Slovenská vysoká škola nesplnila jeho očakávania. Odišiel tak do Sillicon Valley, kde pracuje pre Linkedin

  • Michal Vaško pochádza zo Spišskej Novej Vsi
  • Slovensko však vymenil za Sillicon Valley, kde dostal prácu snov, po akej túži mnoho dizajnérov
  • Mladý Slovák je podpísaný pod produktami, akými je Linkedin či Badoo
wop
archív: Michal Vaško
  • Michal Vaško pochádza zo Spišskej Novej Vsi
  • Slovensko však vymenil za Sillicon Valley, kde dostal prácu snov, po akej túži mnoho dizajnérov
  • Mladý Slovák je podpísaný pod produktami, akými je Linkedin či Badoo

Cesta Michala Vaška viedla z gymnázia priamo na Žilinskú univerzitu. Zotrval tu však len jeden rok, nakoľko si uvedomil, že akademická pôda mu neponúka možnosti, aké očakával. Odišiel preto do Londýna, kde mal v pláne študovať grafický dizajn na Kingstonskej univerzite. Do Anglicka sa vybral o pár mesiacov skôr a zhoda okolností mu hneď na tretí deň prihrala do cesty prácu junior dizajnéra v digitálnej agentúre. Bolo rozhodnuté. Do školy ani nenastúpil a svoj talent a schopnosti radšej rozvíjal v reálnom prostredí so skutočnými klientmi.

„V našom odbore sa všetko mení a vyvíja veľmi rýchlo a čokoľvek, čo by som sa pred ôsmimi rokmi naučil na vysokej škole, by bolo dnes z veľkej časti neaktuálne a nepoužiteľné,“ hovorí Michal pre portál Pravda.

Po niekoľko ročnom pôsobení v Londýne prijal novú výzvu v podobe práce v Silicon Valley. Slovenský dizajnér býva momentálne v meste Palo Alto, v ktorom nie je nezvyčajné stretnúť známe osobnosti z prostredia informačných technológií, medzi ktoré patrí napríklad aj Tim Cook. 

Cesta za veľkú mláku však nebola práve prechádzka ružovou záhradou.Ame­rická imig­rá­cia nie je zá­bava. To vám po­tvrdí každý, kto s tým mal do­či­ne­nia. Val­ley je jedna re­a­lita a Ame­rika je druhá re­a­lita, a tá je tvrdá. Sa­moz­rejme, že člo­vek se­lek­tuje, čo sa mu páči a čo nie. Ale ja sa tu mo­men­tálne cí­tim veľmi prí­jemne,” hovorí o svojom sťahovaní Michal pre Startitup.

Michal sa dnes zameriava najmä na navrhovanie a riešenie mobilných aplikácií. Pracoval aj na najúspešnejšej zoznamke na svete, Badoo, s vyše 200 miliónmi používateľov. Medzi jeho klientov však patria aj Vi­su­alDNA, Ship­Serv, Tesco a iné. Ok­rem toho bol prí­tomný aj na pro­jekte pre Los An­ge­les Ti­mes.


Michal momentálne pracuje pre Linkedin na pozícii Sales Navigator. Tu je zodpovedný za celý produkt a pod sebou má tím zložený z niekoľkých dizajnérov, ktorí riešia vizuál. Aj keď Si­li­con Val­ley považuje za naj­väčší zhluk ka­pi­tálu, po­ten­ciálu, nad­še­nia a ta­lentu na me­ter štvor­cový na Zemi, nebráni sa návratu na Slovensko.

“Veľmi rád by som sa vrá­til. Zá­leží to však od mno­hých fak­to­rov. Ja sa do­mov vra­ciam často a rád. Čo ma ale mrzí je to, že veci sa hýbu do­predu len veľmi po­maly. Nie­kedy mám po­cit, že idú do­konca opač­ným sme­rom,” dodáva Michal pre Startitup.

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech