Uber, Airbnb aj booking.com od januára platia dane na Slovensku po novom

  • Minister financií Peter Kažimír chce zabrániť odlivu ziskov mimo Slovenska
  • Od začiatku roku zákon ukladá nové daňové povinnosti digitálnym platformám
  • Airbnb, Uber aj booking.com tak u nás budú mať spravodlivé podnikateľské prostredie
dane-slovensko
facebook.com/pexels.com
  • Minister financií Peter Kažimír chce zabrániť odlivu ziskov mimo Slovenska
  • Od začiatku roku zákon ukladá nové daňové povinnosti digitálnym platformám
  • Airbnb, Uber aj booking.com tak u nás budú mať spravodlivé podnikateľské prostredie

Náš minister financií Peter Kažimír dostal nedávno veľkú pochvalu od mesačníka The Banker, ktorý ho vyhlásil za najlepšieho ministra financií Európy v roku 2018. Za svoje šesťročné úsilie dostal pochvalu od slovenského premiéra. Na začiatku nového roka minister zhodnotil predošlé obdobie a predstavil hneď niekoľko noviniek. Novinky v daňovom systéme od 1. januára budú platiť aj pre digitálne platformy ako Airbnb, booking.com a Uber.

Platformy čakajú nové podmienky pri poskytovaní svojich služieb na území našej krajiny. Všetky príjmy z poskytovania týchto služieb budú musieť zdaňovať. Ministerstvo financií Slovenskej republiky vo svojej tlačovej správe uvádza: „Novela zákona o dani z príjmov zavádza povinnosť poskytovateľom služieb cez digitálne platformy registráciu stálej prevádzkarne na území Slovenska, v prípade, že tu poskytujú opakovane svoje služby formou sprostredkovania dopravy a ubytovania. Následne sa príjmy takejto prevádzkarne budú zdaňovať daňou z príjmu.“ 

V prípade, že sa tejto povinnosti bude chcieť niektorá zo zahraničných spoločností vyhnúť a na Slovensku si stálu prevádzkareň nezaregistruje, bude uplatnený režim zrážkovej dane. To v praxi znamená zrážku 19 % alebo 35 % z každého poplatku, ktorý podnikateľ odvedie zahraničnej spoločnosti, pričom výška tejto zrážky bude závislá od sídla skutočného príjemcu platby. V prípade prepravnej spoločnosti bude mať povinnosť zrážať a každý deň odvádzať daň sám vodič, nuž a pri ubytovacích službách to bude ubytovacie zariadenie, ktoré využíva služby niektorého zo zahraničných portálov.

Peter Kažimír hovorí: „Chceme zabrániť odlivu ziskov mimo Slovenska. Slovensko je jednou z prvých krajín, ktorá pristúpila k riešeniu zdaňovania tejto modernej formy podnikania.“ Cieľom noviniek v zákone má byť najmä vytvorenie spravodlivého podnikateľského prostredia. Digitálne platformy, ktoré svoje zisky zámerne presúvajú do daňových rajov, tak už nebudú oproti tým, ktoré majú sídlo na Slovensku nijak zvýhodnené. Tieto opatrenia sú pravdepodobne reakciou na problémy spoločnosti Airbnb, ktorá si v susednom Rakúsku alebo Paríži vyslúžila veľkú kritiku v oblasti platby daní a účtov v zahraničí.

Zdroj: MFSR/TS

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech