Ministerka vyvrátila všetky konšpirácie. Zverejnila všetky dokumenty o väzbe, zranení aj smrti Lučanského

  • Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR zverejnilo v pondelok večer dokumenty súvisiace so zranením Milana Lučanského
  • Zverejnené boli aj dokumenty s vyšetrovania zranenia a aj z dňa, keď sa pokúsil o samovraždu
  • Ministerstvo zároveň zverejnilo zoznam najčastejšie kladených otázok s odpoveďou
202702hygienici_bezpecnostnarada_3685884
TASR/Jakub Kotian
  • Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR zverejnilo v pondelok večer dokumenty súvisiace so zranením Milana Lučanského
  • Zverejnené boli aj dokumenty s vyšetrovania zranenia a aj z dňa, keď sa pokúsil o samovraždu
  • Ministerstvo zároveň zverejnilo zoznam najčastejšie kladených otázok s odpoveďou

Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR zverejnilo v pondelok večer dokumenty súvisiace so zranením zosnulého bývalého policajného prezidenta Milana Lučanského, aj s incidentom z dňa, keď sa pokúsil o samovraždu. Zverejnenie dokumentov avizovala šéfka rezort Mária Kolíková (Za ľudí). TASR o tom informoval Peter Bubla z tlačového oddelenia rezortu.

 „Po posúdení a potrebnej anonymizácii sprístupňujeme materiály z prvej udalosti z 9. decembra 2020, ako aj z mimoriadnej udalosti z 29. decembra 2020. A rovnako zverejňujeme prehľad najčastejších otázok a odpovedí, ktoré sme v nadväznosti na uvedenú udalosť zaznamenali,“ uviedol Bubla.

Kto bol Milan Lučanský? Mafiáni z 90. rokov sa pred ním triasli, skončil za mrežami kvôli úplatkom za pol milióna

Pripomenul, že vzhľadom na charakter údajov a ochranu osobných údajov bolo potrebné právne posúdiť rozsah, ktorý možno zverejniť a materiály v nevyhnutnej miere anonymizovať. Ministerka uviedla, že kamerové zábery nemôžu zverejniť, pretože by sa tým marilo trestné konanie.

Komisia na prešetrenie úmrtia má 17 členov 

Zverejnenie dokumentov avizovala Kolíková po pondelkovom prvom stretnutí vyšetrovacej komisie zriadenej na prešetrenie úmrtia policajného exprezidenta i jeho skoršie zranenie oka. Komisia má 17 členov. Bývalý sudca a v súčasnosti poslanec Európskeho parlamentu Miroslav Radačovský požiadal ministerku, aby sa mohol tiež stať členom komisie. Zároveň pre TASR potvrdil, že prevzal plnú moc na zastupovanie manželky Lučanského v trestom konaní. Deklaroval, že vec nebude riešiť politicky.

Milan Lučanský
zdroj: TASR/Pavel Neubauer

Ministerstvo zverejnilo návrh na prijatie bezpečnostných opatrení v súvislosti s umiestnením Lučanského v Ústave na výkon väzby a Ústave na výkon trestu odňatia slobody (ÚVV a ÚVTOS) Prešov, tiež úradný záznam o vzniku udalosti v ÚVV a ÚVTOS Prešov z 10. decembra 2020. Rovnako záznam kontrolnej komisie rezortu spravodlivosti o vykonaní kontroly nad výkonom väzby v Nemocnici pre obvinených a odsúdených a Ústave na výkon trestu odňatia slobody Trenčín a odpoveď nemocnice pre Okresnú prokuratúru Prešov.

Zverejnili aj žiadosť obvineného o umožnenie používať telefón adresovanú orgánom činným v trestnom konaní a odpoveď. Zverejnený je aj úradný záznam o vzniku udalosti v ÚVV a ÚVTOS Prešov z 29. decembra 2020, štatút vyšetrovacej komisie, ako aj zoznam jej členov.

Ako sa Lučanský zranil

Zo zverejneného dokumentu vyplýva, že zranenie oka si všimol pri ranej kontrole dňa 09.12.2020 príslušník Zboru väzenskej a justičnej stráže. Príslušník si všimol, že Lučanský má začervenané spodné viečko, pričom bývalý policajný riaditeľ uviedol, že „To nič nie je, udrel som sa.“ Príslušník mu ponúkol lekárske ošetrenie, no Lučanský ho odmietol. Ako dôvod zranenia uvádzal pád na roh postele. V noci vraj nemohol spať, prechádzal sa po cele, následne pristúpil šľapku stratil rovnováhu a spadol. Príslušník napriek tomu, že Lučanský odmietol vyšetrenie kontaktoval ústavnú lekárku a celú situáciu jej ozrejmil. Neskôr sa obvinený sám dožadoval lekárskej starostlivosti, pretože sa mu zhoršil zdravotný stav následkom cvičenia.

2020_12_10_Úradný Záznam o … by projektnsk

Incident vyšetrovali

 „Menovaný bol počas umiestnenia v ústave ubytovaný samostatne, taktiež všetky režimové činnosti s ním boli v zmysle prijatých bezpečnostných opatrení vykonávané individuálne a za prítomnosti najmenej dvoch príslušníkov zboru, teda cudzie zavinenie v predmetnej veci neprichádza do úvahy,“ dodáva sa v úradnom zázname Ústavu na výkon väzby a Ústavu na výkon trestu odňatia slobody Prešov. Zo záznamu o vykonaní kontroly, ktorú uskutočnili štyria zamestnanci ministerstva spravodlivosti, vyplýva, že Lučanský sa v Ústrednej vojenskej nemocnici SNP Ružomberok podrobil operačnému zákroku, ktorý trval približne hodinu. Následne bol 11. decembra prevezený do nemocnice v Trenčíne.

2020 12 15 Záznam Kontrolne… by projektnsk

Jeho stav bol od nástupu do nemocnice v Trenčíne bez komplikácií a žiadne iné zranenia u neho nezistili. „Rovnako nemocnica v Trenčíne neeviduje žiadne poranenie alebo stopy na krku, ktoré by mohli viesť k podozreniu, že si chcel sám ublížiť,“ zhrnula komisia výpovede riaditeľa nemocnice Miloša Drga a zástupcu riaditeľa a primára neurologického oddelenia Dušana Poliaka. Ten dodal, že podľa jeho názoru k úrazu nedošlo cudzím zavinením. „Následky po útoku inej osoby na tvárovú čast obvineného by boli rozsiahlejšie a neboli limitované na očnú guľu,“ povedal Poliak ministerskej kontrole. Kontrola tiež informovala o tom, že Lučanský absolvoval aj psychiatrický pohovor a umiestnili ho na psychiatrickom oddelení. Komisia vypočula aj samotného Lučanského, ktorý im potvrdil verziu, že sa potkol v cele o šľapku.

2020_12_18_Odpoveď Nemocnic… by projektnsk

Ako našli Lučanského dozorcovia

Ministerstvo zverejnilo aj úradný záznam, ktorý popisuje pokus o samovraždu Milana Lučanského z 29. decembra. Vyplýva z neho, že príslušník ZVJS skontroloval celu Lučanského o 16:30 a nezistil žiaden nedostatok. Lučanský ležal na posteli a na kontrolu reagoval zodvihnutím hlavy. Avšak, pri výdaji večere približne o 16:39 už obvinený nereagoval na výzvu na odobratie stravy. Následne príslušníci vstúpili do cely a našli Lučanského bez známok života a začali mu poskytovať prvú pomoc. „Po zabezpečení základných životných funkcií bol obvinený Lučanský v čase o 17:30 prevezený do fakultnej nemocnice v Prešove,“ popisuje záznam z väznice.

Lučanský zomrel v stredu 30. decembra po tom, ako sa v utorok 29. decembra v Ústave na výkon trestu odňatia slobody v Prešove pokúsil o samovraždu.

2020_12_29_Úradný Záznam o … by projektnsk

Ministerstvo spravodlivosti zároveň zverejnilo zoznam najčastejšie kladených otázok a odpovedí.

Prečo ministerstvo nezverejnilo kamerový záznam z cely?

Kamerový záznam z cely neexistuje a ani nemôže. Zákon nedovoľuje monitorovať obvineného 24 hodín, ak nejde o disciplinárny trest alebo chráneného svedka. To nebol prípad Lučanského. Existujú kamerové záznamy z chodby. Majú ich k dispozícii vyšetrovatelia aj prokuratúra. Na celé vyšetrovanie dohliada generálny prokurátor Maroš Žilinka, tomu dôveruje aj opozícia, ktorá ho s koalíciou volila. Prečo bol na cele sám? Obvinený bol v takzvanej kolúznej väzbe. O umiestnení do kolúznej väzby sa rozhoduje, ak prokurátor aj súd dospejú k záveru, že je tu obava, že obvinený bude pôsobiť na svedkov, znalcov alebo spoluobvinených, alebo bude inak mariť objasňovanie skutočností závažných pre trestné stíhanie. Ak je obvinený v kolúznej väzbe, má umožnený kontakt len so svojím obhajcom. Všetky ostatné kontakty vrátane kontaktu s rodinou môže mať len s povolením prokurátora. Ak k takýmto kontaktom príde, môžu byť monitorované. Je praxou, že ak to podmienky ústavu umožňujú a ide o obvineného, ktorý je vo väzbe z dôvodu kolúznej väzby, umiestňuje sa samostatne. Tak to bolo aj v tomto prípade.

Prečo bol po prvej udalosti z 9.12.2020 hospitalizovaný v Ružomberku?

V súlade s ustanoveniami zákona o výkone väzby Ak zdravotný stav obvineného vyžaduje zdravotnú starostlivosť, ktorú nemožno poskytnúť v ústave, alebo ak je to potrebné na účely trestného konania, väzba sa na nevyhnutne potrebný čas vykonáva v nemocnici pre obvinených a odsúdených v Trenčíne. Ak zdravotný stav obvineného vyžaduje zdravotnú starostlivosť, ktorú nemožno poskytnúť v ústave alebo v nemocnici pre obvinených a odsúdených v Trenčíne, väzba sa na nevyhnutne potrebný čas vykonáva v inom (civilnom) zdravotníckom zariadení pričom stráženie obvineného vykonáva Zbor väzenskej a justičnej stráže.

O poskytnutí neodkladnej zdravotnej starostlivosti v inom zdravotníckom zariadení (ak ju nie je možné poskytnúť v nemocnici Trenčín) rozhoduje príslušný lekár zdravotníckeho zariadenia ústavu, resp. odborný lekár špecializovaného zdravotníckeho zariadenia.

V tomto prípade o poskytnutí zdravotnej starostlivosti v Ústrednej vojenskej nemocnici SNP v Ružomberku rozhodol odborný lekár Fakultnej nemocnice J. A. Reimana v Prešove.

Nemohla byť udalosť spred dvoch týždňov pokusom o samovraždu?

Môžeme vychádzať len z informácií, ktoré máme k dispozícii. Vychádzame z popisu udalosti priamo od M. Lučanského. Na pokus o samovraždu neukazujú ani lekárske správy.

Môže ministerstvo vylúčiť, že Lučanského 9.12.2020 na cele niekto zbil?

Toto jednoznačne vyvrátili všetky záznamy z uvedenej udalosti. Dňa 15.12.2020 bola vykonaná kontrola nad výkonom väzby v súvislosti so zranením obv. Milana Lučanského v Ústave na výkon väzby Prešov zo dňa 9. decembra 2020 so zameraním na okolnosti vzniku zranenia a následný postup Zboru väzenskej a justičnej stráže v tejto veci. Kontrolu vykonala štvorčlenná kontrolná skupina poverených zamestnancov ministerstva spravodlivosti.

V rámci výkonu kontroly boli vyhodnotené všetky relevantné záznamy z Ústavu na výkon väzby Prešov vrátane kamerového záznamu a ďalšie informácie získané priamo v Nemocnici pre obvinených a odsúdených v Trenčíne od ošetrujúceho lekára a samotného obv. Milana Lučanského.

Výsledok kontroly potvrdil, že k zraneniu obv. Milana Lučanského došlo bez zavinenia inej osoby. Žiadna z informácií prezentovaná médiami k okolnostiam vzniku poranenia (napadnutie), rozsahu poranení (krvácanie do mozgu, viacnásobná zlomenina nadočnicového oblúka, opakovaná resuscitácia, oko mimo očnej jamky, 11-hodinová operácia) nebola potvrdená, resp. bola vyvrátená.

Členovia kontrolnej skupiny prijali jednomyseľne záver, že zranenie obv. Milana Lučanského nebolo spôsobené inou osobou a že postup Zboru väzenskej a justičnej stráže v tejto súvislosti bol adekvátny a zákonný. Cudzie zavinenie a pochybenie príslušníkov Zboru rovnako vylúčil vo svojom stanovisku aj obhajca pána Lučanského (p. M. Beresecký), tiež dozorový prokurátor ako aj generálny prokurátor.

Nedalo sa samovražde zabrániť? Koľko samovrážd sa stane vo väznici ročne?

Ak sa niekto naozaj rozhodne spáchať samovraždu, je ťažké tomu zabrániť. Uplynulý rok sa k 29.12.2020 pokúsilo spáchať samovraždu 41 odsúdených a obvinených. Z toho boli dokonané tri pokusy. V prešovskej väznici, kde bol aj pán M. Lučanský, zaznamenali osem pokusov o samovraždu, ani jedna nebola dokonaná. V roku 2019 ZVJS eviduje 27 pokusov o samovraždu a štyri samovraždy dokonané.

Čítali sú vyjadrenia manželky pána Lučanského pravdivé? Údajne nesmela odokryť svojho manžela v nemocnici, lebo inak sa jej „po zuby ozbrojení ochrankári” zo ZVJS vyhrážali, že jej viac nedovolia, aby pri ňom bola.

Tieto informácie už dementoval Zbor väzenskej a justičnej stráže. Podľa vyjadrení Zboru manželka pána M. Lučanského po celý čas jej návštevy v nemocnici sedela pri jeho lôžku a hladkala ho po ruke, nepokúšala sa ho odokryť a ani o takúto možnosť nežiadala príslušníkov ZVJS. Príslušníci Zboru väzenskej a justičnej stráže vykonávajú len stráženie hospitalizovaného obvineného a nerozhodujú o tom, aké úkony sa s obvineným budú vykonávať počas jeho hospitalizácie v nemocnici. O tejto skutočnosti môže rozhodnúť len ošetrujúci lekár zdravotníckeho zariadenia. Zbor väzenskej a justičnej stráže odmietol tvrdenia p. Lučanskej o údajnom vyhrážaní sa jej osobe.

Zdroje: TASR, SITA, Ministerstvo spravodlivosti SR

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech