Na Slovensku môžeš študovať netradičný odbor. Naučí ťa upratovať a obsluhovať kuchynské spotrebiče

  • Vedel si, že aj v našom vzdelávacom systéme máme učebné odbory, ktoré jasne posilňujú rodové stereotypy
  • Patrí sem učebný odbor s názvom Praktická žena
wo
unsplash.com
  • Vedel si, že aj v našom vzdelávacom systéme máme učebné odbory, ktoré jasne posilňujú rodové stereotypy
  • Patrí sem učebný odbor s názvom Praktická žena

Mnohí z nás sa zrejme toho názoru, že vzdelávacie programy na našich stredných odborných školách by mali pripraviť mladých Slovákov na vstup na pracovný trh. Preto ťa možno prekvapí, že štát dotuje aj také vzdelávacie programy, ktoré tieto kritéria vôbec neplnia. 

Do tejto kategórie patrí napríklad aj učebný odbor Praktická žena. Tomuto odboru sa ukážkovo darí v našej spoločnosti podpodporovať rodové stereotypy, ktoré nie sú ani dnes ničím výnimočným v reklamnom svete. 

zdroj: unsplash.com

„Po absolvovaní učebného odboru absolvent, respektíve absolventka vie udržiavať čistotu a poriadok v domácnosti, pracovať s jednoduchými zariadeniami a nástrojmi v kuchyni, nakúpiť a správne uskladniť potraviny, praktizovať ručné práce základnými technikami vyšívania, háčkovania a pletenia a podobne,” píše sa v správe Inštitút zamestnanosti.

To však nie je všetko. Po úspešnom ukončení tohto odboru by mali byť absolventi schopní vysvetliť  úlohy a funkcie rodiny, význam partnerských a manželských vzťahov alebo vedieť popísať vedenie a udržiavanie domácnosti a zásady rodinného hospodárenia.

zdroj: unsplash.com

A čo pracovné uplatnenie? Ako informuje SoŠ podnikania a služieb Lipany, absolventka sa môže zamestnať napríklad v prevádzkach zameraných na výrobu textilnej konfekcie, v rastlinnej a živočíšnej výrobe na poľnohospodárskych družstvách a farmách, v oblasti rodinného života pri správnej výchove a starostlivosti o dieťa, vo vedení a udržiavaní domácnosti a v lesnej výrobe.

 V školskom roku 2018/2019 navštevovalo učebný odbor Praktická žena 658 študentiek a študentov na 25 stredných odborných školách. V roku 2018 išlo zo štátneho rozpočtu na študenta či študentku tohto odboru približne 3 713 eur.

„Je veľmi zarážajúce, že štát vynakladá veľké finančné prostriedky na vzdelávanie, ktoré je i tak neuplatniteľné na trhu práce a okrem toho, svojím zameraním, cieľmi a získaním kľúčových kompetencií napĺňa teórie tradičnej rodovej úlohy ženy a posilňuje stereotypy voči ženám predovšetkým z marginalizovaných rómskych komunít, ktoré sa nevedia starať o rodinu, vychovávať deti a hospodáriť s peniazmi,” dodáva vo svojej správa Inštitút zamestnanosti.

Zdroje: soslipany.edupage.org, iz.sk

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech