Magické huby vedia odstrániť úzkosť a depresie spojené s pandémiou, odhalili vedci

  • Pandémia koronavírusu nemá fatálny dopad len na fyzické zdravie ľudí, ale aj na to psychické
  • Duševné zdravie sa vplyvom pandémie u populácie výrazne zhoršuje
  • Depresiu či posttraumatickú stresovú poruchu chcú vedci zmierňovať psychedelikami
magické huby
Unsplash/ Önder Örtel, Unsplash/Marco Allegretti
  • Pandémia koronavírusu nemá fatálny dopad len na fyzické zdravie ľudí, ale aj na to psychické
  • Duševné zdravie sa vplyvom pandémie u populácie výrazne zhoršuje
  • Depresiu či posttraumatickú stresovú poruchu chcú vedci zmierňovať psychedelikami

Podľa dát Všeobecnej zdravotnej poisťovne sa v minulom roku predpísalo o 31 500 kusov viac psychiatrických liečiv, ako v roku 2019. Boli to najmä lieky používané na krátkodobú liečbu úzkostných porúch a antidepresíva. Problémy sa pritom prejavujú aj u ľudí, ktorí doteraz nemali psychické problémy. 

Prieskumy z iných krajín poukazujú na to, že čím sú ľudia mladší, tým horšie súčasnú pandémiu zvládajú. Podobný jav experti zaznamenali aj na Slovensku. 

Najhoršie situáciu zvládajú mladí ľudia

Už od začiatku krízy upozorňujú na to, že protipandemické opatrenia – obmedzenie sociálnych kontaktov či zatvorenie ekonomiky, budú mať vážne a dlhodobé dopady na psychické zdravie všetkých obyvateľov. 

„Najväčšiu mieru stresu a depresívneho prežívania či úzkosti zažívajú mladí ľudia, pre ktorých je vývinovo dôležité udržiavať sociálne kontakty so svojimi rovesníkmi a využívať zvládacie stratégie, ktoré sú založené na spoločnom stretávaní sa a rozhovoroch, čo im nie je v danej situácii umožnené,“ hovorí Kamila Urban z Ústavu výskumu sociálnej komunikácie Slovenskej akadémie vied.

Ukazuje sa, že duševné zdravie je téma, ktorá kvôli dopadom pandémie rezonuje ešte viac ako kedykoľvek predtým a je nevyhnutné venovať jej našu pozornosť. 

Magické huby ako riešenie?

Podľa vedcov si súčasná situácia bude vyžadovať nové možnosti liečby duševného zdravia. Autori nového článku v časopise Frontiers in Psychiatry tvrdia, že odpoveď môžu poskytnúť psychedeliká. Sú to psychoaktívne látky, ktoré sú zaradené do skupiny halucinogénov.

Medzi ne patria aj magické huby, ktoré podľa zákona o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch ovplyvňujú stav ľudskej psychiky pôsobením na centrálny nervový systém s menej závažnými zdravotnými a psychosociálnymi následkami, na ktoré sa vzťahuje medzinárodný dohovor, ktorým je Slovenská republika viazaná.

Magické huby poznáme aj pod menom lysohlávky, po slovensky holohlavce. Ide o halucinogénne druhy a približne desať ich nájdeme aj na Slovensku.

Na Slovensku nelegálne

Ich pre halucinogénne stavy kľúčový alkaloid psilocybín, je na Slovenku nelegálny. Opačne je to napríklad v americkom štáte Oregon, ktorý dokonca odhlasoval aj legalizáciu psychotropných húb na liečebné účely.

Jednotlivci užívajú psilocybín ako rekreačnú drogu. Poskytuje pocity eufórie a zmyslového skreslenia, ktoré sú bežné pre halucinogénne lieky ako je LSD. Halucinogény sú látky vyvolávajúce poruchy vnímania.

Ide o prírodné alebo syntetické látky, na ktoré nevzniká fyzická závislosť. Mnohé halucinogénne látky boli využívané rôznymi kultúrami pri náboženských obradoch i iných rituáloch.

Účinný v liečbe viacerých psychických porúch

V súčasnosti je však psilocybínu venovaná veľká pozornosť v súvislosti s možnými terapeutickými účinkami. Pri užívaní psilocybínu by nemalo dochádzať k poškodzovaniu duševného zdravia, ani k zvyšovaniu rizika depresií.

„Čo sa týka terapeutických účinkov, je pravda, že psilocybín sa ukazuje účinný v liečbe viacerých psychických porúch, napríklad depresií, úzkostí, posttraumatickej stresovej poruchy, obsedantno-kompulzívnej poruchy alebo aj v liečbe závislostí na alkohole a opiátoch,“ vyjadrila sa pre Startitup Zuzana Lipová, mentálna koučka, ktorá sa pri svojej práci špecializuje v prvom rade na mentálnu odolnosť ľudí.

Vplyv sa podľa viacerých výskumov javí ako prospešný. V kombinácii s psychologickou terapiou má údajne podobné účinky ako antidepresíva.

 
 
 
 
 
Pozrite si tento príspevok na Instagrame
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Legal Psilocybin Therapy (@psilocybintherapy)

Terapie nezabrali, psychedeliká áno

Mnohé štúdie naznačujú, že tieto látky môžu zmierňovať depresiu, posttraumatickú stresovú poruchu (PTSD) a ďalšie stavy duševného zdravia. Najdôležitejšie je, že psilocybín, psychoaktívna zlúčenina v magických hubách, vykazoval pozoruhodnú schopnosť zmierniť veľkú depresívnu poruchu u pacientov, ktorí nereagovali na iné terapie.

Iné štúdie uviedli, že psilocybín tiež znižuje existenciálny strach u pacientov s rakovinou v terminálnom štádiu, pomáha im prekonať stres a traumy a vyrovnať sa s myšlienkou umierania.

Molly ako potenciálna liečba

Medzitým sa MDMA, skratka pre 3,4-metyléndioxymetamfetamín, známa ako extáza alebo Molly skúma ako potenciálna liečba PTSD a očakáva sa, že sa v blízkej budúcnosti stane schváleným liekom na tento stav.

Aj keď to nie je technicky psychedelický liek, MDMA spôsobuje určité efekty, ktoré sú spojené s psychedelikami. Nedávna klinická štúdia fázy III naznačila, že dve tretiny pacientov s PTSD už dva mesiace po psychoterapii asistovanej MDMA nespĺňajú kritériá pre diagnostiku, uvádza Nature.

Na základe týchto dôkazov stále väčší počet vedcov požaduje, aby boli tieto lieky začlenené do dlhodobých stratégií na riešenie účinkov pandémie COVID-19 na duševné zdravie.

psychedeliká
zdroj: Unsplash/Diane Serik

Psychoterapia pre zdravotníkov

Vedci z Washingtonskej univerzity sa napríklad v súčasnosti pripravujú na vykonanie pokusu o psychoterapiu asistovanú psilocybínom pre zdravotníckych pracovníkov z prvej línii, ktorí prežívajú stres súvisiaci s ochorením COVID-19.

Táto štúdia bola čiastočne inšpirovaná nedávnym prieskumom amerických zdravotníckych pracovníkov, publikovaným v The Lancet, kde 61 % z nich uviedlo strach z vystavenia sa vírusu, zatiaľ čo ďalších 38 % tvrdilo, že trpí úzkosťou alebo depresiou.

Štatistiky z Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) naznačujú, že od začiatku pandémie sa podiel dospelých v USA, ktorí majú depresiu alebo úzkosť, zvýšil z 11 % na 42 %.

Štúdie z iných krajín zas uviedli, že 96,2 % pacientov hospitalizovaných v Číne s COVID-19 vykazuje klinické príznaky PTSD. Ďalší prieskum medzi viac ako 1 000 ľuďmi z piatich krajín odhalil, že mnoho ľudí, ktorí sa vírusom ani nedostali do kontaktu, zrejme trpí PTSD, a to predovšetkým kvôli strachu a stresu z prežitia pandémie.

Pociťuješ počas pandémie COVID-19 úzkosť či depresie?

 „Dedičstvo problémov s duševným zdravím, ktoré COVID-19 zanechá, podnecuje inovatívne riešenia na riešenie rastúcej miery PTSD, depresie, úzkosti, závislostí a sociálneho odpojenia. Preto by sme neradi zvažovali nový prístup s antidepresívnym, anxiolytickým a antiaddiktívnym potenciálom, ktorý môže tiež posilňovať pocit sociálnej a environmentálnej prepojenosti, známy ako psychedelicky asistovaná psychoterapia,“ vysvetľujú autori štúdie.

Zdroje: archív Startitup, iflscience.com, nature.com, thelancet.com, .imperial.ac.uk, frontiersin.org

Najnovšie videá

Teraz najčítanejšie