Mladí vodiči to budú mať na cestách po novom ťažšie. Polícia chce byť voči nim nekompromisná

  • Polícia Slovenskej republiky oznámila, že voči mladým vodičom plánuje byť nekompromisná
  • Podľa ich štatistík totižto v roku 2018 smrteľné dopravy nehody spôsobilo veľké množstvo mladých vodičov
  • Policajný zbor bude preto presadzovať prísnejšie trestanie vodičov počas ich prvých dvoch rokov držania vodičského oprávnenia
poli
fb:Polícia Slovenskej republiky
  • Polícia Slovenskej republiky oznámila, že voči mladým vodičom plánuje byť nekompromisná
  • Podľa ich štatistík totižto v roku 2018 smrteľné dopravy nehody spôsobilo veľké množstvo mladých vodičov
  • Policajný zbor bude preto presadzovať prísnejšie trestanie vodičov počas ich prvých dvoch rokov držania vodičského oprávnenia

Z analýzy dopravnej nehodovosti vyplýva, že približne každá piata dopravná nehoda, pri ktorej je usmrtený jej účastník, je spôsobená vodičom s vodičskou praxou do dvoch rokov.  Z celkového počtu evidovaných vodičov tvoria vodiči vo veku 17 až 24 rokov 8 %, za posledných päť rokov však v priemere zavinili ročne smrť 19 % osôb z celkového počtu usmrtených osôb a za rovnaké obdobie zavinili ročne v priemere 21 % dopravných nehôd, pri ktorých bol vodič pod vplyvom alkoholu.

“Na pozitívne ovplyvnenie vývoja dopravnej nehodovosti navrhujme prijať účinné opatrenia zamerané predovšetkým práve na kategóriu vodičov v čase tesne po získaní vodičského oprávnenia a súčasne je vhodné sa zamerať i na vek vodiča, kedy ešte osoba nedosiahla plnú psychickú zrelosť, ale už môže byť držiteľom vodičského oprávnenia,” oznámila Polícia.

Zavádza sa preto obdoba skúšobnej doby pre mladých začínajúcich vodičov spred roku 2009, navrhované opatrenia sú však precíznejšie a majú snahu riešiť konkrétnu skupinu vodičov, ktorí v najväčšej miere negatívne ovplyvňujú dopravno-bezpečnostnú situáciu.

Opatrenia budú spočívať v nariadení doškoľovacieho kurzu v autoškole, psychologického vzdelávania u dopravného psychológa a v preskúšaní z pravidiel cestnej premávky na polícii. Bude sa to týkať každého držiteľa vodičského oprávnenia skupiny B, ktorý do dvoch rokov od jeho udelenia dvakrát poruší pravidlá cestnej premávky závažným spôsobom alebo prekročí najvyššiu dovolenú rýchlosť jazdy.

Navrhnuté opatrenie sleduje okrem zmeny správania aj doplnenie bežných sankčných opatrení (finančné postihy) použitím princípučas je cennejší ako finančný postih. Vzdelávanie bude pozostávať z troch skupinových stretnutí, každé stretnutie trvá tri vyučovacie hodiny v rozsahu 50 minút.”

Ak sa následne v rámci lehoty dvoch rokov od udelenia vodičského oprávnenia dopustí osoba ďalšieho, čiže už tretieho porušenia pravidiel cestnej premávky závažných spôsobom alebo prekročenia rýchlosti jazdy, vodičský preukaz sa jeho držiteľovi odoberie.

Zobraziť celú galériu (2)
zdroj: fb:Polícia Slovenskej republiky

Naspäť ho bude môcť vodič dostať najskôr po uplynutí 6-tich mesiacov a splnení zákonom ustanovených povinností, ktorými sú preskúmanie psychickej a zdravotnej spôsobilosti. Ako posledné opatrenie sa vykoná preskúšanie z odbornej spôsobilosti. Po vrátení vodičského preukazu takémuto držiteľovi začne opätovne plynúť nová dvojročná lehota s rovnakými následkami.

Fakty OSN a WHO k problematike mladých účastníkov cestnej premávky:

  • mladí ľudia do 25 rokov tvoria v globále až 40% všetkých obetí dopravných nehôd
  • smrť v dôsledku dopravných nehôd je druhá najčastejšia príčina úmrtí ľudí vo veku 5 až 25 rokov
  • 75% všetkých usmrtených účastníkov v cestnej premávke tvoria muži vo veku do 25 rokov
  • používanie autosedačiek znižuje riziko usmrtenia o 71% u kojencov a o 54% u malých detí

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech