Music Mes­sen­ger. What­sApp v zdie­ľa­ní hud­by.

Ivo Kokinda / 26. januára 2015 / Business

Music Mes­sen­ger je pri­pra­ve­ný na obrov­ský boom medzi app­ka­mi na zdie­ľa­nie hud­by. Za veľ­mi krát­ky čas si táto app­ka vybu­do­va­la sil­nú pozí­ciu, aby sa sta­la naj­väč­šou na sve­te. Pre­ko­na­la aj pred­po­kla­dy gigan­tov ako Sony, Uni­ver­sal ale­bo War­ner Music Group. Len tri mesia­ce sta­či­li an to, aby túto novin­ku pod­po­ri­li význam­né mená hudob­né­ho prie­mys­lu ako Will.i.am, David Guet­ta, Ties­to, Nic­ki Minaj, Dave Hol­mes (mana­žér Coldp­lay) a Gee Rober­son (mana­žér Nic­ki Minaj a Lil Way­ne).

 

Music Messenger má už cez dva milióny používateľov, ktorých získal vďaka prísľubu, že vytvorí jednoduchý spôsob pre ľudí na zdieľanie hudby, tzv. WhatsApp v zdieľaní hudby. Tak isto ako WhatsApp zmenil posielanie správ, aj Music Messenger má potenciál zmeniť zdieľanie hudby a pridať do toho viac interakcie a atraktivity.

 

Bol založený v Izraeli a vyvinutý Davidom Straussom, O.D.Kobo-m, Šaj Arzanom a Uzi Rafaelim. Chceli, aby Music Messenger priniesol spôsob akým si môžu ľudia medzi sebou jednoducho zdieľať hudbu. To ich viedlo k odstráneniu kľúčovej chyby medzi existujúcimi službami. Vytvorili možnosť ľahkého zdieľania hudby prostredníctvom správ (a nie cez sociálne siete s platformami, ako napríklad SoundCloud).

„S iPhonom je veľmi ťažké poslať hudbu inej osobe. Spotify nie je k dispozícii v každej krajine a ich knižnica môže byť obmedzená. Chceli sme vytvoriť platformu, aby zdieľanie hudby bolo easy,“ vysvetľuje Strauss.

 

 "Gee bol jedným z prvých, kto prejavil záujem," hovorí Strauss. "Stiahol si appku do telefónu, opýtal sa, ako by sa mohol zapojiť a počas 48 hodín nasadol do lietadla a priletel do Izraela.“  Vtedy sme zistili ,že môžeme dosiahnuť úspech.  Počas niekoľkých dní, získala spoločnosť viac ako 16 investorov, renomované osobnosti hudobného priemyslu a zvýšenie z 5.000.000 dolárov od strategických investorov na 25 miliónov dolárov, len za osem týždňov. O mesiac neskôr, 25. septembra 2014 spoločnosť bola oficiálne založená.

 

Na rozdiel od mnohých iných hudobných platforiem, Music Messenger je plne v súlade s autorskými právami, pretože aplikácia v skutočnosti nehostí pôvodný obsah. Spôsob, akým funguje je taký, že appka preniká do open-source lokalít, ako je YouTube, SoundCloud, Yahoo a Baidu a dáva možnosť agregovať hudobnú knižnicu stovkami miliónov skladieb v akomkoľvek jazyku a z oblastí.

 

Avšak, Strass vysvetľuje, že Music Messenger je nástroj na hudobnú komunikáciu a nie hudobná služba. Music Messenger je k dispozícii na stiahnutie na Android a iOS zariadenia. Má obrovskú výhodu, pretože je to messaging, ktorý môže byť použitý pre zdieľanie hudby s neobmedzeným počtom ľudí. Je jedno, či ju použije milión alebo 50 miliónov užívateľov. Prevádzková cena je stále rovnaká.

 

Music Messenger chystá veľký marketingový impulz v Číne. Má potenciál pokryť veľkú časť trhu pozostávajúcim zo zhruba 600 miliónov používateľov mobilných telefónov. Majú v pláne poskytnúť ľudom každú čínsku pieseň, aká bola kedy vyprodukovaná. To im dáva obrovskú šancu preraziť v tejto krajine.

Tento rok v lete plánujú veľké propagačné turné , ktorého sa zúčastnia poprední interpreti. Nicki Minaj, will.i.amColdplay majú za úlohu pritiahnuť, čo najväčšiu pozornosť.

Strauss pokorne dodáva: „Sme veľmi radi, že hudobný svet a izraelský tech priestor konečne dostáva šancu spolupracovať."  

 

Zdroj:nocamels.com

Pridať komentár (0)