Moderný dom nad Bratislavou, je skvelým príkladom toho, ako má vyzerať bývanie v 21. storočí!

  • Prinášame pohľad na rodinný dom postavený na bratislavských Dlhých dieloch. Moderná stavba, ktorá navonok pôsobí trochu studeným dojmom, no vo vnútri ponúka pohodlie a komfort, je ideálnou ukážkou toho, ako by mal dom vyzerať dom, prispôsobený životu v našom storočí.
collageyizut
Maroš Fečík
  • Prinášame pohľad na rodinný dom postavený na bratislavských Dlhých dieloch. Moderná stavba, ktorá navonok pôsobí trochu studeným dojmom, no vo vnútri ponúka pohodlie a komfort, je ideálnou ukážkou toho, ako by mal dom vyzerať dom, prispôsobený životu v našom storočí.

Dlhé diely sú kopcovitou obytnou zónou v západnej časti Bratislavy. Začínajú úpätím Malých Karpát. Ešte koncom sedemdesiatych rokov minulého storočia to bolo miesto záhrad a vinohradov s odrodami vyhľadávanými v celej rakúsko-uhorskej monarchii. Začiatkom osemdesiatych rokov začala na tomto mieste výstavba panelového sídliska, ktoré degradovalo pôvodný charakter prostredia. Pôvodnú autenticitu miesta si zachovali iba okrajové polohy, ktoré dnes tvoria prechodnú zónu medzi čisto prírodným prostredím Devínskej Kobyly a panelovým sídliskom.

Tieto uličky nesú pomerne univerzálne (skôr plošné) názvy: Dlhé diely I, II a III. Vďaka polohe v priamom dotyku s Malými Karpatami a karloveským nábrežím Dunaja sa stali obľúbenou lokalitou na výstavbu individuálnych rodinných domov a malých mestských víl. Tejto typológii postupne ustupujú pôvodné záhradné chatky a staršie rodinné domy.

dom dlhe diely

foto: Maroš Fečík

Viac podobných článkov nájdeš na Archinfo.sk.

Dom bol realizovaný na strmom, k východu sa zvažujúcom svahu. Stojí v susedstve s rodinnými domami z rôzneho časového obdobia, ktoré spolu tvoria uličnú čiaru. Tu reflektujeme vysunutím podlažia do ulice. Prevažná časť objemu sa potom od uličnej fronty odkláňa smerom na juh s cieľom vytvorenia intímnejších priestorov (západná terasa vrezaná do svahu) bez vizuálneho kontaktu s panelákmi na kopci.

cmsSiteBoxPhoto_15678-10694

foto: Maroš Fečík

Pôdorysný tvar sleduje maximálnu kompaktnosť a minimálnu pôdorysnú stopu. Vzhľadom na svahovitý terén je dom členený do štyroch podlaží tak, aby obytné miestnosti mohli byť orientované na východnú, južnú a západnú stranu. Tri podlažia majú priamy kontakt so záhradou a rozširujú tak intenzívne obytné využívanie záhrady. Osadenie domu eliminuje pohľad na panelové domy na severovýchodnej strane svahu a posilňuje atraktívne juhozápadné výhľady na časť Bratislavy a rakúskeho Hainburgu.

cmsSiteBoxPhoto_15677-10693

foto: Maroš Fečík

V najnižšom podlaží, priamo prístupnom z ulice, sa nachádza garáž a technicko-skladové zázemie domu.

Priestorové usporiadanie nasledujúcich podlaží je kombináciou vloženého komunikačno-hygienického jadra pozdĺž severnej fasády a otvoreného obytného “veľkopriestoru” s možnosťou variabilného členenia skriňopriečkami. Druhé nadzemné podlažie, ktoré je zároveň vstupným podlažím, variuje tento koncept o vysunutú hmotu pracovne. Tá slúži ako kancelária s možnosťou priameho prístupu zákazníkov.

1

foto: Maroš Fečík2

foto: Maroš Fečík3

foto: Maroš Fečík

4

foto: Maroš Fečík

5

foto: Maroš Fečík

6

foto: Maroš Fečík

7

foto: Maroš Fečík

8

foto: Maroš Fečík

9

foto: Maroš Fečík

10

foto: Maroš Fečík

11

foto: Maroš Fečík

Riešenie dispozície a jej členenie skriňopriečkami umožňuje rôzne proporcie členenia podlaží. Samostatný vstup zo záhrady na severnej strane a komunikačné jadro pripravené na osadenie výťahu, priamo počíta s viacgeneračným využívaním v blízkej budúcnosti.

Dom je realizovaný ako kombinácia oceľobetónu a murovaných tehlových častí. Všetky stropy a niektoré steny sú v interiéri ponechané ako pohľadové betónové. Podlahy v celom dome sú liate živicové v svetložltej farbe. Časť nábytku a zariadenia je vyrobená na mieru, časť pochádza z predchádzajúceho bývania majiteľov a počíta s obmenou v budúcnosti.

00

foto: Maroš Fečík

001

foto: Maroš Fečík

002

foto: Maroš Fečík

003

foto: Maroš Fečík

004

foto: Maroš Fečík

005

foto: Maroš Fečík

006

foto: Maroš Fečík

007

foto: Maroš Fečík

008

foto: Maroš Fečík

zdroj: archinfo.sk, autor fotografií: Maroš Fečík

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech