Na matematike z 5. ročníka pohorí 5 z 10 Slovákov. Dokáž, že si múdrejší ako 10-ročný žiak

  • Matematiku z 5. ročníka základnej, prekvapivo, neovláda každý
  • Ukáž, že učivo si stále pamätáš na jednotku
matematika kvíz
Unsplash/Immo Wegmann
  • Matematiku z 5. ročníka základnej, prekvapivo, neovláda každý
  • Ukáž, že učivo si stále pamätáš na jednotku

Snáď každý z nás si v školských časoch aspoň raz vypočul frázu: „Toto by si mal vedieť, aj keby ťa zobudili o polnoci!“ Slová väčšinou pochádzali z úst nespokojnej pani učiteľky, keď žiakovi vypadla nejaká základná vedomosť.

Medzi tie by sa dala zaradiť aj jednoduchá matematika súca 5. ročníka „základky“. Tvoje znalosti práve v tejto oblasti si môžeš otestovať v našom kvíze. Potešil by si tentokrát učiteľku alebo by si si opäť vypočul spomenutú klišé frázu?

Zaokrúhli čísla 54 a 99 na desiatky.

na snímke je ruka s perom freepik
Správne! Nesprávne!

Od 1 po 4 sa zaokrúhľuje nadol, od 5 po 9 nahor.

Štyri rovnaké knihy stoja 28 €. Koľko € stojí sedem takýchto kníh?

Kopa kníh, na ktorej je položené jablko a ceruzky a kocyk s písmenami Unsplash/@element5digital
Správne! Nesprávne!

Ak štyri knihy stoja 28 €, jedna musí stáť 7 €. To znamená, že 7 kníh bude stáť 7 x 7 €, a teda 49 €.

Od súčtu najväčšieho a najmenšieho štvorciferného čísla odčítaj najväčšie dvojciferné číslo. Aké číslo dostaneš?

premýšľanie Unsplash/Markus Winkler
Správne! Nesprávne!

9 999 (najväčšie štvorciferné č.) + 1 000 (najmenšie štvorciferné č.) - 99 (najväčšie dvojciferné č.) = 10 900

Soňa má 18 € a Eva 14 €. Tereza má štvrtinu ich súčtu. Keď spočítajú svoje peniaze, koľko eur im chýba do 50?

peniaze, euro, bankovky TASR/DPA
Správne! Nesprávne!

Soňa a Eva majú spolu 32 €. Tereza má štvrtinu z tejto sumy, teda 8 €. Spolu tak majú 40 € a do 50 € im chýba 10 €.

Koľko potrebujeme autobusov na odvezenie 630 ľudí, ak do jedného autobusu môže ísť 45 ľudí?

autobusy TASR/Jaroslav Novák
Správne! Nesprávne!

Stačí, ak vypočítame 630/45. Vyjde nám 14.

Dedo Jozef mal v dielni 4 palice. Jedna merala meter, druhá 9 decimetrov, tretia 42 centimetrov a štvrtá 38 milimetrov. Koľko milimetrov merali všetky štyri palice spolu?

Drevo v lese Unsplash/@murpaz
Správne! Nesprávne!

Najprv potrebujeme prekonvertovať jednotky na milimetre. Následne ich už len spočítame.

Aké číslo je zapísané v rímskych čísliciach? MMXXIII

Fontána di Trevi Unsplash/@kilgrim
Správne! Nesprávne!

MMXXII = M + M + X + X + I + I + I= 1000 + 1000 + 10 + 10 + 1 + 1 + 1 = 2023

Koľkokrát je číslo 2 700 väčšie ako číslo 9?

Ilustračná fotografia Unsplash/Anoushka P
Správne! Nesprávne!

Odpoveď vieme jednoducho zistiť tým, že vypočítame 2 700/9.

Obvod ihriska v tvare obdĺžnika je 210 metrov a dlhšia strana meria 65 metrov. Koľko metrov meria kratšia strana ihriska?

futbal ihrisko štadión Unsplash/Bence Balla-Schottner
Správne! Nesprávne!

Ak má jedna dlhšia strana 65 metrov, obidve majú spolu 130 metrov. Dve kratšie strany tak majú dokopy 80 metrov, keďže 210 - 130 = 80. Keď výsledok vydelíme 2, vyjde nám 40.

Doplň ďalšie tri čísla do postupnosti: 72, 78, 84,.......,.......,.......

matematika Unsplash/Antoine Dautry
Správne! Nesprávne!

Postupnosť je v tomto prípade + 6 ku každému nasledujúcemu číslu.

Test z matematiky z 5. ročníka ZŠ
Skvelé!

Muž ukazujúci palce hore

Matematika ti stále ide.
Nie zlé.

mračiť sa

V matematike máš zopár nedostatkov.
Ajaj.

palec dole

Vedomosti zo základnej školy si už zabudol.

Najnovšie videá

Teraz najčítanejšie

Aktuálne čítajú

Trendové videá