Prečo sa spoliehať na školstvo? Toto sú projekty, ktoré vychovajú budúcich lídrov Slovenska

  • Úspešných lídrov, ktorí budú riadiť našu krajinu, musíme vychovávať už dnes
  • Netreba sa pritom spoliehať len na naše školstvo, v ktorého metódach nájdeme veľké rezervy
  • Tieto iniciatívy sa snažia o lepšiu budúcnosť Slovenska a vychovávajú budúcich expertov a angažovaných občanov
25590469_10210313107159933_352309312_o
Pixabay / Nexteria
  • Úspešných lídrov, ktorí budú riadiť našu krajinu, musíme vychovávať už dnes
  • Netreba sa pritom spoliehať len na naše školstvo, v ktorého metódach nájdeme veľké rezervy
  • Tieto iniciatívy sa snažia o lepšiu budúcnosť Slovenska a vychovávajú budúcich expertov a angažovaných občanov

Často sa vraví, že slovenské školstvo je zastaralé a nechytá sa na progresívne zahraničné systémy vzdelávania. Stále tu existujú metódy z čias Márie Terézie, vzdelávanie je stále z veľkej časti založené na zbytočnom memorovaní faktov a len málo učí kritickému mysleniu. Absentuje tiež zrkadlenie skutočných potrieb spoločnosti a pracovného trhu. Jednoducho zhrnuté, mladí ľudia sa učia mnoho nepotrebného a to skutočne podstatné v osnovách z veľkej časti chýba.

Zobraziť celú galériu (4)
zdroj: unsplash.com

Hovorí sa tiež, že mladá online generácia čoraz viac hlúpne. V očiach starších ročníkov je vnímaná pomerne stigmaticky a málokto ju berie vážne. Vraj sa nezaujíma o dôležité veci, o spoločenské dianie. Veď načo by sa aj mala zaujímať, keď je tu stále možnosť úteku do zahraničia? Pre lepšiu budúcnosť Slovenska je však nevyhnutné, aby tu množstvo mladých a šikovných ľudí zostávalo. Ideálne, aby si skúsenosti a nové poznatky nadobudnuté v zahraničí prinášali späť a využili ich k pozitívnej zmene okolia a krajiny.

Na Slovensku však existuje množstvo iniciatív a projektov, ktoré sa snažia nielen vyvracať mýty o neschopnej generácii, ale predovšetkým konať. Rozvíjajú jej plný potenciál, motivujú ju k aktivite a vychovávajú v nej rozhľadených a odvážnych lídrov budúcnosti. Práve vďaka nim máme nádej, že tu aj naďalej budú ľudia, ktorým na osude našej krajiny a na stále lepšej spoločnosti záleží. Toto sú projekty, ktorých prácu obdivujeme:

Stredná škola inak

Spomeň si na svoje časy na strednej škole. Okrem povinného učiva si sa zrejme len málo venoval samovzdelávaniu či aktivitám navyše a skutočné vedomosti, ktoré by si využil v každodennom živote, si sa v škole nenaučil. Revolúciu prináša vzdelávací projekt akreditovaný ministerstvom školstva, ktorý nesie názov Životológia, alebo po novom Lifeology. Jeho cieľom je odovzdať mladým vedomosti, ktoré im pomôžu pri zvládaní každodenných výziev v oblasti vzťahov, úspechu či pochopenia samého seba. Projekt vedie Henika Holubeková a vďaka nej a šikovným certifikovaným teen mentorom žiaci prechádzajú osobným rozvojom, učia sa lepšie komunikovať, vážiť si hodnoty, rozvíjajú tvorivosť či tímovú spoluprácu. Podľa Heniky je budúcnosť školstva v neformálnom vzdelávaní, prepojení školy s praxou či prepojení mentálneho, duševného a fyzického zdravia. Životológia jednoducho prináša to, čo na stredných školách vždy chýbalo. :)

Ďalším projektom, ktorý posúva pojem „stredná škola“ na úplne nový level, je Leaf Academy. Táto medzinárodná stredná internátna škola nechce učiť žiakov zbytočnosti, ale inovatívnym spôsobom rozvíjať ich vlastné schopnosti. V škole pracujú kvalifikovaní pedagógovia, pre ktorých hodiny nie sú len nepríjemnou povinnosťou, ale vedia žiakov motivovať. V osnovách akadémie nechýba učivo z prírodných vied či technológie, no aj menej tradičné predmety, ako podnikavé líderstvo, stredoeurópske štúdiá či rozvoj osobnosti. To všetko prakticky dopĺňa rozvoj kritického myslenia, komunikácie a spolupráce. Leaf Academy poskytuje štipendijný program, aby školné pre študentov a rodičov nebolo prekážkou. Dnes sídli v Bratislave, v roku 2020 sa presunie do moderného kampusu pri Pezinku.

Portfólio dopĺňa organizácia Future Generation Europe, ktorá vznikla v roku 2015 z myšlienky, že mladým chýba prehľad o možnostiach, ktoré im svet ponúka. Organizácia sa riadi heslom „Budúcnosť patrí tým, ktorí sa na ňu pripravujú už dnes“, a snaží sa poskytnúť mladým možnosti pre ich ďalší osobný a kariérny rast. FGE vedie množstvo programov zameraných na vzdelávanie mladých vo veku 16 až 25 rokov. Medzi nimi napríklad Mini-Erasmus, kde si žiaci stredných škôl môžu vyskúšať vysokú školu nanečisto, formou prednášok, seminárov a workshopov, či tréningový program Lead Up s podporou ESETu, ktorý študentom stredných škôl pomáha v ich budúcej kariére. Špeciálne pre študentky je určený program Lady Up, ktorý vychováva budúce biznismenky.

Leadership a angažovanosť

Ak chceme, aby to so Slovenskom nešlo dolu vodou, treba vychovávať skutočných lídrov, ktorí sa neboja využiť svoje schopnosti na to, aby menili veci okolo seba. Na Slovensku máme hneď niekoľko úspešných projektov, ktoré menia tento sen na realitu. Z nich môžeme menovať Nexteriu na čele so CEO Tomášom Hasalom, ktorá sa snaží motivovať mladých, aby sa stali motorom pozitívnej zmeny, či už ide o sféru biznisu, politiky či iných oblastí spoločnosti. Pomocou programov, ako Leadership Academy, Night of Chance či Career Visions sa snažia prepájať mladých so skúsenými odborníkmi z praxe a pomocou mentoringu, kurzov či stáží vychovať schopných profíkov a lídrov prinášajúcich spoločnosti hodnoty. Ich motto znie: „Meníme budúcnosť Slovenska prípravou novej generácie slušných a schopných mladých ľudí.“

Ďalšou spoločnosťou, ktorá sa snaží rozvíjať mladých lídrov spoločnosti, je Sokratov inštitút. Tento program je vystavaný ako doplnok k univerzitnému štúdiu a jeho víziu inšpirovala osobnosť Sokrata. Ten snažil porozumieť najvyšším hodnotám a svojimi otázkami o tom, čo je láska, pravda či krása, ľudí podnecoval k hľadaniu vlastných odpovedí. Zakladateľom Sokratovho inštitútu je Juraj Hipš, ktorý verí, že spoločnosť môže ovplyvniť aj jediný človek. Projekt je určený pre študentov alebo absolventov vysokých škôl, ktorých počas jedného roka vzdeláva a vedie k osobnému rozvoju a líderstvu prostredníctvom praktických workshopov a miniprojektov. Práve na miniprojekte, ktorý má priniesť okoliu pozitívnu hodnotu, sa študenti učia, ako nezostať len pri teórii, ale skutočne konať.

IT budúcnosť

Načo si niečo nahovárať, budúcnosť je rozhodne v IT a čím vzdelanejší bude človek v tomto smere, tým ľahšie to na pracovnom trhu bude mať. Informačné technológie sa však vyvíjajú tak extrémnym tempom, že školy prakticky nedokážu dostatočne reagovať. Všetci vieme, že titul z univerzity dnes absolútne nič negarantuje a kto sa neadaptuje dostatočne rýchlo, nemá v tomto svete šancu. Riešením je samoštúdium alebo akreditované online aj prezenčné kurzy od Learn2code. Naučia ťa nielen programovať, tvoriť webové stránky či mobilné aplikácie, ale tiež strihať videá, upravovať fotky či predávať na internete. Nájdeš tu aj kurzy zamerané na marketing, copywriting či sociálne siete. Jednoducho vedomosti 21. storočia, ktoré ti otvoria množstvo dvier.

IT sféra je odjakživa vnímaná ako mužská oblasť, no prečo by mali budúcnosti vládnuť len muži? Projekt Aj Ty v IT sa snaží meniť zažité dogmy a podporovať dievčatá v štúdiu informatiky. Mladé dievčatá motivuje prostredníctvom úspešných Sloveniek pôsobiacich v IT biznise, či už ide o grafičky, analytičky alebo programátorky a ukazuje im, že štúdium informatiky nie je nudné a je skutočne perspektívnou kariérnou voľbou. Organizuje pre nich tiež akcie, ako Girl´s Day, kedy firmy na celom Slovensku pripravujú vo svojich priestoroch program pre stredoškoláčky, ktoré sa chcú dozvedieť viac o informatike a tech biznise.

Udržateľnejšie Slovensko

Svetlá budúcnosť našej krajiny nie je len vo vzdelaných a schopných lídroch, ale aj v ich ekologickejšom zmýšľaní. Téma udržateľnosti bude stále aktuálnejšia, preto je vhodné vzdelávať sa aj v tomto smere. Osvete sa venuje napríklad Inštitút cirkulárnej ekonomiky, ktorý organizuje prednášky vo firmách aj na školách. Učí zodpovednosti k životnému prostrediu a vysvetľuje princípy cirkulárnej ekonomiky, ktorá je založená na myšlienke, že všetky produktové a materiálové toky by mali byť opätovne zapojené do cyklu a stať sa zdrojom pre ďalšie produkty. Najnovšie rozbehli vzdelávací projekt Kruh obehového hospodárstva, ktorý prináša program o cirkulárnej ekonomike do škôl na Slovensku a v Maďarsku. Jeho výsledkom majú byť moderné „cirkulárne školy“ fungujúce na spomínaných ekologických princípoch.

Toto je len zlomok z ambicióznych projektov, ktoré posúvajú naše vzdelávanie na nový level a dávajú nám nádej na svetlú budúcnosť. Ak by si rád pozitívne ovplyvnil našu krajinu, môžeš tak spraviť každodennými väčšími či menšími činmi, ale aj tým, že sa do takýchto projektov zapojíš. Budúcnosť je v tvojich rukách. :)   

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech