Rusko chce slovenských študentov. Láka ich na zaujímavé štúdium

  • V rámci deblokácie ruského dlhu môže 200 Slovákov začať vysokoškolské štúdium v Rusku
  • Hradené budú všetky náklady spojené so štúdiom
  • Vzdelávať sa bude možné v odboroch zameraných najmä na jadrovú energetiku, fyziku, technológie a medicínu.
studenti-rusko
upjs.sk / youtube
  • V rámci deblokácie ruského dlhu môže 200 Slovákov začať vysokoškolské štúdium v Rusku
  • Hradené budú všetky náklady spojené so štúdiom
  • Vzdelávať sa bude možné v odboroch zameraných najmä na jadrovú energetiku, fyziku, technológie a medicínu.

Byť v dnešnej dobe študentom prináša množstvo príležitostí, ktorých je sa dobré chytiť pokým sú k dispozícií. Vlaky zadarmo či bageta v bufete za polovičnú cenu síce potešia, ale život človeku nespasia. Našich študentov však čaká lákavá ponuka z Ruska. Už tento akademický rok si odborníci z východu zoberú pod svoje krídla 200 študentov, ktorí získajú plne hradenú odbornú prípravu na ruských pracoviskách v oblasti jadrového výskumu, a to po dobu troch rokov.

Študentov čaká špecializácia v riadení jadrových elektrární, jadrová fyzika zameraná na experimenty, teoretická jadrová fyzika, neutrónová fyzika, jadrové technológie či technológie výroby v oblasti rádiofarmák. Počas nasledujúcich 10 až 15 rokov investuje vláda Ruskej federácie do odbornej prípravy našich doktorantov približne 16 miliónov eur. O jadrových fyzikov, poistných matematikov či programátorov, ktorých vychováva napríklad matfyz, je na trhu veľký záujem. Do firiem sú schopní odísť už aj po troch rokoch štúdia, pretože nutne potrebujú zažiť reálnu prácu a nielen teóriu.

Hovorí sa už aj o tom, že pre mnohých študentov je vlastne zbytočné na univerzite tráviť celých 5 rokov. „Vysoké školy produkujú masu prevzdelaných ľudí, ktorí často končia na stredoškolských či dokonca nižších pracovných pozíciách,“ upozorňuje Ostrovský z agentúry ARRA.

Riešením by mohla byť aj povinná prax, vďaka ktorej by študenti dali prednosť  práci či podnikaniu. Peniaze ušetrené na ich vzdelávaní by štát mohol použiť napríklad na zvýšenie kvality univerzít. Ak sú študenti proaktívni a nevyužívajú v škole čas len na zbieranie vedomostí, ale aj praxe, budú mať postarané o perspektívnu kariéru. Vo firmách v konečnom dôsledku nerozhoduje to, či je študent bakalár, alebo inžinier, ale to, čo ovláda.

Dostať našich študentov do prestížnych firiem či organizácií pritom nemusí byť veľký problém. Napríklad v CERN-e je dnes zamestnaných 17 Slovákov z celkového počtu 2500 zamestnancov. Slováci tu pritom pracujú na veľmi dôležitých miestach.

„Sme malý národ, ale ťaháme za dôležité nitky. Vôbec nie je dôvod, aby sme tam boli zakríknutí, práve naopak, slovenskí špecialisti majú v CERN-e veľmi dobré meno,“ vraví Daniel Valúch, ktorý pôsobí v Európskom laboratóriu pre časticovú fyziku. CERN má dokonca aj program Technical Students, vďaka ktorému sem môžu aj slovenskí študenti prísť na rok stážovať a priamo v CERN-e vypracovávať svoju diplomovú prácu.

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech