Na mape od Goog­lu uvi­díš, či tvo­ja stre­cha potre­bu­je solár­ne pane­ly

Timotej Vančo / 1. apríla 2017 / Tech a inovácie

Nevieš sa roz­hod­núť, či sa ti opla­tí kúpiť solár­ne pane­ly a nain­šta­lo­vať ich na stre­chu? Goog­le sa ti v tom sna­ží pomôcť. Pomo­cou kva­lit­né­ho soft­vé­ru zis­tíš, či na tvo­ju stre­chu svie­ti dosta­tok slneč­né­ho žia­re­nia.

Google už dávno odprezentoval svoje ambície v inovovaní priemyslu s obnoviteľnými zdrojmi. Spoločnosť sa už rozhodla konečne konať a hneď chcú ísť aj príkladom pre iných. Google vytvoril mapu pre potenciálnych záujemcov solárnych panelov, na ktorej si môžu pozrieť svoju polohu a okamžite zistia, či sa im opláca investícia do získavania energie zo slnečného žiarenia.

V novom blogu Big G oznámili, že aktualizovaná interaktívna mapa obsahuje údaje o všetkých štátoch USA, vrátane informácií o solárnej energii pre viac ako 60 miliónov potenciálnych budov, na ktorých by mohli vyrásť solárne farmy. Dúfame, že čoskoro pribudne aj mapa pre zvyšok sveta, a teda hlavne pre nás – strednú Európu.

Foto: blog.google.com

Iniciatíva, s ktorou sa gigant z Mountain View začal zaoberať už takmer pred dvoma rokmi, v podstate využíva vizuálne dáta z Google Maps a Google Earth na generovanie 3D modelov z celkového množstva slnečného žiarenia, ktoré dopadá na strechy.

Aby išlo naozaj o kvalitný softvér, Google berie do úvahy poveternostné podmienky, polohu slnka na oblohe v rôznych ročných obdobiach a taktiež tieň dopadajúci z okolitých prekážok, ako sú stromy alebo vysoké budovy.

Google nedávno zverejnil prehľadnú štatistiku týkajúcu sa potenciálu využitia solárnej energie v USA. Podľa ich zistení, je možné až na 80 percent všetkých striech nainštalovať solárne panely.

Foto: blog.google.com

V čele tabuľky môžeme vidieť Houston s odhadovanými 18.940 gigawatt hodinami (GWh). To je výkon, ktorý by dokázali využiť solárne panely, ak by v tomto meste boli nainštalované. Do prvej päťky sa taktiež dostali mestá ako Los Angeles, Phoenix, San Antonio a New York.

Zdroj článku: thenextweb.com

Pridať komentár (0)