Megain­ves­tí­cia potvr­de­ná: Jagu­ar Land Rover defi­ni­tív­ne na Slo­ven­sku!

Martin Bohunický / 11. decembra 2015 / Zo Slovenska

Brit­ská auto­mo­bil­ka Jagu­ar Land Rover v pia­tok pod­pí­sa­la s vlá­dou inves­tič­nú zmlu­vu na 1,5 miliar­dy eur a defi­ni­tív­ne tak potvr­di­la prí­chod na slo­ven­ský trh.

unnamed_9

Britská automobilka Jaguar Land Rover v piatok podpísala s vládou investičnú zmluvu na 1,5 miliardy eur a definitívne tak potvrdila príchod na slovenský trh.

Jedná sa o jednu z najväčších investícií v rámci samostatnosti Slovenska a luxusná automobilka by mala postupne dosiahnuť ročnú produkciu 300.000 automobilov. Zároveň je to najväčšia investícia v Európe za posledných 7 rokov.

Nový závod neďaleko Nitry prinesie regiónu 2800 nových pracovných miest, odhad vytvorenia pracovných miest u dodávateľov hovorí ďalších 15-tisíc pracovných miestach. Začiatok výroby je naplánovaný na rok 2018.

Pridať komentár (0)