel získal celkom 25 % hlasov a v jeho tesnom závese sa drží povinnosť nahlasovať hygiene a platba 50 eurového kolku za každú z firiem, ktoré podnikateľ má v jednej jedinej kancelárii a zákaz dohodárom vytvárať autorským zákonom chránené diela (fotografie, grafiku, odborné texty).

Zobraziť celú galériu (2)
zdroj: unsplash.com

Ján Solík, predseda Združenia podnikateľov Slovenska, hovorí: „Za šesť rokov existencie ankety Byrokratický nezmysel podnikatelia nominovali takmer 300 absurdít. V tomto ročníku dominovali medzi nomináciami najmä námety súvisiace s elektronizáciou verejnej správy a regulácie rezortu práce a sociálnych vecí.“

Tento rok prišlo do ankety celkovo 39 nezmyslov a Martin Letovanec zo Slovak Business Agency uzatvára: „Lepšia regulácia a odstraňovanie nezmyselnej byrokracie je beh na dlhé trate. Pre zlepšenie stavu však nestačí fungujúce Centrum lepšej regulácie a metodický rámec pre skúmanie dopadov legislatívy, ktorý je dnes už v teoretickej rovine celkom dobrý. Hlavnú úlohu v tomto procese hrajú podnikatelia a podnikateľské organizácie.

Možnosť zúčastňovať sa konzultácií ešte pred samotnou prípravou regulácie, prezentovanie skutočných životných situácií, ponuka dát pre výpočet regulačného zaťaženia je to, čo môže pomôcť zníženiu počtu regulačných nezmyslov.“

Zdroj: byrokratickynezmysel.sk, podnikajte.sk

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK