Na Slovensku sa objavila stránka, ktorá vybieli Rómom životopisy

  • Na internete sa včera objavila stránka Prijateľní.sk
  • Tá sľubuje, že vybieli Rómom životopisy, aby sa stali prijateľnejšími
  • S bielymi životopismi môžu dostať až dvojnásobne viac odpovedí na žiadosti o prácu
dr
youtube.com
  • Na internete sa včera objavila stránka Prijateľní.sk
  • Tá sľubuje, že vybieli Rómom životopisy, aby sa stali prijateľnejšími
  • S bielymi životopismi môžu dostať až dvojnásobne viac odpovedí na žiadosti o prácu

Situácia na trhu práce je vážna. Ukazuje sa, že v slovenských firmách niekedy o prijatí ľudí nerozhodujú ich schopnosti, ale etnický pôvod či vierovyznanie. Rómovia majú približne o polovicu menšiu šancu, že im na žiadosť o zamestnanie firma odpovie, než iní uchádzači s rovnakou kvalifikáciou a vzdelaním. Na vine sú tí, ktorí nechajú o výbere nových zamestnancov rozhodovať svoje predsudky.

Preto vznikla stránka prijatelni.sk, na ktorej nahráš svoje údaje zo životopisu a z databázy voľných mien ti stránka automaticky navrhne „nerómsky” znejúce meno, podobné tomu tvojmu. Od tohto momentu budeš pochádzať z miesta, odkiaľ firmy prijímajú väčšinu uchádzačov. Stránka upraví aj tvoju fotografiu. Vybieli ju, a ty sa tak zmeníš na človeka, o ktorom budú rozhodovať iba jeho schopnosti.

„Experiment Inštitútu finančnej politiky ukázal, že Rómovia majú približne o polovicu menšiu šancu, že im na životopis firma odpovie než iní uchádzači s rovnakými schopnosťami. Do firiem posielali totožné životopisy, rozdiel bol iba v tom, či išlo o Róma. Takáto je žiaľ situácia na Slovensku. Počas experimentu  boli do firiem zaslané dva životopisy s rovnakou kvalifikáciou. Jediný rozdiel bolo meno, bydlisko a farba pleti. Na pohovor bolo pozvaných 40 % uchádzačov s nerómskym menom a 17% uchádzačov s rómskym menom,“ objasňuje tím stojaci za kampaňou.

Na stránke prijatelni.sk sa môžu firmy zároveň pridať do zoznamu zodpovedných zamestnávateľov, aby každý videl, kde pri žiadosti o zamestnanie rozhodujú schopnosti a nie etnický pôvod.

Medzi zodpovedných zamestnávateľov sa zatiaľ zaradili firmy ako Kancelária prezidenta SR, Drogerie Market, Arval Slovakia, Tesco Stores SR, Slovak Telekom, KOSIT A.S., PIXEL FEDERATION, Amrop, SKRP Strategies či Respect APP.

Tvárou kampane je KoDa­niel Bunda, Ko­ši­čan, ktorý sa od 11-tich ve­nuje prog­ra­mo­va­niu. Vďaka šti­pen­diu štu­duje na pre­stíž­nej škole a sám sa na­učil päť cu­dzích ja­zy­kov. V roz­ho­vore pre Startitup (ktorý nájdeš TU) nám po­ve­dal aj o ne­us­tá­lej dis­kri­mi­ná­cii a jeho pod­pore ta­len­to­va­ných Ró­mov na Slo­ven­sku.

V prípade témy, ktorú rieši stránka prijatelni.sk, ide o vskutku kontroverznú tému. Bude zaujímavé sledovať ako bude pokračovať kampaň takéhoto typu v našej krajine, po skúsenosti s ABSOLUT kampaňou, Slovensko žije všetkými farbami.

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech