Na dôcho­dok v 19-tich???

Luky Gašparík / 5. augusta 2014 / Tools a produktivita

Kto by nech­cel chil­lo­vať nie­kde na plá­ži už v 19-tich. Webom kolu­je zau­jí­ma­vý prí­beh mla­dé­ho Kana­ďa­na Dako­tu Mcle­ar­na, kto­rý len za pár mesia­cov “údaj­ne” zbo­ha­tol tak, že sa mohol usa­diť nadob­ro. Suc­cess sto­ry ale­bo bulls­hit? Po pozre­tí jeho “inšpi­ra­tív­ne­ho” videa, má člo­vek aj cel­kom chuť mu uve­riť. Uve­rí­te mu aj vy?

 Kontroverzný Dakota a jeho srdcervúci príbeh, ako sa z chudáčika stal človek, ktorý si môže robiť čo chce a kedy chce. Jeho Project Awol, mu údajne zarobil už tisíce dolárov. Dakotové motto "work less, live more" je minimálne tak kontroverzné, ako celý jeho Project Awol. Obetujte pol hodinu vášho života a pozrite si obidve videa :). Čo si o tom myslíte, real or fake?

 

 

Pridať komentár (0)